Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

10.02.2017
Pildipangas olevad digitaalsed dokumendid on integreeritult terviseloo dokumentidega tervishoiu teenuse osutajatele kättesaadavad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
414 990 - - - -

10.02.2017
Patendiameti dokumentide otsing dokumendiregistrist
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 233 - - - -
Regulatsioon Avaliku teabe seadus

28.02.2017
Dokumendivahetuskeskus (DVK) on erinevatele dokumendihaldussüsteemidele (DHS) ja teistele dokumente käsitlevatele infosüsteemidele ühine keskset dokumendi- ja infovahetusteenust pakkuv infosüsteem.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
604 - - 0.67h -

13.03.2017
Etalonteostus demonstreerib DHX protokolli töötamist. Ühtlasi on etalonteostust võimalik kasutada DHX-i võimekusega infosüsteemi testimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Digi-ID saate taotleda Eesti Vabariigi välisesindustes, kui teil on kehtiv ID-kaart või kui taotlete digi-ID koos ID-kaardiga
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

28.02.2017
Vajadusel hoiustame digiandmeid. Keskendume ainult kriitiliste infosüsteemide ja tõestusväärtuse vajadusega andmete hoiustamisele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Digitaalsete katastripiiride saamiseks tuleb täita taotlusankeet ja tasuda riigilõiv, andmed edastatakse tellijale elektronposti teel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Maakatastriseadus
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Eesti topograafia andmekogu ruumiandmete ning aluskaartide kasutamiseks tuleb täita taotlusvorm ning allkirjastada litsentsileping.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

11.07.2017
Elektroonilise loovutuskeskkonna kaudu toimub väljaannete avaldamiseks loodud digitaalsete failide kogumine, kirjastajate nõustamine, säilituseksemplaride seire ja aruandlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Pildistamine, skannimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Võimaldab esitada uusi dokumente olemasolevatesse tsiviilkohtu-, halduskohtu-, kriminaal- ja väärteomenetlustesse ning alustada uut tsiviil- ja halduskohtumenetlust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

28.02.2017
Dokumendivahetuskeskkonna statistika ja hetkeseis
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Dokumendi edastamine on avalik teenus, mille käigus on isikul võimalik edastada dokument ametiasutusele ning ametiasutusel isikule Eesti välisministeeriumi või Eesti välisesinduse kaudu
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Dokumentide otsing Dokumendiregistrist (ADR)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

28.02.2017
Võimalus dokumendi saatja või vastuvõtja soovil dokumendi saatmine katkestada (dokumendi vastuvõtmisega on probleeme, ekslikult edastatud dokument jne).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - 0.08h -

28.02.2017
Keskselt pakutav komponent, mis lihtsustab dokumendihaldussüsteemi või muu infosüsteemi liidestamist DVKga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.