Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

10.02.2017
Teenus võimaldab vaadata metsaregistris registreeritud metsainventeerimisandmeid, kehtivaid metsateatisi ja metsa majandamise kitsendusi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

04.12.2018
Bakterite, eosbakterite, patogeensete bakterite, hallitus- ja pärmseente määramine põllumajandustoodetes (teravili, silo, heintaimed jt).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Valitsusasutuste perspektiivsete maavajaduste kaardistamine. Teenusele juurdepääs piiratud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Riigivaraseadus

10.02.2017
Teenuses saab sotsiaalkindlustusametile teada anda enda uue arvelduskonto numbri.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Saab tühistada iseenda tõendi A1 taotluse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Saab vaadata enda nimele taotletud ja väljastatud tõendeid A1.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Saab tühistada teie nimele väljastatud tõendit A1.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Teenuses näeb pensioni, toetuste ja hüvitiste summat, mis on määratud. Saab vaadata viimase 24 kuu jooksul tehtud makseid kuude lõikes.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

20.11.2017
SA Archimedese Noorteagentuuri portaal mitteformaalne.ee pakub huvilistele teavet kooliväliste õppevõimaluste kohta. Õpiveebi sihtrühmaks on kõik õppijad, õpetajad, koolitajad ja praktikud
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Käesolev andmebaas on mõningal määral jätk Tiia Sulsi koostatud Muinasjutubibliograafiale 1940-1987 ja sisaldab lastekirjanduses ilmunud eestikeelseid algupäraseid ja tõlke muinasjuturaamatuid aastatest 1987-2001.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

29.09.2017
Mitmesuguste mullaproovide võtmine maastikul standardsel meetodil, vastavalt kliendi vajadustele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

04.12.2018
Vastavalt mullaproovide võtmise heale tavale ja standardile koolituse läbiviimine. Koolituse läbinute lülitamine ametlikku proovivõtjate nimekirja.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kogu muuseumi tegevust, sisu ja teenuseid kajastav informatsioon
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Võimalus tellida muuseumi poolt välja antud põllumajanduse ja maaelu arengut ning muuseumi tutvustavaid trükiseid (töövihikud, (aasta)raamatud, infovoldikud jm)
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

03.05.2019
Uurijatel on võimalus tutvuda muuseumikogudega kohapeal ning infosüsteemide MuIS ja Urram vahendusel. Koopijate tegemise ja saatmise (e-post) võimalus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.