Reisiettevõtlus

Reisimine puhkuse, töö või muul eesmärgil on muutunud oluliseks osaks inimeste elus. Reisijate huvide kaitse ning ettevõtetele võrdsete konkurentsitingimuste tagamiseks on turismiseaduses täpsemalt reguleeritud turuosaliste õigused ja kohustused reisiteenuste pakkumisel ja müügil.

Soomaa. Foto: Karl Ander AdamiSoomaa. Foto: Karl Ander Adami

Reisiettevõtjad müüvad pakettreise ja üksikuid reisiteenuseid ning turismiseaduse järgi jagunevad need kaheks:

  • Reisikorraldajad koostavad pakettreise ja müüvad neid ise või teise reisiettevõtja kaudu.
  • Reisibürood on reisiettevõtjad, kes pakuvad müügiks või müüvad reisikorraldaja koostatud pakettreise (reisivahendajad).

Reisiettevõtjana tegutsemisel on nõutav majandustegevuse registrile reisiettevõtja majandustegevusteate esitamine ja ettevõtjal peab olema turismiseaduse §-s 15 sätestatud nõuete kohane tagatis. Nõuetekohane on tagatis, mis igal ajahetkel tagab kõik tarbijate pakettreisilepingust tulenevad nõuded reisiettevõtja vastu, sealhulgas kõik tarbijate ettemaksetena saadud summad ja lunastamata pakettreiside kinkekaardid. Ühtlasi peab tagatis katma reisijate reisi lähtepunkti naasmise ja vajadusel vahepealse majutamise kulud juhul, kui reisiettevõtja on muutunud maksejõuetuks.

Reisiettevõtjate tegevuse üle teostab järelevalvet Tarbijakaitseamet.

Alates 1. juulist 2018 jõustuvad turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muudatused, mille kohta saab täpsemalt lugeda siit.

 

Viimati uuendatud: 4. Aprill 2018