Turismiinfosüsteem

Turismiinfosüsteem, mis koosneb veebilehest puhkaeestis.ee ja turismiinfokeskustest, pakub hästi korrastatud, kliendisõbralikku ja kvaliteetset turismiinfot nii siseturistidele kui ka väliskülalistele. 

Turismiinfosüsteem

Turismiinfosüsteem sisaldab mitmekülgset infot turismivõimaluste kohta üle Eesti ning see võimaldab inimestel puhkust ise hõlpsalt planeerida.

Ettevõtjatele on turismiinfosüsteem abiks turismiteenuste ekspordi arendamisel ning rahvusvahelise konkurentsivõime parandamisel. Lisaks võimaldab turismiinfosüsteem koguda andmeid uuringuteks, turu- ja kliendianalüüsiks, sihtkoha turundustegevuseks ja tootearenduseks.

Turismiinfo kogumist, korrastamist ja jagamist korraldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskus koostöös kohalike omavalitsuste ning regionaalsete ja piirkondlike turismiorganisatsioonidega. 

 

Viimati uuendatud: 18. Märts 2019