Sa oled siin

Teenuste sisestamise ja haldamise juhend

Sisselogimine

Rakendusse sisselogimine käib ID-kaardiga.

Rakendusse sisse logimiseks mine URLile http://www.riigiteenused.ee/user, kus on kuvatud sisselogimise vorm. Pärast rakendusse sisse logimist on lehe päises kuvatud Drupali põhimenüü:

Kui Sul puuduvad õigused kataloogi sissepääsemiseks, võta ühendust oma valitsemisala koordinaatoriga.


Teenuse loomine (teenuse sisutüüp)

Uue teenuse loomiseks on kaks võimalust:

valida põhimenüüst "Sisu" ning seejärel valida „+ Lisa sisu“, mis asub lehekülje päises.
valida avalehel "Lisa uus teenus" lehekülje päises.

Teenuse sisutüübil on palju väljasid. Järgnevalt on välja toodud kõik väljad koos seletustega:

 • Haldusala - kohustuslik väli, mis on vaikimisi juba määratud.
 • Allasutus - väärtuse valimine on kohustuslik juhul kui pole vaikimisi juba määratud. Teenus kuvatakse välja valitud allasutuse alt.
 • Allasutuse registrikood - väärtus on vaikimisi määratud
 • Osakond / Üksus – teenuse osutaja osakond
 • Lisainfo ja märkused teenuse osutaja kohta - täiendav info teenuse osutaja kohta
 • Teenuse pealkiri - kohustuslik väli. Maksimum tähemärkide arv on 220 tähemärki. Teenuse nimi kuvatakse kasutajale välja statistika ja otsingu vaadetes.
 • Teenuse prefix - genereeritakse automaatselt. Vajalik teenuste eristamiseks.
 • Tunnus - genereeritakse automaatselt. Vajalik teenuste eristamiseks.
 • Kirjeldus - kohustuslik väli, mis kuvatakse kasutajale teenuste otsingu tulemuste vaates teenuse lühikirjeldusena (maksimum tähemärkide arv on 245 tähemärki). Teenuse kirjeldus peaks andma edasi selle informatsiooni, mis pealkirja ei mahtunud, aga mis on vajalik kliendile koheseks otsustamiseks, kas see teenus on tema jaoks või mitte.
 • Sihtrühm - kohustuslik väli, mis kuvatakse kasutajale teenuste otsingu tulemuste vaates. Sihtrühm näitab, kellele teenus on suunatud.
 • Sündmus – elu –või ärisündmus, millega teenus on seotud (nt. lapse sünd, ettevõtte asutamine). Kui sobivat sündmust ei leia, vali "Muu".
 • Teenuse tüüp - kohustuslik väli, mis kuvatakse kasutajale teenuste otsingu tulemuste vaates. Ühiste tunnuste või omaduste järgi eristatav rühm. Tegevusel või tulemil põhinev rühm.
 • Lisainfo ja märkused teenuse üldandmete kohta – täiendav info teenuse üldandmete kohta
 • Nimi - teenuse omaniku nimi
 • Ametinimetus - teenuse omaniku ametinimetus
 • Telefon - teenuse omaniku telefon
 • E-post - teenuse omaniku e-mail
 • Lisainfo ja märkused teenuse vastutaja / omaniku kohta - täiendav info teenuse omaniku kohta
 • Mõõtmismetoodika kirjeldus - kirjeldus teenuste mõõtmisel kasutatud meetoditest
 • Mõõtmise aasta ja kanalid: Ühele teenusele saab lisada statistikat erinevate aastate lõikes. Uue aasta lisamiseks vajuta nuppu “lisa uus”. Samuti on võimalik lisatud aastat eemaldada.

Ühele teenusele saab lisada rohkem, kui ühe kanali. Uue kanali lisamiseks vajuta plokis „Mõõtmise aasta ja kanalid“ nuppu “lisa uus“. Samuti on võimalik lisatud kanalit eemaldada.

- Kanal – kohustuslik väli. Kanal, mille kaudu teenust osutatakse.
- Viide teenusele – kohustuslik väli. Antud välja tuleb sisestada teenuse veebiaadress/URL (keskkond, kus kasutaja saab teenust kasutada või siis teenuse kohta lisainformatsiooni lugeda).
- Makse – kohustuslik väli. Näitab ära, kas teenuse kanal on tasuta, tuleb tasuda teenustasu või riigilõivu.

 • Kui teenuse kanali kohta kogutakse alljärgnevat statistikat, siis sisestada näitaja kohta arvväärtus (mittenumbrilisi väärtusi sisestades ilmub salvestamisel veateade). Statistikat kogutakse konkreetse mõõtmise aasta kohta tervikuna. Statistika sisestamisel on kohustuslik määrata ka aasta, mille kohta statistika käib. Näitajad, mille kohta statistikat sisestada:
 • Osutamiste arv (kordades)
 • Aasta rahulolu (%)
 • Aasta halduskulu (€, asutuse palga- ja halduskulud, mis on seotud teenuse osutamisega. Täpne metoodika on väljatöötamisel)
 • Otsene ajakulu klientidele (h)
 • Kogu ajakulu klientidele (h)
 • Teenuse osutamiseks töödeldakse isikuandmeid – Linnutada, kui teenuse osutamiseks kasutatakse infot, mis ei ole avalik isikuandmete kaitse seaduse alusel. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
 • Eeltingimused – millised teenused peavad olema tarbitud enne, kui antud teenust saab tarbida
 • Seotud dokumendid – dokumendid, mis peavad kliendil olemas olema, et teenust tarbida (nt pass/ID kaart, mingisugune luba vms).
 • Regulatsioon – kohustuslik väli. Antud välja tuleb sisestada seadus/määrus/juhend vms, mis reguleerib teenuse pakkumist (pealkiri, URL ning tüüp). Teenust võib reguleerida ka mitu õigusakti. Selleks vajutada "Lisa uus"
 • Muudatust vajav (Asenda, Lihtsusta, Korrasta, Uuenda) - kohustuslik väli. Valida vastavalt teenusele. Vaikimisi on valitud "ei". "Jah" - teenus on aktiivne, kuid on teada, et teenus vajab ümbertegemist (hetkel ei pruugi teada olla, millal ümber tehakse). Teenuse kirjeldus on kliendile kuvatud, tema ei näe märget muudatust vajav.
 • Hädaolukorra seadusega seotud teenus – kohustuslik väli. Valida vastavalt teenusele. Vaikimisi on valitud "ei".
 • Riigikaitse starateegiaga seotud teenus – kohustuslik väli. Valida vastavalt teenusele. Vaikimisi on valitud "ei".
 • RIHA viitenumber – RIHA viitenumber RIHAs registreeritud infosüsteemidele/ x-tee teenustele, mis otseselt toetavad teenuse osutamist.
 • Asutuse eesmärk – millist asutuse eesmärki aitab teenus saavutada.
 • Teenuse seisund – kohustuslik väli. Kokku on kolm erinevat seisundit
 • Loomisel – teenus on loomisel (teenus ise pole veel täielikult valmis), kuid teenuse kirjeldus on avalik kasutajatele.
 • Aktiivne – teenus on valmis ja kasutajale avalik.
 • Arhiveeritud – teenus ei ole enam kasutusel ning selle kirjeldust kasutajale ei avalikustata.
 • Teenuse lõppemise tähtaeg – antud kuupäeva saabumisel teenus pole enam avalik kasutajale. Teenus saab pärast kuupäeva seisundi “arhiveeritud”.
 • Lisainfo ja märkused – lisainfo ja märkused eeltingimuse, seotud dokumendid, regulatsiooni, seisundi vms kohta.

Kirjeldatud teenuste avaldamine:

Kui kõik kohustuslikud väljad teenuskaardil on täidetud ning soov on teenus avaldada, siis vajuta nuppu "Valmis ülevaatamiseks".

Sel juhul läheb teenuse kirjeldus toimetajale ülevaatamiseks (toimetaja saab teate, et lisatud on uus teenuse kirjeldus). Kui toimetaja on teenuse üle vaadanud, avaldab ta teenuse kirjelduse ning kõige varem järgmine päev ilmub teenuse kirjeldus avalikku vaatesse.

Muu funktsionaalsus: 

Kui mõni kohustuslikest väljadest on täitmata, siis kuvatakse kasutajale veateade (enne ei saa teenust saata ülevaatamisele, kui kohustuslikud väljad on täidetud).


Kirjeldatud teenuse salvestamine mustandina:

Kui teenuse kirjeldus ei ole veel valmis ning soov on seda hiljem täiendada (teenust avaldamata), siis vajutada teenuskaardi lõpus "Salvesta mustandina" . Sel juhul autor saab salvestada vahepealseid muudatusi senikaua kuni on kindel, et kõik vajalikud andmed on sisestatud. Toimetaja ei saa avalikustada teenust selles staatuses. Toimetaja töölauale teenus ülevaatamiseks ei lähe, vaid jääb kirjeldaja vaatesse.

Olemasoleva teenuse salvestamine mustandina:

Kui tahta muuta olemasoleva teenuse atribuute, ilma et see kohe toimetajale ülevaatamiseks läheks (näiteks kui tahad tehtud muudatusi näidata kõigepealt asutuse siseselt teistele osapooltele), siis tuleb otsida üles leheküljelt Sisu muutmist vajav teenus ning vajutada nupule "Muuda". Lehekülje allosas vajuta nupule "Muuda mitteavaldatuks". Teenus pole enam avalikus vaates kättesaadav, kuid on endiselt süsteemis olemas leheküljel Sisu ning nähtav nii Sinule kui teistele sama asutuse inimestele, kel Riigiteenused.ee keskkonda ligipääs. Seejärel saab teha vajalikud muudatused ning salvestada need mustandina. Kui muudatustega ollakse valmis, tuleb taaskord saata teenus toimetajale ülevaatamiseks, vajutades "Valmis ülevaatamiseks."

Mustandeid näeb lehel "Minu eelnõud":

Kui teenuse kirjeldus on valmis, siis tuleb teenuse kirjeldus saata ülevaatamisele, vajutades nuppu "Valmis ülevaatamiseks".

Muu funktsionaalsus:

Teenuse kirjelduse mustandi saab salvestada ka nii, et kohustuslikud väljad jäävad täitmata


Teenuse kanal ja prioriteedid

Teenuste kanalite tüübid ja prioriteedid on järgmised:

 1. E-iseteenindus
 2. Eesti.ee
 3. Veebileht/portaal
 4. Sotsiaalmeedia
 5. Nutirakendus
 6. Digitelevisioon
 7. E-post
 8. Telefon
 9. Faks
 10. Post
 11. Tekstisõnum
 12. Teenindusbüroo
 13. Kliendi juures

Kui teenusel on mitu kanalit, siis mõjutab prioriteet, millise kanali lehele kasutaja suunatakse ja millist teenuse kanali tüüpi kuvatakse välja otsingutulemustes. Näiteks - kui teenusel on nii e-iseteenindus kui ka eesti.ee lehekülg, siis suunatakse kasutaja e-iseteenindusse, sest antud kanal on kõrgema prioriteediga.

Teenuste tõlkimine

1) Ava kirjeldatud teenuse teenuskaart ning vajuta nupule "Tõlge":

2) Jõuad tõlkimise vahelehele, kus saab kas:

 • lisada tõlke "Lisa" nupule vajutades või
 • muuta juba olemasolevat tõlget vajutades nuppu "Muuda".

Uue tõlke lisamisel kopeeritakse automaatselt andmed teenuse originaalsest keelest (tavaliselt on selleks eesti keel) ning need tuleb siis tõlkida vastavasse keelde. Automaatselt tõlgitud on klassifikaatorid.


Teenuste haldamine

Teenuseid on kõige mugavam hallata (otsida, muuta jne) Drupali “Sisu” leheküljel. Leiad selle Drupali põhimenüüst.

Antud leheküljel saad:

 • Alustada teenuse lisamist.
 • Alustada teenuse muutmist.
 • Kustutada sisu (sh. mitu erinevat teenust korraga).
 • Otsida teenuseid. Kuvatud on info teenuse prefiksi ja tunnuse (moodustavad kokku teenuse ID-koodi), nime, staatuse, autori ja uuendamise kuupäeva kohta.

Teenuste eksport:

Teenuste nimekirja saab eksportida .csv ja .xlsx formaadis.

Allalaaditud faili avades peaks silmas pidama, et kui teenusel on mitu kanalit, siis iga kanali osas tekib eraldi rida.

Importimisel jooksevad andmed erinevatelt ridadelt kokku ühte teenusesse.

Teenuste import:

Teenuste importimiseks vali menüüst "teenuste import".

Vali üleslaaditav fail ning seejärel vajuta nuppu "Saada".

Importimisel tehakse automaatkontrollid ning süsteem annab peale importimist teate, kas mõnes andmeväljas oli viga või mitte (vale väärtus, väärtus puudu vms). Kui vigu ei ole, vajuta "Jätka importi".

Toimub andmete töötlemine.

Kui andmete töötlemine lõpeb, suunatakse kasutaja tagasi "Sisu" lehele, kus teenustele, mida uuendati ilmub juurde märge "uuendatud" (see kaob pärast teenuskaardi avamist).

Juhul, kui andmete üleslaadimisel on mõnes andmeväljas viga, annab süsteem veateate. Sel juhul tuleks teha parandused üleslaaditavad failis ning seejärel see uuesti importida.

Kirjeldatud teenuste avaldamine: Näidetega kirjeldatud teenustest on võimalik tutvuda MKMi kodulehel, saki "haldusala teenused" alt (kirjeldused on esialgsed ning võivad muutuda).

Versioneerimine:

Teenuse versioonide nägemiseks ava teenuskaart ning vajuta nupule modereeri.

Avaneb leht, kus on võimalik näha teenuse erinevaid versioone. Rohelisega on näidatud avaldatud versioon. Varasema versiooni vaatamiseks vajuta "Kuva", varasema versiooni avaldamiseks vajuta "Lähtesta".

Kasutajatugi

Viimati uuendatud: 7. Veebruar 2019