Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

20.12.2018
Osalemine Euroopa maaelu arengu võrgustiku (ENRD) töös.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Expires:
29.12.2023

10.02.2017
Eesti maaelu arengukava koostöö-meetme valdkondliku teabevahetuse ja võrgustikutöö korraldamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Expires:
30.12.2023

04.01.2019
SA Archimedese Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri andmebaasist on leitavad kõigis Eesti kutse- ja kõrgharidusasutustes läbi viidud akrediteerimis- ja kvaliteedihindamiste tulemused
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon EKKA regulatsioonid

10.02.2017
Kõrgehitiste ja rajatiste kooskõlastamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Lennundusseadus

20.12.2018
SA Archimedese poolt vahendatava stipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ning populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades, sh loodus-, täppisteadustes ja tehnikavaldkondades
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

20.11.2017
SA Archimedese Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur tegeleb Eesti kõrgkoolide välishindamisega, viies läbi kõrgkoolide institutsionaalset akrediteerimist, õppekavagruppide kvaliteedi hindamist ning uute õppekavagruppide esmahindamist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

28.02.2017
Kõrgkäideldav andmesideühendus kliendi liitumispunktis. Kõik ASO kliendid saavad kasutada nii IPV4 kui IPV6 aadressiruumi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kodanikud saavad laenutada kostüüme, mis on kunagi ETV saadete jaoks valmistatud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kriminaalmenetluse andmete hoidmine, eesmärgiga tagada ülevaadet menetluses olevatest ning lõpetatud kriminaalasjadest ning neis teostatud toimingutest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - 211 260.00€ - -

20.12.2018
SA Archimedese poolt elluviidav Riiklik programm pakub välismaal õppimiseks stipendiume õppe- ja teadustöös edukatele magistrantidele ja noorteadlastele. Programmi eesmärgiks on tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse rahvusvahelisust
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Teatri etenduste valmistamine ja esitamine etenduste vormis
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 50 - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kutse andmise õiguse saamiseks tuleb osaleda Kutsekoja korraldatud avalikul konkursil. Kutse andjana võib tegutseda avalikul konkursil kutsenõukogu otsusega võitjaks kuulutatud ja kutseregistris registreeritud juriidiline isik.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kutsenõukogu annab õppeasutusele kutse andja õiguse ning registreerib ta kutseregistris õppeasutuse taotluse alusel, kui õppekava vastab kutsestandardile ning on riiklikult tunnustatud ehk akrediteeritud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

01.10.2018
Kutseline kalapüügiluba võib olla kas kaluri või kalalaeva püügiluba. Enne loa väljastamist toimub püügivõimaluste jaotamine (sh ajalooline püügiõigus) ja vastavate otsuste tegemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Kalapüügiseadus
Osaliselt tasuline

01.10.2018
Kutselise kalapüügi loa alusel kala püüdev või veetaimi koguv isik esitab püügiandmed, lossimisandmed, üleandmisdeklaratsioonid, esmakokkuostu andmed ja transpordiandmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Kalapüügiseadus

20.11.2018
Kalalaeva sadamasse tulekul tuleb esitada eelinfo Keskkonnainspektsioonile. Eelinfot saab edastada 1313 valvetelefoni vahendusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

20.11.2017
SA Archimedese Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur on juhtiv kompetentsikeskus Eestis kutseõppeasutuste välise kvaliteedihindamise alal. Kutseõppe läbiviimise õiguse andmiseks akrediteeritakse kutseharidusasutuste õppekavarühmasid
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

20.12.2018
Kuusiku põllumajanduspark annab ülevaate Eestis kasvatatavatest aia- ja põllukultuuridest ning viljapuudest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon PMK põhimäärus

10.02.2017
Eesmärk on anda ülevaade Kyoto protokolliga kaasnevast lubatud koguse aruandlusest Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi registris (Assigned amount reporting in Standard Electronic Format - SEF)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.