Sa oled siin

Teenuste otsing

On this page you will be able to search for services offered by the different ministries and by the institutions under their governance area.
10.02.2017

XML teenus on mõeldud kasutajatele, kellel on vajadus teha Kinnistusraamatust suuremal hulgal päringuid või hoida andmeid oma andmebaasis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
47 499 300 - - - -
Osaliselt tasuline
21.03.2017

Kasutaja arvutis olev tarkvara dokumentide allkirjastamiseks, krüpteerimiseks ja ID-kaardi PIN koodide vahetamiseks. ID-tarkvara: DigiDoc Klient DigiDoc Krüpto ID-haldusvahend
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
46 378 000 - 656 161.00€ - -
10.02.2017

Äriregistrist on x-tee kaudu võimalik vahetada andmeid ning teha tasuta andmepäringuid erinevatel ametiasutustel (nt e-notar, kinnistusraamat, Maksu- ja Tolliamet jt).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 707 800 - - - -
Regulatsioon Äriseadustik
10.02.2017

Teenus on mõeldud nendele kasutajatele, kellel on vajadus teha äriregistrist suurel hulgal päringuid ja hoida andmeid oma andmebaasis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
34 970 800 - - - -
Regulatsioon Äriseadustik
Osaliselt tasuline
07.03.2017

Lahenduste pakkumine erinevatele probleemidele, mis on seotud eID (ID-kaart, Mobiil-ID) kasutamisega.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 302 900 38 311 011.00€ 0.08h -
10.02.2017

Äriregistri teabesüsteemis saab teha päringuid juriidiliste isikute kehtivate ja ajalooliste andmete kohta. Teabesüsteemi andmed pärinevad äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri andmetest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 000 210 - - - -
Regulatsioon Äriseadustik
Osaliselt tasuline
10.02.2017

Teabesüsteemist saab otsida infot kinnistute kohta (kinnistute üldandmeid, pindala, omanikke, piiranguid ning kinnistuid koormavate piiratud asjaõiguste ja hüpoteekide andmeid).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 379 710 - - - -
Regulatsioon Kinnistusraamatuseadus
Osaliselt tasuline
10.02.2017

Sõiduplaanide, peatuste paikenemine jm ühistranspordiga seotud info.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 980 000 - - - -
Regulatsioon Ühistranspordiseadus
10.02.2017

Kinnistusraamatust on x-tee kaudu võimalik vahetada andmeid ning teha päringuid erinevatel ametiasutustel (nt e-notar, maaamet, politsei, ehitisregister jt).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 519 820 - - - -
Regulatsioon Kinnistusraamatuseadus
10.02.2017

E-riigikassa on Interneti rakendus, mille vahendusel riigiasutustel on võimalik tööpäevadel sooritada makseid, jälgida laekumisi ning esitada ja saada teatiseid ja aruandeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 329 800 - - - -
10.02.2017

Patendiameti kaubamärkide andmebaasist saab otsida infot Eestis registreeritud kaubamärkide, esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste ja Eestis kehtivate või õiguskaitse saamiseks esitatud rahvusvaheliste kaubamärkide kohta.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 931 780 - - - -
02.03.2017

Juurdepääs Maanteeameti poolt ettevalmistatud avalikult kasutatavate teedega seotud aruannetele või aruande koostamine vastavalt kasutaja vajadusele.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 456 290 - - - -
10.02.2017

Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud hädaabiteadete vastu võtmine ning kiirabi, pääste ja politsei hädaabiteadete töötlemine ning neile ohuhinnangu andmine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 148 040 90 - - -
10.02.2017

Rahvusvaheliseks liiklemiseks avatud piiripunktis sõidukite ja isikute piiriületuse aja broneerimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
780 308 - - - -
Regulatsioon Riigipiiri seadus
10.02.2017

Info rubriigid: uudised, lahtiolekuajad ja piletiinfo, asukohad, kauplused, näituste info ja kalender, ürituste info ja kalender, kunstikogud, konserveerimine, teadustöö, kirjastus, raamatukogu, pressile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
702 892 - 3 442.00€ - -
10.02.2017

Teenus võimaldab riigiasutustel saada igapäevaseks juhtimiseks vajalikku informatsiooni finants-, personali- ja palgaarvestuses teostatud toimingute kohta
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
665 257 76.5 - - -
02.03.2017

Avalikult kasutatava tee omaniku poolt esitatud teedeandmete õigsuse kontroll ja sisetamine teeregistrisse.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
605 024 - - - -
10.02.2017

Muuseumi ja teiste osakondade lahtiolekuajad, asukohad, piletiinfo, ürituste kalender ja täpsem info, ekspositsioon, teenused jms.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
595 539 - 1 800.00€ - -
10.02.2017

Häirekeskus annab sündmuskohale saadetavale päästemeeskonnale või kiirabibrigaadile väljasõidukorralduse päästetööks, demineerimistööks või kiirabi osutamiseks. Omab pidevat ülevaadet operatiivressursi paiknemisest ning hõivatusest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
465 500 - - - -
10.02.2017

Pildipangas olevad digitaalsed dokumendid on integreeritult terviseloo dokumentidega tervishoiu teenuse osutajatele kättesaadavad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
414 990 - - - -
10.02.2017

Teil on võimalus kontrollida isikut tõendavate dokumentide kehtivust, kui sisestate dokumendi numbri.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
322 722 - - - -
14.03.2017

Päring võimaldab näha enda aktuaalseid andmeid rahvastikuregistris. Samuti kuvatakse isikuga seotud kehtivate dokumentide loetelu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
261 917 - - - -
10.02.2017

Riigiasutuste paber ja PDF ostuarved digitaliseeritkase ning koos e-arvetega menetletakse ostuarvete haldamise keskkonnas
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
239 105 80.3333 - - -
Regulatsioon Raamatupidamise seadus
28.02.2017

Avaliku sektori asutused (lepingupartnerid) ning avalikku teenust osutavad juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud saavad saata riigiportaali eesti.ee kalendrisse, e-postile või SMS-iga teavitusi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
200 006 - - - -
10.02.2017

Tervise infosüsteemis olevate dokumentide vaatamise, sulgemise ja avamise võimaldamine, nende dokumentide kasutuse jälgimine (logid). Eesti Haigekassa andmekogudest retseptide ja raviarvete andmete nägemine. Tervisetõendi taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
177 217 - - - -
10.02.2017

Toitumise analüüsi programm (toidupäevik), toidu koostise andmebaas ja andmesisestus platvorm tootjatele
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
164 957 - - - -
Regulatsioon Avaliku teabe seadus
10.02.2017

Kahjude vähendamise teenuste (süstlavahetus ja nõustamine) andmete kogumine esmasetest ja admin.allikatest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
153 913 - - - -
14.03.2017

Päringuga saab esitada ees- või ees- ja perekonnanime päringu ning vastuseks saadakse vastavate nimede arv rahvastikuregistris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
146 897 - - - -
10.02.2017

Veebilehel www.muis.ee on võimalik teostada otsinguid muuseumikogudes leiduvate kultuuriväärtusega objektide kohta, tutvuda nende kirjeldustega ning saata muuseumidele objektide kohta tagasisidet
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
144 785 - - - -
10.02.2017

Maanteeameti avalike teenuste toetus ja tugi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
143 902 71 - - -
Regulatsioon Liiklusseadus
10.02.2017

Liiklusregistrisse kantud sõiduki registrijärgse omaniku andmete muutmine. Sõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel registreerimistunnistuse kätte toimetamine Eesti riigi piires.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
143 230 76 - 1.63h -
Osaliselt tasuline
10.02.2017

Võimalus tutvuda muuseumi laudas elavate loomadega ning sõita hobuse ja ponidega
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
131 700 - - - -
Osaliselt tasuline
10.02.2017

Võimalus külastada põllumajanduse ja maaelu arengut tutvustavaid ajutisi näitusi ja väljapanekuid (ligipääsetavad ka erivajadustega inimestele)
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
129 011 - - - -
Osaliselt tasuline
10.02.2017

Võimalus külastada põllumajanduse ja maaelu arengut tutvustavaid püsinäitusi ja väljapanekuid (ligipääsetavad ka erivajadustega inimestele)
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
129 011 - - - -
Osaliselt tasuline
10.02.2017

Mobiil-ID on isiku tõendamise ning digitaalse allkirjastamise lahendus mobiiltelefonile. Mobiil-ID taotlemiseks on vajalik mobiil-ID teenust võimaldav SIM-kaart.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
126 884 - - - -
Osaliselt tasuline
10.02.2017

Koolikaart võimaldab tutvuda Eesti koolivõrguga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
116 169 - - - -
10.02.2017

Erakorralise juhtumi puhul liigub info Häirekeskuse kiirabi brigaadi erkaorralise medistiini osakonna vahel elektroonselt ning on hiljem kättesaadav kiirabiasutusele, patsiendile ja pere- ning eriarstidele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 857 - - - -
10.02.2017

Veiste, lammaste, kitsede ja sigade registriandmete otsimine ja vaatamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
108 508 - - - -
10.02.2017

Teenusega saab teostada raamatupidamise-, personali-, palga-, ostutehingute ja müügitheingute arvestust. Jälgida eelarvete täitmist.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
96 745 73.3333 - - -
10.02.2017

Patsient saab elektroonselt koostada tervisedeklaratsiooni, taotleda tervisetõendit. Tervisetõendi väljastaja saab teha otsuse ja vormistada tervisetõendi elektroonselt. Tervisetõend on kättesaadav koheselt mootorsõidukijuhi lubade väljastajale.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
90 121 - - - -
10.02.2017

Saab esitada päringuid Eestis jõustamiseks esitatud Euroopa patentide, Eestis kehtivate Euroopa patentide ja Eestis kehtivuse lõpetanud (sh tühistatud) Euroopa patentide kohta.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
89 446 - - - -
10.02.2017

Teenidusüksusesse pöördumisel, saab endale eelnevalt teeninduse külastuseks aja broneerida. Broneeringuga külastaja jaoks sujub teenindus mugavamalt ning kiiremini.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
83 299 - - - -
10.02.2017

Võimalus osaleda muuseumitundides ja õpitöötubades (teemadeks Eesti teraviljad, lina, muna, kartul, mesi, hobune, vill jm)
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
79 554 - - - -
Osaliselt tasuline
10.02.2017

Sõiduki ajutine kustutamine registrist mitte pikemalt kui 24 kuud, mille korral ei rakendu omanikule või vastutavale kasutajale registris olekust tulenevad kohustused. Sõiduki lõplik registrist kustutamine Liiklusseaduses sätestatud alustel.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
79 144 76 - 1.30h -
Osaliselt tasuline
10.02.2017

Võimalus tutvuda muuseumi ja muuseumi pakutavate tegevustega põhjalikumalt kasutades giiditeenust
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
71 517 - - - -
Osaliselt tasuline
28.02.2017

Igal Eesti isikukoodiga inimesel on olemas oma ametlik e-posti aadress – eesnimi.perekonnanimi(n)@eesti.ee. See e-posti aadress on mõeldud riigi ja inimese suhtluskanaliks, kuhu riik saab saata teateid ja inimest puudutavat infot.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
70 828 54.4 - - -
10.02.2017

Päringuga on võimalik kontrollida: -Kehtiva tähtajalise elamisloa olemasolu; -Kehtiva pikaajalise elaniku elamisloa olemasolu; -Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisel tähtaja saabumise tõttu kehtivat viibimisõigust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
68 313 - - - -
Regulatsioon Välismaalaste seadus
10.02.2017

Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud sõiduki registreerimine liiklusregistris
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
68 104 76 - 1.75h -
Osaliselt tasuline
10.02.2017

Töövõime ja puude hindamiseks on ekspertarstil ja ekspertiisi spetsialistil võimalik kasutada tervise infosüsteemis olevaid andmeid. Patsiendil on võimalik riikliku patsiendiportaali kaudu näha, kas ekspertarvamus on koostatud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 079 - - - -

Lehed