Majandusanalüüs

Eestis tegutseb üle 60 000 ettevõtte, neist suuri ehk vähemalt 250 töötajaga on vaid ligi 150. 


Meie suuremad tegevusalad hõivatute arvult on: 

  • Töötlev tööstus
  • Kaubandus
  • Haridus
  • Ehitus
  • Logistika

Eesti majanduse väiksuse tõttu on majanduskasvu vedaja eelkõige eksport. Pärast üleilmset majanduslangust 2009. aastal kasvas Eesti kaupade eksport kiires tempos, kuid viimasel kahel aastal on välisnõudlus oluliselt nõrgenenud ja ekspordi kasv jäänud madalaks.

Väliskaubanduse arengut kajastavad kuude lõikes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteated.

Igakuiselt analüüsime ka tootja-, ekspordi- ja impordihindade arengut ning jae- ja sisekaubanduse arenguid, mida on viimasel ajal iseloomustanud stabiilne kasv. 

Majandusanalüüs

 

Tööjõuturu prognoosid

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostab tööjõuvajaduse prognoose vastavalt tegevusalade tulevikusuundumuste hindamisele. Lisaks vaadatakse, kui paljud praegustest töötajatest lõpetavad lähiaastatel töö ja kui palju töökohti seetõttu vabaneb.

Eesti liigub samm-sammult keerulisema, suuremat lisandväärtust loova majanduse suunas ning see avaldub ka tööturul – suureneb spetsialistide ja oskustööliste osatähtsus, kuid lihttööd jääb vähemaks.

 

Uuringud ja analüüsid

 

Majandusarengu osakonna eestvedamisel korraldatakse igal aastal järgmiseid uuringuid ja analüüse:

  • Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega hinnatakse ettevõtlus- ja innovatsioonimeetmeid, kus võetakse luubi alla EASi ja Kredexi toetatud ettevõtete käekäik ning toetuste mõju. Igal aastal mõõdetakse kvantitatiivseid näitajaid, iga kahe aasta järel tehakse põhjalikum analüüs koos ettevõtete küsitluse ja intervjuudega.
  • Poliitika kujundamiseks vajalikke uuringuid ostetakse sisse ning neist osa on avaldatud sarjas Innovation Studies.
  • Samuti osaletakse koos erinevate allasutustega uuringute tellimises, nagu näiteks koostöös EASiga tehtavad erinevad sektoruuringud.