Reisiettevõtlus

Eestis tegutseb ligi 400 reisiettevõtjat, kellest umbes pooled on reisikorraldajad ja ülejäänud
pakettreise vahendavad reisibürood.

Reisiettevõtlus

Reisiettevõtjad müüvad pakettreise ja üksikuid reisiteenuseid ning turismiseaduse järgi
jagunevad need kaheks:

  • Reisikorraldajad koostavad pakettreise ja müüvad neid ise või teise reisiettevõtja kaudu.
  • Reisibürood on reisiettevõtjad, kes pakuvad müügiks või müüvad reisikorraldaja koostatud pakettreise.

Ettevõtja tegevus reisiettevõtjana on lubatud majandustegevuse registri registreeringu (alates 1. juulist 2014. aastal majandustegevuse teate esitamisega registrile) ja turismiseaduse §-s 15 sätestatud nõuetekohase tagatise olemasolu korral. Nõuetekohane on tagatis, mis igal ajahetkel tagab kõik tarbijate pakettreisilepingust tulenevad nõuded reisiettevõtja vastu, sealhulgas kõik tarbijate ettemaksetena saadud summad ja lunastamata pakettreiside kinkekaardid.

Reisiettevõtjate tegevuse üle teostab järelevalvet Tarbijakaitseamet