Majutusteenused

Majutusettevõtetel on oluline osa selles, et Eestit külastavad turistid ja ka siinsed elanikud saaks Eestis reisimisel meeldiva külastuselamuse osaliseks.

Majutusteenused. Foto: Aron Urb / Visit EstoniaFoto: Aron Urb / Visit Estonia

Majutusasutusi on väga mitmesuguseid, alates lihtsatest ööbimisvõimalust pakkuvatest kuni suurt valikut lisateenuseid pakkuvate majutusasutuseni. Turu korrastamise eesmärgil, aga ka selleks, et anda reisijatele asjakohast teavet pakutava majutusteenuse kohta ning tagada teenuse ohutus, on turismiseaduses sätestatud majutusettevõtete liigid ning igale liigile oma nõuded.

Majutusettevõtte liigi määratleb majutusteenust osutav ettevõtja, lähtudes majutusettevõtte liigi kirjeldusest ning sellist liiki majutusettevõttele esitatud nõuetest. Majutusettevõtete põhiliste liikide määratlemisel on lähtutud rahvusvaheliselt väljakujunenud liigitusest, milleks on hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla ja -laager, puhkemaja, külaliskorter ja kodumajutus.

Eestis tegutsevad majutusettevõtted on kirjas puhkaeestis.ee veebilehel. Kuni 30. juunini 2014 kehtis majutusettevõtjatele nõue registreerida oma tegevus majandustegevuse registris, mis alates 1. juulist 2014 kaotati. Majutusteenust osutav ettevõtja peab tagama, et tema majutusasutus vastab kogu külastajate majutamise perioodil majutusettevõttele kehtestatud nõuetele.

Majandustegevuse registrile peavad teate esitama majutusettevõtjad, kes soovivad müüa alkohoolseid jooke. Majutusettevõtjad, kes tegelevad toitlustamisega, peavad esitama majandustegevusteate Veterinaar- ja Toiduametile või taotlema tegevusloa vastavalt toiduseadusele.

Majutusettevõtete üle teostavad järelevalvet kohalikud omavalitsused, Terviseamet, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
 

Majutusettevõtete järgusüsteemJärkude ehk “tärnide” süsteem annab tarbijale teavet majutusettevõtte teenindustaseme kohta ning aitab tõsta selle usaldusväärsust.
 

Järgunõuete täitmine ehk "tärnide" taotlemine on vabatahtlik. Järke väljastavad turismiseaduse kohaselt majutusettevõtete liidud või majutusettevõtete kvaliteeti arendavad organisatsioonid, kes on saanud selleks õiguse majandus- ja taristuministrilt. Õigus järku anda antakse organisatsioonile kuni viieks aastaks.

Järke annab Eestis:

 

Viimati uuendatud: 18. Märts 2019