Majutusteenused

Eestis tegutseb umbes 1600 majutusettevõtet, millel on kokku enam kui 40 000 voodikohta. Aastas kasutab 
majutusteenuseid ligi kolm miljonit turisti, kellest kaks kolmandikku on välismaalased.Majutusteenused

Eestis tegutsevad majutusettevõtted on kirjas puhkaeestis.ee veebilehel ning kuni 30. juunini 2014 ka majandustegevuse registris. 

Majutusettevõtete põhilised liigid on: hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla ja -laager, puhkemaja, külaliskorter ja kodumajutus.

Majutusteenust osutav ettevõtja peab vastama kogu külastajate majutamise perioodil majutusettevõttele kehtestatud nõuetele. Kuni 30. juunini 2014 kehtib majutusettevõtjatele nõue registreerida oma tegevus majandustegevuse registris. Alates 1. juulist see nõue kaob ning majutusteenuse osutamine muutub vabaks. 

Edaspidi peavad majandustegevuse registrile teate esitama majutusettevõtjad, kes soovivad müüa alkohoolseid jooke. Need, kes olid varasemalt juba registrisse kantud ning kelle registreeringus sisaldus märge alkohoolsete jookide müügi kohta majutus- või vastuvõturuumis, peavad sellekohase tegevuse jätkamisel esitama majandustegevusteate hiljemalt 120 päeva jooksul (1. juulist 2014 arvestades) vastavalt alkoholiseadusele. Majutusettevõtjad, kes tegelevad toitlustamisega, peavad esitama majandustegevusteate Veterinaar- ja Toiduametile või taotlema tegevusloa vastavalt toiduseadusele.

Majutusettevõtete üle teostavad järelevalvet kohalikud omavalitsused, Terviseamet, Päästeamet ja Tarbijakaitseamet.

 

Majutusettevõtete järgusüsteemJärkude ehk “tärnide” süsteem annab tarbijale teavet majutusettevõtte teenindustaseme kohta ning aitab tõsta selle usaldusväärsust.
 

Järgunõuete täitmine ehk "tärnide" taotlemine on vabatahtlik. Järke väljastavad turismiseaduse kohaselt majutusettevõtete liidud või majutusettevõtete kvaliteeti arendavad organisatsioonid, kes on saanud selleks õiguse majandus- ja taristuministrilt. Õigus järku anda antakse organisatsioonile kuni viieks aastaks.

Järke annab Eestis: