Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

10.02.2017
Ettevõtja esitab enne kahjuritõrjega alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
20 - - 0.25h -
Regulatsioon Biotsiidiseadus

10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et soodustada keskkonnasõbralike praktikate rakendamist aianduskultuuride kasvatamisel
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
18 - - - -

26.04.2019
Merre rajatava taristute (torujuhtmed, kaablid, tuulikud jne) alla jääva merepõhja kontrollimine lõhkekehadest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
12 - - - -

14.06.2019
Saab tasuda meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse jõushoidmise lõivu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - - - -
Regulatsioon Patendiseadus
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse õiguste ülemineku kande tegemist Eesti patendiregistris või Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - - -
Regulatsioon Patendiseadus
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Uurijatel on võimalus tutvuda muuseumikogudega kohapeal ning infosüsteemide MuIS ja Urram vahendusel. Koopijate tegemise ja saatmise (e-post) võimalus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - - -
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava patendikaitse pikendamist ravimi pediaatrias kasutamise korral.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Patendiseadus
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia litsentsi registreerimist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia pandi registreerimist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

27.10.2017
Saab esitada Patendiametile mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlusi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia registreeringu või registreerimistaotluse andmete muutmist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

14.06.2019
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia või mikrolülituse topoloogia registreerimistaotluse õiguste üleminekut
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Maa ajutiseks kasutuseks andmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Litsents annab õiguse viia läbi maa korralist, erakorralist ja õigusvastaselt võõrandatud maa hindamist, lisaks õiguse saada väljavõtteid tehingute andmebaasist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kehtivad maa korralise hindamise tulemused on kõigile kättesaadavad - võimalik tulemused alla laadida kui ka vaadata kaardirakendustest (hinna- ja viljakustsoonid maainfo kaardirakenduses, maa kvaliteedi kaart mullakaardi kaardirakenduses).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Maa hindamise seadus

10.02.2017
Maa ostueesõigusega erastamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Maareformi seadus

10.02.2017
Maa väljaostuvõla kustutamine ja müügihinna vähendamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Maa väljaostuvõla kustutamine ja müügihinna vähendamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Avalik WMS-teenus on OGC WMS standardil põhinev teenus, mis võimaldab Maa-ameti aluskaartide kasutamist GIS-ja CAD-tarkvarades ning veebikaartidel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

04.12.2018
Eesti maaelu arendamise valdkonna, sh Eesti maaelu arengukava näidete, seire ja hindamistulemuste kogumine ja levitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Expires:
29.12.2023

10.02.2017
EL algatus maaelu arengu programmide kõiki prioriteete hõlmavate projektinäidete ning maaelu arendamise valdkonna praktikate kogumisel ja levitamisel
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Expires:
30.12.2023

14.09.2018
Ettevõtjatele ja mittetulundusühingutele antava põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse taotlemiseks taodeldakse dokumentide kooskõlastused PMA-st.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Konkurentsiseadus

10.02.2017
Katastriandmete alusdokumentide arhiiviandmete väljastamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Vastavalt maakatastriseaduse § 6 lg 4 on katastri ametlikuks väljavõtteks katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud õiend maaüksuse registreerimise kohta maakatastris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kinnisomandi ulatuse ja asukoha registreerimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Võimaldab pärida maakatastri statistikat erinevate perioodide kaupa. Maareformi statistika kajastub aastast 1993, mil alustati andmete registreerimist maaregistrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Maakatastriseadus

10.02.2017
Töövahend maamõõtjatele ja ametnikele katastri lähteülesande põhjal tehtud mõõdistuste või loodud katastriüksuste andmete sisestamiseks ning toimiku loomiseks ja menetlusse saatmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Väljastatakse luba, mis tõendab vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu loale märgitud liinil.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Ühistranspordiseadus
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Maamaksu infosüsteem (MAKIS) tagab kasutajatele maamaksu arvutamiseks vajalikud riiklike andmebaaside andmed. Võimalik teha erinevaid päringuid/väljavõtteid ning esitada andmed Maksu- ja Tolliametile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Maamaksuseadus

10.02.2017
Maamaksu arvutamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Maamaksuseadus

10.02.2017
Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava püsiva iseloomuga tegevuse läbiviimiseks on vajalik Keskkonnaministeeriumi luba, mida saab anda e-posti teel saadetava digitaalselt allkirjastatud dokumendina.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Maapõueseadus

10.02.2017
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne, geoloogilise uuringu aruanne või muu töö kinnitatakse Keskkonnaministeeriumis ja selle alusel tehakse muudatus keskkonnaregistris
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

04.12.2018
Mahepõllumajandusliku tootmise koolituse läbiviimine. Koolituse läbinute nimede kandmine PRIA vastavasse registrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

16.01.2019
Vajalikud arendused; taotlusvormide kättesaadavaks tegemine; Teatamis- ja loakohustusega tegevusalal olevate isikute kandmine MTRi; Kannete ja tegevuskeeldude kättesaadavaks tegemine; isikute teavitamine nõuetest, ettekirjutustest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 6 150 000.00€ 2.00h 0.00h
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et tõsta loomakasvatajate teadlikkust loomade heaolust ja toetada põllumajandustootjaid, kes täidavad loomade heaolu kõrgemaid nõudeid, parandades sellega loomade heaolu ja tervist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Loomade heaolu toetus

10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse, eesti raskeveohobuse ja eesti vuti säilimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

20.11.2018
KSM koolituse läbiviimine vastavalt toetuse määruse nõuetele ja kokkulepetele Maaeluministeeriumiga. Koolituse läbinute nimed kandmine PRIA vastavasse registrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Teenus võimaldab MAK toetuse taotlejatel esitada väljamaksetaotlusi ja kuludeklaratsioone
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Teenus võimaldab MAK toetuse taotlejatel esitada muudatusavaldusi ja lisadokumente
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Maksekäsu kiirmenetluse avalduste esitamise X-tee teenus on suunatud neile, kellel on vajadus esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi suuremas mahus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Riiklike maksude, maksete ja muude maksuseadustest tulenevate rahaliste kohustuste (intressid, sunniraha, trahvid jne) tasumine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 62 - - -
Regulatsioon Maksukorralduse seadus

10.02.2017
Kui maksukohustuste tasumisel on tekkinud ajutine raskus, siis on võimalik taotleda ajatamist, mis tähendab maksukohustuste tasumist osade kaupa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 68 - - -
Regulatsioon Maksukorralduse seadus

10.02.2017
Märgukirjaga saab juhtida inspektsiooni tähelepanu probleemile või puudusele asutuse töös või teada anda Teile teadaolevatest õigusrikkumistest, mis ei puuduta otseselt Teie enda õigusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kultuurisündmuste korraldamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Muuseumi temaatikaga seotud meenete müük
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Võimaldab tsiviilkohtu-, halduskohtu-, kriminaal- ja väärteomenetlustes menetlusega seotud isikutel talle saadetud dokumente vastu võtta e-toimiku avaliku liidese kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
E-väljaanne (pdf). Kokkuvõte antud aasta ilmastikust, Riigi Ilmateenistuse meteoroloogilisest vaatlusvõrgust, samuti kasutatud instrumentidest, muudatustest. Iga-aastane väljaanne.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Riigi Ilmateenistuse numbrilisest ilmaprognoosimudelist edastatakse meteoroloogilised sisendväljad Keskkonnaameti kiirgusgrupi tuumasaaste leviku mudelile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Kiirgusseadus

10.02.2017
Teenusega saab esitada taotlusi ja vajalikke dokumente metsakorraldustööde tegevusloa taotlemiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.