Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

18.04.2018
Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse edastamine Patendiameti kaudu
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Teenus võimaldab kalandustoodete tootjal või töötlejal koolitustoetust taotleda
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - - - -

10.02.2017
Võimaldab esitada toetustatotlust klastri tegevuste administreerimiseks ja sektori ülesteks teadus ja arendustegevusteks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - - - -

01.10.2018
Ravimiamet teeb järelevalvet kliiniliste uuringute teostajate üle.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - - -
Regulatsioon Ravimiseadus

02.05.2019
Küsimuste ja ettepanekute esitamine Riigi Kaitseinveteeringute keskusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - - -

14.06.2019
Saab taotleda kaubamärgi litsentsi registreerimist Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - - -
Osaliselt tasuline

26.04.2019
Kaplanid osutavad veteranidele ja nende perekonnaliikmetele toetust, et perekondlik sündmus toimuks vastavalt kiriklikele traditsioonidele ja tavadele. Nendeks talitusteks on: ristimine, konfirmatsioon, laulatus, kodu õnnistamine, matus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - - -

18.04.2018
Saab taotleda kaubamärgitunnistuse, tööstusdisainilahenduse tunnistuse, patendikirja, kasuliku mudeli tunnistuse, täiendava kaitse tunnistuse duplikaadi väljaandmist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Teenus võimaldab kalandustoodete tootjal või töötlejal praktikatoetust taotleda
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - - -

10.02.2017
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni enne kantserogeenide või mutageenidega esmakordselt töö alustamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - - -

10.02.2017
Registrite ja Infosüsteemide Keskus on ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste ning Riigikantselei infotehnoloogia valdkonna riigihangetes keskne hankija.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 87 - - -

14.06.2019
Saab taotleda kasuliku mudeli litsentsi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Kasuliku mudeli seadus
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda kasuliku mudeli pandi registreerimist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

07.12.2017
Saab taotleda kaubamärgi taotluse või registreeringu jagamist Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kodanikualgatuse korraldaja esitab inspektsioonile dokumendid, mille põhjal on võimalik anda tõend selle kohta, et veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem vastab kodanikualgatuse määruse nõuetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kaardirakenduste administreerimine ja tugi, avalike teenuste tugi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kaebuste esitamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Keeleseadus

10.02.2017
Inimestel on võimalik pöörduda Keeleinspektsiooni, kui nad näevad EV keeleseaduse rikkumist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Külastaja valmistab giid-pedagoogi juhendamisel ise eeltoodud piimatooteid, kaasa saab oskused ja teadmised
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kaevandatud mahu aruannete vastuvõtmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Transiit on kahesuguse kasutusega kauba vedu Euroopa Liidu välisest riigist läbi Eesti teise Euroopa Liidu välisesse riiki.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kahesuguse kasutusega kauba vahendus on vahendusteenus nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 tähenduses
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Käibemaksu deklareerimine ja tasumine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Käibemaksuseadus

26.04.2019
Kaitseliidu liikmeks astumine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Kaitseliidu seadus

03.05.2019
Kaitseväe kalmistu haudade register
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kaitstavate loodusobjektid on ametlikult ühes kohas arvel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Asustamisloa alusel tohib veekogusse asustada Eestis looduslikult esinevat kalaliiki või tema viljastatud marja.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Kalapüügiseadus

10.02.2017
Toetus algatusrühmade jooksev- ja elavdamise kuludeks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Teenus võimaldab kalandustoodete tootjal või töötlejal koolitustoetust taotleda
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Teenus võimaldab kalandustoodete tootjal või töötlejal praktikatoetust taotleda
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Karistusregister on riigi andmekogu, kuhu kantakse andmed karistatud isiku ja tema karistuse kohta. Karistusregistri andmed on avalikud ja igaühel on võimalik karistusregistrist andmeid küsida.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Karjääriteenuste kvaliteet sõltub olulisel määral teenuse osutajate pädevusest. SA Innove ja Rajaleidja keskused korraldavad karjäärnõustajate koolitusi ja vahendavad õppevisiite Euroopasse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Vanemaid ja õpetajaid nõustatakse õpilastele karjääri nõustamisel toeks olema. Selle käigus selgitatakse, kas õpilane vajab näiteks ka psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi või sotsiaalpedagoogi abi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Rahvusarhiiv võimaldab kodanikel panustada oma vaba aega arhiivimaterjalide kirjelduste täiendamisse ühisloome vormis lihtsamatel, aga mahukatel teemadel, kus arhiivitöötajatel selleks ajaliselt võimalusi napib.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Riigimaade kasutuste nähtavaks tegemine kaardil. Piiratud juurdepääsuga teenus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Riigivaraseadus

10.02.2017
Kasutusvalduse lepingu lõpetamine ja uue sõlmimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Maareformi seadus
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest (kinnistusraamatusse kandmisest) tekib kasutusvaldajal õigus kasutusvaldusesse antud maa omandada. Selleks esitab kasutusvaldaja maavanemale kirjaliku taotluse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest (kinnistusraamatusse kandmisest) tekib kasutusvaldajal õigus kasutusvaldusesse antud maa omandada.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest tekib kasutusvaldajal õigus kasutusvaldusesse antud maa omandada. Selleks esitab kasutusvaldaja maavanemale kirjaliku taotluse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest tekib kasutusvaldajal õigus kasutusvaldusesse antud maa omandada. Selleks esitab kasutusvaldaja maavanemale kirjaliku taotluse pärast maa omandamise õiguse tekkimist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest tekib kasutusvaldajal õigus kasutusvaldusesse antud maa omandada. Selleks esitab kasutusvaldaja maavanemale kirjaliku taotluse pärast maa omandamise õiguse tekkimist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest tekib kasutusvaldajal õigus kasutusvaldusesse antud maa omandada. Selleks esitab kasutusvaldaja maavanemale kirjaliku taotluse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest (kinnistusraamatusse kandmisest) tekib kasutusvaldajal õigus kasutusvaldusesse antud maa omandada.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Eesmärk on anda KHG inventuuriandmete ja aruannete kaudu teavet kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise kohta ning kajastada KHG-sid vähendavaid poliitikaid, meetmeid ja heitkoguste prognoose.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Iga aasta 25. märtsiks on EL-i KHG lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemis osalevatel käitajatel kohustus esitada eelneva kalendriaasta kohta heitkoguse aruanne Keskkonnaministeeriumile ning iga-aastaselt heitkoguse tõendamisaruanded.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Paikse saasteallika käitajal peab olema heitkoguse luba, et paisata käitisest või selle osast välisõhku kasvuhoonegaase.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi rakendamiseks on loodud kauplemise register. Keskkonnaministeerium haldab ja administreerib Eesti registri tööd.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemis osalemiseks on vaja avada konto kauplemise registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Katastri andmete allalaadimine lepingulistele klientidele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Maakatastriseadus

10.02.2017
Teenus võimaldab Maainfosüsteemist (MIS) lugeda üle X-tee teateid katastriüksuste andmete muudatussündmuste ning ruumikujude kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.