Sa oled siin

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWZŽÕÄÖÜXYNäita kõiki

22.02.2018
Võimaldab reisijatel ja ühistranspordialase info töötlejatel saada ajakohast ja korrektset infot ühistranspordi kohta
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
28 344 200 - 5 000.00€ 0.04h 0.04h
Regulatsioon Ühistranspordiseadus

27.03.2018
Teenus võimaldab taotleda digitaalse sõidumeeriku juhikaarti, ettevõttekaarti, töökojakaarti või kontrollikaarti.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
20 042 79.5 - 4.20h -
Osaliselt tasuline

22.02.2018
Saab tutvuda Eesti Vabariigis registreeritud ja kehtivate meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuste (SPC) andmetega
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 742 - - - -
Regulatsioon Patendiseadus

14.09.2018
Maakorraldustoimingu ja maa sihtotstarbe muutmiseks esitatakse taotlus PMA-le.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 752 - - - -
Regulatsioon Maaparandusseadus

14.09.2018
Põllumajandusameti maakondlik keskus väljastab maaomanikule teostusjoonistest väljavõtte ja annab muud teavet maaparandussüsteemi kohta maaomaniku vabas vormis esitatud taotluse alusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 050 - - - -
Regulatsioon Maaparandusseadus

22.02.2018
Saab tasuda patendi või patenditaotluse jõushoidmise lõivu
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
698 - - - -
Regulatsioon Patendiseadus
Osaliselt tasuline

14.09.2018
Maaparandussüsteemi maa alale muu ehitise rajamiseks vajalike kooskõlastuste saamiseks esitatakse PMA-le taotlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
688 - - - -
Regulatsioon Maaparandusseadus

14.09.2018
Taotleja esitab maaparandusalal tegutsemise õiguste saamiseks majandustegevusteate Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
372 - - - -
Regulatsioon Maaparandusseadus

07.09.2018
Taimede ja taimsete saaduste eksportimiseks või seemnete tootmisels turustamise eesmärgil, esitatakse PMA-lemajandustegevusteade taimetervise registrisse kandmiseks. Teade esitatakse ka ettevõtte tegevusalade muutmise korral.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
340 - - - -

18.04.2018
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendi õiguste ülemineku kande tegemist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
265 - - - -
Osaliselt tasuline

14.09.2018
Uurimistöö teostanud ettevõtja esitab uurimistöö tulemused projekteerimistingimuste taotlejale ja Põllumajandusametile uurimistöö lõpetamisest arvates 30 tööpäeva jooksul.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
247 - - - -
Regulatsioon Maaparandusseadus

27.03.2018
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendi andmete (omaniku, leiutaja, esindaja) muutmise kande tegemist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
119 - - - -
Osaliselt tasuline

07.09.2018
Sordi sordilehte võtmiseks esitatakse PMA-le taotlus koos sordi tehnilise küsimustikuga. Taotluse võib esitada sordi esindaja või säilitaja. Suvikultuuride tähtaeg 15.märts, talvituvatel kultuuridel 15.juuli.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
105 - - - -
Osaliselt tasuline

22.02.2018
Õiguse andmine juriidilisele isikule ühistransporditeenuse osutamiseks kaugbussiliinidel ühistranspordikasutuse suurendamiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
90 - 0.00€ 12.00h 12.00h
Regulatsioon Ühistranspordiseadus
Osaliselt tasuline

18.04.2018
Saab taotleda kasuliku mudeli registreeringu kehtivusaja pikendamist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
77 - - - -
Regulatsioon Kasuliku mudeli seadus
Osaliselt tasuline

18.04.2018
Kaubamärgile kaitse taotlemine rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteemi kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
75 - - - -
Osaliselt tasuline

27.03.2018
Teenus võimaldab peale vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse läbimist taotleda vedurijuhiluba. Ja uuendada vedurijuhiluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 - - - -
Osaliselt tasuline

22.02.2018
Saab taotleda täiendava kaitse või täiendava kaitse taotluse andmete muutmist Eesti patendiregistris või Eestis kehtivate Euroopa patentide registris. Patendinõudluse piiramine, omaniku andmete või esindaja muutmine, kirjelduse parandamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
55 - - - -
Regulatsioon Patendiseadus
Osaliselt tasuline

18.04.2018
Saab taotleda kaubamärgi pandi registreerimist Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
28 - - - -
Osaliselt tasuline

22.02.2018
Saab taotleda prioriteeti tõendava dokumendi väljaandmist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
20 - - - -
Osaliselt tasuline

22.02.2018
Saab taotleda prioriteedidokumendi WIPO DAS (Digital Access System) andmekogusse lisamist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 - - - -

17.08.2018
Sordi registreerimiseks tuleb PMA-le esitada vormikohane taotlus koos sordi tehnilise küsimustikuga, sordi esindaja korral volitus, gmo keskkonda viimise loa nr ja kuupäev.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
18 - - - -
Osaliselt tasuline

18.04.2018
Saab taotleda kasuliku mudeli või kasuliku mudeli registreerimistaotluse andmete (bibliograafiliste andmete, kirjavigade, õiguskaitse piiramine, esindaja) muutmist ja parandamist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 - - - -
Regulatsioon Kasuliku mudeli seadus
Osaliselt tasuline

18.04.2018
Saab taotleda kasuliku mudeli või kasuliku mudeli registreerimistaotluse õiguste üleminekut
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 - - - -
Regulatsioon Kasuliku mudeli seadus
Osaliselt tasuline

22.02.2018
Saab taotleda patenditaotluste ja kasuliku mudeli taotluste uudsuse ja tehnikataseme eelotsingu tegemist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 - - - -
Osaliselt tasuline

26.03.2018
dsdf
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
12 - - - -

18.04.2018
Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse edastamine Patendiameti kaudu
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - - -
Osaliselt tasuline

22.02.2018
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse andmete muutmist
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 - - - -

22.02.2018
Saab tasuda meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse jõushoidmise lõivu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - - - -
Regulatsioon Patendiseadus
Osaliselt tasuline

07.09.2018
Puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi paljundus- ja istutusmaterjali tootmise ja turustamise jätkamiseks esitatakse taotlus PMA-le.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - - - -
Osaliselt tasuline

18.04.2018
Saab taotleda kaubamärgi litsentsi registreerimist Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - - -
Osaliselt tasuline

22.02.2018
Saab taotleda meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse õiguste ülemineku kande tegemist Eesti patendiregistris või Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - - -
Regulatsioon Patendiseadus
Osaliselt tasuline

18.04.2018
Saab taotleda kaubamärgitunnistuse, tööstusdisainilahenduse tunnistuse, patendikirja, kasuliku mudeli tunnistuse, täiendava kaitse tunnistuse duplikaadi väljaandmist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - - -
Osaliselt tasuline

22.02.2018
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse ülemineku registrisse kandmist
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - - -
Osaliselt tasuline

22.02.2018
Saab esitada sooviavalduse prioriteedidokumendi WIPO DAS andmekogust kättesaamiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - - -

03.08.2018
Loa taotlemiseks esitatakse taotlus digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aiandus@pma.agri.ee või paberil Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonnale Teaduse 2, Saku, 75501 Harjumaa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - - -

18.04.2018
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendile litsentsi registreerimist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -
Osaliselt tasuline

13.03.2018
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse litsentsi registreerimist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -
Osaliselt tasuline

07.09.2018
Eestisse võib toimetada ja kasutada ainult Eestis turule laskmise loa saanud väga mürgiseid taimekaitsevahendeid. Taimekaitsevahendite registrisse kandmiseks või andmete muutmiseks esitatalse PMA-le taotlus ja tasutakse riigilõiv.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -
Regulatsioon Taimekaitseseadus
Osaliselt tasuline

18.04.2018
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendile pandi registreerimist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

18.04.2018
Saab taotleda geograafilise tähise registreeringu või taotluse andmete muutmist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

18.04.2018
Saab taotleda kasuliku mudeli litsentsi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Kasuliku mudeli seadus
Osaliselt tasuline

18.04.2018
Saab taotleda kasuliku mudeli pandi registreerimist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

07.12.2017
Saab taotleda kaubamärgi taotluse või registreeringu jagamist Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

27.11.2017
Saab taotleda meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava patendikaitse pikendamist ravimi pediaatrias kasutamise korral.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Patendiseadus
Osaliselt tasuline

22.02.2018
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia litsentsi registreerimist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

13.03.2018
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia pandi registreerimist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

22.02.2018
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia registreeringu või registreerimistaotluse andmete muutmist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

22.02.2018
Saab taotleda mikrolülituse topoloogia või mikrolülituse topoloogia registreerimistaotluse õiguste üleminekut
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

Lehed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWZŽÕÄÖÜXYNäita kõiki
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.