Euroopa Liidu territoriaalne koostöö

Eesmärgid

Euroopa territoriaalse koostöö programmidest toetatakse piiriüleseid projekte, mis edendavad majanduse ja sotsiaalse elu paremat lõimumist ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut Euroopa Liidu territooriumil.

Territoriaalse koostöö programme koordineerib Rahandusministeerium. 

  • Majandusliku konkurentsivõime tõstmine
  • Innovatsioonile kaasaaitamine
  • Keskkonnariskide ennetamine
  • Mereohutuse tagamine
  • Turismi edendamine
  • Piirkonna sidususe, asulate ja kogukondade koostöö edendamine 
  •  
   

  Euroopa Liidu territoriaalne koostöö eile ja täna  

   

  2007-2013
   

  Aastatel 2007–2013 eraldati Euroopa territoriaalse koostöö edendamiseks Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahenditest umbes 7,75 miljardit eurot. 

  Ministeeriumi spetsialistid osalesid seirekomiteedes, projektide valiku komisjonides ning panustasid järgmiste programmide töösse:

  2014-2020
   

  Järgmise perioodi koostööprogrammide ettevalmistamist koordineerib Rahandusministeerium.

  Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametnikud osalevad järgmiste programmide ettevalmistamisel:

   

  Viimati uuendatud: 7. Aprill 2017