Sa oled siin

Teenused numbrites

Teenuste baasstatistika kanalite ja asutuste lõikes. Osutamiste arv näitab, mitu korda teenust osutati. Aasta rahulolu näitab, kui rahulolevate klientide osakaalu. Aasta halduskulu näitab teenuse osutamise kulu asutusele. Kliendi halduskoormus näitab, kui palju aega kulus klientidel kokku teenuse tarbimiseks konkreetses kanalis.

Valit­suse hal­dus­ala

1 507

Kõik tee­nu­sed kana­lite lõi­kes

Elektroonilised kanalid

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
- - 0.00€ - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
4 841 761 65.07% 714 273.00€ 3.28h -

Eesti.ee

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
2 701 565 54.40% 0.00€ 0.16h -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
294 615 890 50.76% 5 164 207.72€ 164.35h 70.23h

Nutirakendus

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
12 808 - 0.00€ - -

Digitelevisioon

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
- - 0.00€ - -

E-post

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
620 817 48.66% 17 282.00€ 327.16h 5 313.20h

Mitteelektroonilised kanalid

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
- - 6 775 763.60€ - -

Telefon

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
1 632 528 76.33% 5 683 830.22€ 2.91h 3.64h

Faks

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
- - 0.00€ - -

Post

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
487 563 13.64% 558 714.00€ 6.00h -

Tekstisõnum

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
15 - 0.00€ - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
102 490 378 66.86% 2 757 028.00€ 56.75h 24.00h

Kliendi juures

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
131 441 -25.00% 0.00€ - -

Haldusala teenuste statistika kokku

Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu (€) Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
407 534 766 57.41% 21 671 098.54€ 560.61h 5 411.07h

Sotsiaalministeeriumi haldusala

120

Tervise Arengu Instituut

4
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
318 870 - - - -

Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruanded

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tervisestatistika ja terviseuuringute avalik andmebaas

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

NutriData

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
164 957 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
164 957 - - - -

Süstla Vahetuse Infosüsteem (SVIS)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
153 913 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
153 913 - - - -

Terviseamet

3
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Vee terviseohutuse enesekontrolli andmete esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Vee terviseohutuse järelevalve ja andmete avalikustamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade väljastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Sotsiaalkindlustusamet

34
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Pensionikindlustuse registri teatis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Minu tõendi A1 (E101) tühistamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tõendi A1 (E101) taotlemine ametnikuna

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ettevõtja esitatud taotlused sotsiaalkindlustusametile

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tõendi A1 (E101) taotlemine asutuse riigiteenistujale

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tõendi A1 (E101) taotlemine asutuse töötajale

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Taotlus töövõimetuspensioni saava töötaja sotsiaalmaksu tasumiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tõendi A1 (E101) taotlemine endale

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ettevõtja esitatud tõendi A1 (E101) taotlused ja tõendid

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tõendi A1 (E101) taotlemine riigiteenistujana endale

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Vanemahüvitise, peretoetuste ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ettevõtja esitatud tõendi A1 (E101) taotluse tühistamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tõendi A1 (E101) taotlemine töötajana endale

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Minu esitatud taotlused sotsiaalkindlustusametile

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ettevõtja esitatud tõendi A1 (E101) tühistamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Puudega isiku kaart

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Minu arvelduskonto muutmine sotsiaalkindlustusametis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tõendi A1 (E101) taotlemine ettevõtjana

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Elatisabi taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tõendi A1 (E101) taotlemine ettevõtte või FIE töötajale

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tõendi A1 (E101) taotlemine FIE-na endale

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tulumaksuvabastuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Asutuse esitatud tõendi A1 (E101) taotlused ja tõendid

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Arstliku ekspertiisi taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Asutuse esitatud tõendi A1 (E101) taotluse tühistamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Erihoolekandeteenuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Asutuse esitatud tõendi A1 (E101) tühistamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Minu esitatud tõendi A1 (E101) taotlused ja tõendid

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Minule makstav pension, toetused ja hüvitised

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Minu esitatud tõendi A1 (E101) taotluse tühistamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tööinspektsioon

29
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
66 565 76.33% - - -

Uue ehitise ülevaatus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
152 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
152 - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Nõusoleku andmine alaealise töölevõtmiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
184 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
179 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 - - - -

Töökeskkonna järelevalve ja isikukaitsevahendite turujärelevalve

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
4 313 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
4 313 - - - -

Töösuhete järelevalve (sh sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja järelevalve)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
794 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
794 - - - -

Raskete või surmaga lõppenud tööõnnetuse uurimine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tööõnnetuse menetlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kutsehaigestumise uurimine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
38 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
38 - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Töövaidluse lahendamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 690 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
10 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 080 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 300 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
300 - - - -

Töökeskkonnanõukogu moodustamise teatis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
400 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
146 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
207 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
40 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 - - - -

Töökeskkonnaspetsialisti määramise teatis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
883 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
124 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
645 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
70 - - - -

Töökeskkonnavoliniku valimise teatis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
696 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
130 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
486 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
43 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
37 - - - -

Töökeskkonnanõukogu aruande esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
915 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
55 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
717 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
128 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
15 - - - -

Asbestitööde alustamise teade

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
6 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
6 - - - -

Bioloogilise ohuteguriga (2., 3., 4. ohuklass) esmakordse töö alustamise teade

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

Bioloogiliste ohutegurite käitlemise teatis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

Bioloogiliste ohuteguritega seotud õnnetuse/ohuolukorra teade

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

Ehitustööde alustamise eelteade

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
553 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
553 - - - -

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide (2. ohuklassi GMMO) esmakordse kasutamise teade koos loa taotlusega

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide kasutamisel toimunud õnnetusjuhtumi teade

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

Kantserogeensete või mutageensete kemikaalide käitlemise teade

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 - - - -

Tegevuse alustamise või tegevusala muutmise teatis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
73 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
71 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

Teabenõue Tööinspektsioonile

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
502 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
488 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
9 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 - - - -

Selgitustaotlus Tööinspektsioonile

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
220 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
206 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
13 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

Tööinspektsiooni nõustamisteenus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
53 463 76.33% - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 586 74.00% - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
43 778 85.00% - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
4 099 70.00% - - -

Töökeskkonna konsultandi teenus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
60 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
40 - - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
20 - - - -

Kaebus Tööinspektsioonile

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
346 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
317 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
12 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
17 - - - -

Vihje Tööinspektsioonile

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
250 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 - - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
182 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
24 - - - -

Vaide menetlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
24 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
22 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 - - - -

Teabe avalikustamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti E-tervise SA

9
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
861 133 0.00% 0.00€ - -

Patsientide tervisega seotud andmete teenus tervishoiuteenuse osutajale

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
83 0.00% 0.00€ - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
83 0.00% 0.00€ - -

Patsientide tervisega seotud andmete teenus patsientidele

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
177 217 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
177 217 - - - -

e-konsultatsiooni teenus arstile

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 618 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 618 - - - -

Digiarhiivi (digipildi) teenus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
414 990 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
414 990 - - - -

Teenus kiirabi töötajatele

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
109 857 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
109 857 - - - -

Laboriandmete teenus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
168 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
168 - - - -

Puude ja töövõime määramise teenus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
66 079 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
66 079 - - - -

Terviseandmete statistika

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tervisetõendi teenus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
90 121 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
90 121 - - - -

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

7
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
359 - - - -

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
104 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
104 - - - -

Tööalane rehabilitatsioon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kaitstud töö erivajadustega inimestele

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
36 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
36 - - - -

Kohanemiskursused erivajadustega inimestele erialavaliku toetamiseks ja igapäevaeluoskuste õppeks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
49 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
49 - - - -

Tööõppekursused erivajadustega inimestele

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
21 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
21 - - - -

Kutseõpe erivajadustega inimestele

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
42 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
42 - - - -

Hindamine ja nõustamine sobivate tegevusvõimaluste väljaselgitamiseks (erivajadustega inimestele)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
107 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
107 - - - -

Ravimiamet

34
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
37 125 - - - -

Ravimite reisile kaasavõtmise või saatmise loa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 248 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 248 - - - -

Vere käitlemise aruannete ja verevalvsuse juhtumite aastaaruannete esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Rakkude ja kudede käitlemise aasta aruannete esitamine ning rakkude ja kudede ohujuhtumite aasta aruannete esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
26 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
26 - - - -

Rakkude, kudede ja elundite käitlemise tegevusloa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 - - - -

Vere käitlemise tegevusloa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 - - - -

Ravimite ja teiste eriluba nõudvate kaupade sisse- või väljaveoloa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
14 142 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
14 142 - - - -

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise aruannete esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
89 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
89 - - - -

Ravimite reklaamiaruannete esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
314 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
314 - - - -

Ravimi kvaliteediprobleemi või vale ravimiinfo teate edastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
72 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
72 - - - -

Müügiloata ravimi kasutusloa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 129 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 129 - - - -

Apteegiaruannete esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 537 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 537 - - - -

Ravimite hulgimüügi aruannete esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
435 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
435 - - - -

Ravimi kõrvaltoime teatise esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
233 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
233 - - - -

Pakendikoodide väljastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ravimi müügiloa, müügiloa uuendamise või muudatuse taotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
8 528 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
8 528 - - - -

Verevalvsus juhtumite teatiste esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
73 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
73 - - - -

Lähteainete impordi-ekspordiloa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

Ravimite ja lähteainete käitlemise tegevusloa taotlemine; ravimite vahendamise tegevusloa vahendamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
305 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
305 - - - -

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikuks eesmärgiks kasutamise loa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 - - - -

Kliinilise uuringu lubade andmine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
321 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
321 - - - -

Kliinilise uuringu kõrvalnähtudest teatamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
19 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
19 - - - -

Tarneraskusest või turustamise lõpetamisest teavitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
88 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
88 - - - -

Arvamuse andmine ravimi soodusravimite loetellu kandmiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
35 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
35 - - - -

Ravimite kvaliteedi laboratoorne hindamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
514 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
514 - - - -

Ravimite, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja lähteainete käitlemise inspekteerimine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
230 - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
230 - - - -

Rakkude, kudede, elundite hankijate ja käitlejate ning vere käitlejate inspekteerimine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 - - - -

Kliiniliste uuringute inspekteerimine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 - - - -

Ravimiohutusalaste tegevuste inspekteerimine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 - - - -

Ravimireklaami järelevalve

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
14 - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
14 - - - -

Perioodiliste ohutusaruannete hindamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 - - - -

Ravimite ohusignaalide tuvastamine ja analüüs

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
11 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
11 - - - -

Rakkude, kudede ja elundite ohujuhtumite esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
15 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
15 - - - -

Toote määratlemise taotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 711 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 711 - - - -

Ravimite ja teiste eriluba nõudvate kaupade (toimeained, rakud-koed-elundid) sisse- ja väljaveo teavituse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Haldusala teenuste statistika kokku

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 284 052 57.25% 0.00€ - -

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala

149

Lennuamet

22
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 098 - - - -

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi taotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseermise taotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
21 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
21 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi taotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
9 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
9 - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennundusjulgestuse taotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
55 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
55 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kõrgehitiste ja rajatiste kooskõlastuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Funktsionaalsetesse süsteemidesse tehtavatest muudatustest teatamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Teavitus tähelepanekutest lennutegevuses

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennuettevõtja sertifikaadi taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Teabenõude esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
154 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
154 - - - -

Lennuohutust mõjutavast juhtumist teatamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
594 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
594 - - - -

Tagasiside Lennuametile

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
41 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
41 - - - -

Lennumeeskonna liikmete lubade taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kokkuleppelise esindaja tunnustuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennundustehnilise töötaja loa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
51 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
51 - - - -

Tuntud saatja tunnustuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kontrollpiloodi tunnistuste ja lubade taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Pardavarude kokkuleppelise tarnija tunnustuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennujuhi loa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
165 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
165 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tervisekontrolli taotluste esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennunduskoolituste taotluste esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Lennundustehnika taotluste esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Maanteeamet

35
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
88 140 651 45.41% 223 242.00€ 490.73h 5 064.08h

Liiklusväliste teabevahendite ja liikluskorraldusvahendite paigaldamisega seotud loa ning nõusoleku taotlemine riigiteele või teekaitsevööndisse

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 873 24.50% - 120.00h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 873 24.50% - 120.00h -

Euroopa ühenduse ( EÜ) tüübikinnituse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
174 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
174 - - - -

Autojuhi ADR koolitustunnistuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
10 224 57.14% - 7.80h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
10 224 57.14% - 7.80h -

Ohtlike veoste veo ohutusnõuniku koolitustunnistuste taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 - - 1.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
26 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
18 - - 1.25h -

Väikelaevajuhi ja jetijuhi tunnistuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
12 650 45.00% - 1.40h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
9 218 30.00% - 1.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 432 90.00% - 0.15h -

Juhtimisõigust tõendava dokumendi vahetamine, asendamine, juhtimisõiguse peatamine, äravõtmine ning kehtetuks tunnistamine ja peatamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
368 017 30.00% - 1.30h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
219 380 30.00% - 0.10h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
148 637 30.00% - 1.20h -

Liiklusregistriga seotud infopäringule vastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
532 346 79.83% - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
150 388 79.33% - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
381 958 80.33% - - -

Mootorsõidukijuhi juhendamise õiguse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
64 543 36.20% 213 242.00€ 1.45h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 772 30.00% 48 373.00€ 0.20h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
19 771 45.50% 164 869.00€ 1.25h -

Mootorsõidukijuhi õpetamise õiguse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
649 36.00% - 1.20h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
649 36.00% - 1.20h -

Sõiduki - ja juhtimisõigusega seotud andmete väljastamise taotlemine (liiklusregister)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Päring ühistranspordi alase info väljastamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
16 111 395 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
16 111 395 - - - -

Päring teega seotud andmete väljastamiseks (teeregister)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 864 562 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 864 562 - - - -

Tee registreerimine ja andmete muutmine teeregistris ning kasutajatoe osutamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 449 256 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 449 256 - - - -

Suur- ja raskeveoste erilubade ja liikluskeelu alaste lubade taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
57 697 23.00% - 0.10h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
13 250 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 447 23.00% - 0.10h -

Reguleerija koolitajana tunnustamise ja välisriigis omandatud reguleerija kvalifikatsiooni tunnustamise taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
8 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

Taotluse esitamine jalgratturi juhiloa väljastamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
88 - - 3.00h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
88 - - 3.00h -

Riigiteega seotud keskkonnaalase päringu/teabenõude/selgitustaotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
190 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
190 - - - -

Seisukohtade taotlemine riigiteega seotud planeerimisdokumentide ja projektide keskkonnamõju hinnangutele

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
245 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
245 - - - -

Õiguste taotlemine tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks riigitee maale

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 777 61.50% - - 1 440.00h

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 777 61.50% - - 1 440.00h

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 - 0.00€ 1.00h 720.00h

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 - 0.00€ 1.00h 720.00h

Seisukoha taotlemine planeeringu koostamiseks ja kooskõlastuse taotlemine planeeringule

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 435 45.00% - - 1 440.00h

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 435 45.00% - - 1 440.00h

Nõusoleku taotlemine tegevuseks riigitee kaitsevööndis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 733 41.00% - - 720.00h

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 733 41.00% - - 720.00h

Õiguse taotlemine tee ühendamiseks olemasoleva riigiteega või riigitee ümberehitamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 172 40.50% - - 720.00h

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 172 40.50% - - 720.00h

Nõustamisabi taotlemine teeregistrisse esitatavate ja kantavate andmete esitamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 500 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
500 - - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 000 - - - -

Loa taotlemine tee kasutamiseks liiklusväliseks tegevuseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 451 67.50% - 192.00h -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
490 77.00% - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
961 58.00% - 192.00h -

Liikluskorraldusvahendite katselise kasutuse lubade väljastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 0.00% - 120.00h -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 0.00% - 120.00h -

Liikluspiirangutega seotud info edastamine avalikkusele

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 010 0.00% - 0.02h -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 010 0.00% - 0.02h -

Riigisiseste kaugbussi liinilubade andmine ja sõiduplaanide kinnitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
199 - 0.00€ 24.00h 24.00h

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
199 - 0.00€ 24.00h 24.00h

Ühistranspordi alase info väljastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
65 969 662 - 10 000.00€ 0.08h 0.08h

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
65 969 662 - 10 000.00€ 0.08h 0.08h

Vedurijuhiloa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
106 - - 1.20h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
106 - - 1.20h -

Õiguse taotlemine 3500 kg täismassiga veoautole ja selle haagisele avaliku tee kasutamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Juhtimisõiguse taotlemine ja taastamine teooria- ja sõidueksami sooritamise tingimusega

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
237 165 43.33% - 6.00h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
29 729 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
207 436 43.33% - 6.00h -

Sõiduki registriandmete muutmine, mh omanikuvahetuse vormistamine (ost-müük)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
192 345 - - 1.63h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
71 310 - - 0.33h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
121 035 - - 1.30h -

Veesõiduki registreerimine liiklusregistris

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 351 - - 1.30h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 351 - - 1.30h -

Sõiduki registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
245 772 38.00% - 6.00h -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
130 579 38.00% - 6.00h -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
115 193 - - - -

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

37
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
6 839 -1.56% 221 920.00€ 25.75h 280.00h

Majandustegevusteade alkohoolse toote ja tubakatoote jaemüügiks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
634 - - 2.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
612 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 - - 1.00h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
17 - - 1.00h -

Majandustegevusteade alkohoolse ja tubakatoote hulgimüügiks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
223 - - 1.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
10 - - 0.25h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
8 - - 1.00h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
205 - - - -

Majandustegevusteade kahjuritõrjega tegelemiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
20 - - 0.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
20 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Majandustegevusteade ehitamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 649 13.64% - 2.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 557 13.64% - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
41 13.64% - 1.00h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
51 13.64% - 1.00h -

Majandustegevusteade sideteenuse osutamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
25 - - 2.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
21 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - 1.00h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 - - 1.00h -

Majandustegevusteade kaubandusliku loterii korraldamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
26 - - 2.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
14 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
11 - - 1.00h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - 1.00h -

 Vastavushindamisasutusena tegutsemise loa väljastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Majandustegevusteade tuleohutuse kontrollimise ja hooldamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
35 - - 1.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
34 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - 1.00h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0 - - - -

Ehitisregistris registreeritud vallasvara

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Majandustegevusteade reisiettevõtjana tegutsemisks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
490 - - 2.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
426 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
41 - - 1.00h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
23 - - 1.00h -

Kinnistul paiknevad Ehitisregistris registreeritud ehitised

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Majandustegevusteade renditööjõu vahendamiseks ja tööjõu pakkumiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
77 - - 0.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
77 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Registreeringute ja lubadega seotud otsingud majandustegevuse registrist

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Teenuste otsing teenuste kataloogist

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tegevusloa otsing majandustegevuse registrist

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Teenuste kirjeldamine teenuste kataloogis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
322 -37.50% 47 920.00€ - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
322 -37.50% 47 920.00€ - -

Ettevõtja otsing majandustegevuse registrist

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Majandustegevusteade alkohoolse joogi jaemüügiks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
609 - - 0.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
609 - - 0.25h -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Majandustegevusteade alkohoolse joogi hulgimüügiks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
649 - - 1.25h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
601 - - 0.25h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
48 - - 1.00h -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Taotluste ja teatiste esitamine Ehitisregistris

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitise otsing

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitisega seotud avalike dokumentide otsing

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitise soojus- ja jahutusseadmete andmete lisamine Ehitisregistrisse

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitise ehitusdokumentatsiooni lisamine Ehitisregistrisse

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Juhendmaterjalid Ehitisregistri kasutamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitusgeodeetilise mõõdistuse esitamine Ehitisregistrisse

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitusgeoloogilise uuringu esitamine Ehitisregistrisse

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Teabenõue Ehitisregistri andmete kohta

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitise auditi lisamine Ehitisregistrisse

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Ehitisregistri kasutajatugi

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Asutuse / ettevõtte registreerimine Ehitisregistris

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Toetuse taotlemine programmist "Avalike teenuste koosvõime loomine"

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Koolituse tellimine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- -25.00% - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- -25.00% - - -

Tööstustoodete litsentside väljastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Elektroonilised kanalid

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Turuosaliste sisuturualaste kaebuste ja päringute menetlemine ning abistamine läbi siseturu kontaktpunktide ja infosüsteemide

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
80 0.00% 24 000.00€ 8.00h 280.00h

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
20 0.00% 8 000.00€ 2.00h 70.00h

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
60 0.00% 16 000.00€ 6.00h 210.00h

Majandustegevuseks lubade väljastamine ja teadete registreerimine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- 6.00% 150 000.00€ 2.00h 0.00h

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- 6.00% 150 000.00€ 2.00h 0.00h

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)

39
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
62 040 188 38.35% 1 042 118.00€ 41.15h -

Hostelteenus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 - - - -

Varuvõimsus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

Digitaalne arhiiv

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Inkubatsioon ehk uue teenuse majutamine juurutamisfaasis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

Autentimisteenusega liitumine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - 0.08h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - 0.08h -

X-tee teenuste avaldamine riigiportaalis eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
31 - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
31 - - - -

x-teega liitumine (arenduskeskkond)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
131 - - 0.08h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
131 - - 0.08h -

Teavitusteenus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
200 006 - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
200 006 - - - -

DVK universaalkliendi (UK) tarkvara allalaadimine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Küberturvaintsidendist teavitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
16 299 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
12 985 - - - -

Nutirakendus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
76 - - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
26 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 212 - - - -

DVK dokumendi saatmise katkestamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - 0.08h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - 0.08h -

@eesti.ee e-posti aadressi edasisuunamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
70 828 54.40% - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
70 828 54.40% - - -

eID kasutajatugi

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
15 302 922 38.00% 311 011.00€ 0.08h -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
15 195 127 - - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
91 621 38.00% 311 011.00€ 0.08h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
16 174 38.00% - - -

Andmekogu RIHAs registreerimine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
333 2.80% 24 982.00€ - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
333 2.80% 24 982.00€ - -

ID- tarkvara

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
46 377 971 - 656 161.00€ - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
46 377 971 - 656 161.00€ - -

Asutuse liitumine RIHAga

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
424 2.60% 24 982.00€ - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
424 2.60% 24 982.00€ - -

Ametliku e-vormi portaalis avaldamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
41 - - - -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
41 - - - -

Ametlike dokumentide infrastruktuur

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Autoriseerimisteenusega liitumine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
37 347 - - 0.16h -

Eesti.ee

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
37 347 - - 0.16h -

Struktuurfondide IKT rahastustaotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
78 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
78 - - - -

RIHAs kooskõlastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
135 2.70% 24 982.00€ 40.00h -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
135 2.70% 24 982.00€ 40.00h -

Kasutajatugi

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
32 069 84.15% - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
32 069 84.15% - - -

DVK-ga liitumine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
604 - - 0.67h -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
604 - - 0.67h -

BI komponentide majutus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 - - - -

ISKE portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Kõrgkäideldav andmesideühendus kliendi liitumispunktis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Andmesidekanal kliendi kahe punkti vahel

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

TESTA võrguühendus kliendi liitumispunktis

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

ISP vahetussõlm

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Järelevalve

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
18 - - - -

Kliendi juures

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
18 - - - -

x-tee sertifikaadi taotlemine (test-ja toodangukeskkonnas)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

x-tee turvaserveri IP muutmine (test-ja toodangukeskkond)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
70 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
70 - - - -

x-tee turvaserveri tarkvara

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
876 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
876 - - - -

Ajatempel

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Juurnimeserverite varuvõimsus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Dokumendivahetuskeskkonna aruandlusmoodul

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Andmejälgija

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

DHX testimisteenus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

ID baastarkvara

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Tarbijakaitseamet

4
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
29 885 - 0.22€ - -

Tarbijakaitseamet.ee/kiosk

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 500 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 500 - - - -

Avaldus tarbijavaidluste komisjonile

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 195 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
975 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 012 - - - -

Post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
61 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
147 - - - -

Tarbijakaitseameti vastuvõtt

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 611 - - - -

Teenindusbüroo

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 611 - - - -

Tarbijakaitseameti nõuandetelefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
23 579 - 0.22€ - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
23 579 - 0.22€ - -

Veeteede Amet

12
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
22 297 - - - 63.20h

Mereentsüklopeedia

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 837 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 837 - - - -

Inglise-eesti meresõnaraamat

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Laevade opereerimisega seotud dokumentide edastamine (elektrooniline mereinfosüsteem)

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 325 - - - -

E-iseteenindus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 325 - - - -

Veeteede Ameti Teataja avaldamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
11 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
11 - - - -

Navigeerimisolusid tutvustava teatmiku (Lootsiraamat) avaldamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
132 - - - -

Veebileht / portaal

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
132 - - - -

Veebikaardikeskkond Nutimeri

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
12 732 - - - -

Nutirakendus

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
12 732 - - - -

Väikelaeva- ja jetijuhtide väljaõppe korraldamise tegevusloa taotlemine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
11 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
11 - - - -

Väikelaeva ehitamise, remontimise ja katsetamise tegevusloa taotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
14 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
14 - - - -

Laevadega seotud tegevuslubade väljastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
37 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
37 - - - -

Laevapereta prahitud laevade registri tõestatud ärakirjade väljastamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
110 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
110 - - - -

Telefon

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
- - - - -

Navigatsioonimärgistuse projektide kooskõlastustaotluse esitamine

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 - - - 63.20h

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 - - - 63.20h

Taotluse esitamine sadama akvatooriumi kooskõlastamiseks

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 - - - -

E-post

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
44 - - - -

Haldusala teenuste statistika kokku

Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
150 240 958 37.56% 1 487 280.22€ 557.63h 5 407.28h

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.