Sa oled siin

Teenused numbrites

Base statistics about the services across channels and institutions. The number of rendered services shows how many times the service was provided. The annual satisfaction shows the percentage of satisfied customers. The annual administrative cost shows the cost for the institution for rendering the service. Customer's administrative burden shows how much time in total did it took for the customer to consume a certain service in a particular channel.

Valitsuse haldusala

1,625

All services across channels

Nimi Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
E-iseteenindus 6 417 552
67.07%
714 273.00€ 6.16h -
Eesti.ee 847 555
54.40%
0.00€ 0.16h -
Veebileht / portaal 252 059 747
54.10%
1 526 256.50€ 40.19h 0.19h
Nutirakendus 12 808 - 0.00€ - -
Digitelevisioon - - 0.00€ - -
E-post 672 326
55.63%
1 282.00€ 128.16h 720.00h
Telefon 1 695 257
75.67%
311 011.22€ 0.08h -
Faks - - 0.00€ - -
Post 31 488
13.64%
0.00€ 6.00h -
Tekstisõnum 375 - 0.00€ - -
Teenindusbüroo 1 508 946
66.88%
317 039.50€ 94.37h 28.00h
Kliendi juures 20 082
-25.00%
0.00€ - -
Haldusala teenuste statistika kokku
263 266 136
61.39%
2 869 862.22€
275.12h
748.19h

Siseministeeriumi haldusala

74
Politsei- ja Piirivalveamet
41
1 734 140
-
- - -
Relvade ja laskemoona sisse- ja väljaveo loa taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 250
-
-
-
-
E-post 1 250
-
- - -
Relvaloa aegumise teavituse tellimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Relvaseaduse alusel väljastatud tegevuslubade andmete vaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel majandustegevuse lubade taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
150
-
-
-
-
E-iseteenindus 150
-
- - -
Eesti.ee -
-
- - -
Finantssanktsiooni subjekti otsing
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
57 053
-
-
-
-
E-iseteenindus 57 053
-
- - -
Turvateenuse osutamise tegevusloa taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
13
-
-
-
-
E-post 13
-
- - -
Turvaseaduse alusel väljastatud tegevuslubade andmete vaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Politsei- ja Piirivalveameti dokumendiregistri andmete vaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
18 671
-
-
-
-
Veebileht / portaal 9 525
-
- - -
E-iseteenindus 9 146
-
- - -
Tegevusloa taotlemine tegutsemiseks relvaseaduse alusel
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
42
-
-
-
-
Eesti.ee 42
-
- - -
Teenindusüksusesse aja broneerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
83 299
-
-
-
-
E-iseteenindus 83 299
-
- - -
ID kaardi taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
9 600
-
-
-
-
E-post 9 600
-
- - -
Eesti kodaniku passi taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 700
-
-
-
-
E-post 1 700
-
- - -
Elamisloakaardi taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
350
-
-
-
-
E-post 350
-
- - -
Digi ID taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
80
-
-
-
-
E-post 80
-
- - -
Mobiil-ID taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
126 884
-
-
-
-
E-iseteenindus 126 884
-
- - -
Elamisõiguse taotluse staatuse andmete vaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 904
-
-
-
-
E-iseteenindus 2 904
-
- - -
Elamisloa taotluse staatuse andmete vaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
51 219
-
-
-
-
E-iseteenindus 51 219
-
- - -
Kehtiva tähtajalise elamisloa või pikaajalise elaniku elamisloa olemasolu kontrollimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
68 313
-
-
-
-
E-iseteenindus 68 313
-
- - -
Kehtiva elamisõiguse olemasolu kontrollimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 915
-
-
-
-
E-iseteenindus 5 915
-
- - -
Viisakleebise kehtivuse kontrollimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
565
-
-
-
-
E-iseteenindus 565
-
- - -
Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kontrollimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 030
-
-
-
-
E-iseteenindus 1 030
-
- - -
Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemine tööandja poolt
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
850
-
-
-
-
E-post 850
-
- - -
Eesti kodakondsuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0
-
-
-
-
E-post 0
-
- - -
Eesti kodakondsusest vabastamise taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0
-
-
-
-
E-post 0
-
- - -
Eesti kodakondsuse taastamise taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0
-
-
-
-
E-post 0
-
- - -
Merereostusest teatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0
-
-
-
-
E-post 0
-
- - -
Politseile avalduse esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
14 686
-
-
-
-
E-post 14 686
-
- - -
Rahapesu teavituse edastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
9 839
-
-
-
-
E-iseteenindus 9 839
-
- - -
Teabenõude/selgitustaotluse/märgukirja esitamine Politsei- ja Piirivalveametile
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
10 270
-
-
-
-
E-post 10 270
-
- - -
Politsei- ja Piirivalveameti tegevust ja teenuseid puudutava informatsiooni küsimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
37 139
-
-
-
-
E-post 37 139
-
- - -
Tagasiside andmine Politsei- ja Piirivalveameti töö ja pakutavate teenuste kohta
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
876
-
-
-
-
E-iseteenindus 491
-
- - -
E-post 385
-
- - -
Piiriületuse aja broneerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
780 308
-
-
-
-
E-iseteenindus 780 308
-
- - -
Piiriveekogule mineku ja sealt tagasituleku registreerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
13 198
-
-
-
-
E-iseteenindus 13 198
-
- - -
Nutirakendus -
-
- - -
Tähtajalise elamisloa pikendamise või pikaajalise elaniku elamisloa taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
200
-
-
-
-
E-post 200
-
- - -
Elamisõiguste taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
115
-
-
-
-
E-post 115
-
- - -
Isikut tõendava dokumendi kehtivuse kontrollimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
322 722
-
-
-
-
E-iseteenindus 322 722
-
- - -
Avaliku koosoleku korraldamise teate esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
4 450
-
-
-
-
E-post 4 450
-
- - -
Politseis registreeritud avalike koosolekute andmete vaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
12 052
-
-
-
-
E-iseteenindus 12 052
-
- - -
Kuritegudest info ja vihjete edastamine politseile
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
687
-
-
-
-
E-post 687
-
- - -
Korruptsiooniga seotud vihjete edastamine politseile
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
148
-
-
-
-
E-post 148
-
- - -
Leitud esemete päring
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
97 562
-
-
-
-
E-iseteenindus 97 562
-
- - -
Sisekaitseakadeemia
4
2 072
-
7 715.00€ - -
Rakenduskõrgkoolide õppeinfosüsteem (ÕIS)
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 060
-
5 587.00€
-
-
Veebileht / portaal 1 060
-
5 587.00€ - -
Eesti tudengitele haridusasutustesse sisseastumise infosüsteem (SAIS)
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
994
-
2 128.00€
-
-
Veebileht / portaal 994
-
2 128.00€ - -
Limesurvey - vabavaraline veebipõhiste küsitluste loomiseks kasutatav tarkvara rakendus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
18
-
-
-
-
Veebileht / portaal 18
-
- - -
SIM Haldusala Moodle
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Siseministeerium
23
525 477
-
- - -
Sisejulgeoleku ja rände Euroopa Liidu toetustest informeerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
700
-
-
-
-
Veebileht / portaal 700
-
- - -
Eesti poolt isikule kehtestatud sissesõidukeelu kehtivuse kontrollimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Siseministeeriumi dokumendiregistrist andmete vaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Elukohateate esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
28 878
-
-
-
-
Eesti.ee 28 878
-
- - -
Elukohateate edastamine riigiasutuselt kohalikule omavalitsusele
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0
-
-
-
-
Eesti.ee 0
-
- - -
Eluruumi omaniku poolt tema eluruumi registreeritud isiku elukoha andmete muutmine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 095
-
-
-
-
Eesti.ee 1 095
-
- - -
Perekonnasündmuse dokumendi sisestamise tellimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
134
-
-
-
-
Eesti.ee 134
-
- - -
Perekonnasündmuse tõendi väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
737
-
-
-
-
Teenindusbüroo -
-
- - -
E-post 737
-
- - -
Enda kohta käivate rahvastikuregistri andmete väljavõtmine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Eesti.ee -
-
- - -
E-post -
-
- - -
Põhjendatud päring teiste inimeste andmete kohta rahvastikuregistrist
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Lapse sünni registreerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 397
-
-
-
-
Eesti.ee 1 397
-
- - -
E-post -
-
- - -
E-valijakaardi tellimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
27 652
-
-
-
-
Eesti.ee 27 652
-
- - -
Sugulussuhete päring
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
53 934
-
-
-
-
Eesti.ee 53 934
-
- - -
Enda andmete päring
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
261 917
-
-
-
-
Eesti.ee 261 917
-
- - -
Nimede statistika päring
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
146 897
-
-
-
-
Eesti.ee 146 897
-
- - -
Nimede päring sünni registreerimiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
376
-
-
-
-
Eesti.ee 376
-
- - -
Aadressi päring rahvastikuregistri partnerile
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Eesti.ee -
-
- - -
Isiku dokumentide päring rahvastikuregistri partnerile
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Eesti.ee -
-
- - -
Isikuandmete päring rahvastikuregistri partnerile
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Eesti.ee -
-
- - -
Isikut tõendava dokumendi kehtivuse kontroll rahvastikuregistri partnerile
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Eesti.ee -
-
- - -
Rahvastikuregistri partneri poolt tehtud päringute ajaloo vaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Eesti.ee -
-
- - -
Statistiliste andmete muutmine rahvastikuregistris
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 760
-
-
-
-
Eesti.ee 1 760
-
- - -
E-post -
-
- - -
Rahvastikuregistri andmetes leitud veast teavitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Eesti.ee -
-
- - -
Päästeamet
4
50 676
67.00%
- - -
Tuleohutuse enesekontrolli aruannete esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
552
67.00%
-
-
-
E-iseteenindus 552
67.00%
- - -
Interaktiivne kodu tuleohutuse test
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
50 000
-
-
-
-
Veebileht / portaal 50 000
-
- - -
Teabenõue Päästeametile
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
124
-
-
-
-
Veebileht / portaal 124
-
- - -
Ehitusvaldkonna inspektori vastuvõtu broneerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Häirekeskus
2
1 148 043
90.00%
- - -
Hädaabiteadete vastuvõtmine ja töötlemine hädaabinumbril 112
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 148 043
90.00%
-
-
-
Telefon 1 147 668
90.00%
- - -
Tekstisõnum 375
-
- - -
Infoteadete vastuvõtmine ja töötlemine abi- ja infotelefonidel
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Telefon -
-
- - -

Kultuuriministeeriumi haldusala

117
Eesti Hoiuraamatukogu
1
-
-
- - -
Raamatukoguteenus nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puudega lugejatele
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Viljandi Muuseum
1
-
-
- - -
Viljandi Muuseumi infoteenused
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
SA Eesti Vabaõhumuuseum
3
612 274
-
1 800.00€ - -
Sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum infoteenused
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
595 539
-
1 800.00€
-
-
Veebileht / portaal 595 539
-
1 800.00€ - -
Sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum uudiskiri
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
16 719
-
-
-
-
E-post 16 719
-
- - -
Sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum e-pood
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
16
-
-
-
-
Veebileht / portaal 16
-
- - -
Eesti Rahva Muuseum
2
-
-
- - -
Eesti Rahva Muuseumi infoteenus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Eesti Rahva Muuseumi e-pood
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Eesti Ajaloomuuseum
1
-
-
- - -
Digiteerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Harjumaa Muuseum
1
-
-
- - -
Harjumaa Muuseumi infoteenused
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
E-post -
-
- - -
SA Teater NO99
1
-
-
- - -
Teater NO99
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
SA Rakvere Teatrimaja
1
-
-
- - -
Rakvere Teatri koduleht
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Rannarootsi Muuseum
1
-
-
- - -
Infopäringute esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
SA Ugala Teater
1
-
-
- - -
Etendustegevus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
SA Kultuurileht
1
-
-
- - -
Veebileht sirp.ee
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
2
-
-
- - -
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi interaktiivne info muuseumi, näituste, sündmuste, ürituste ja haridusprogrammide kohta
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi fotopank
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
SA Tehvandi Spordikeskus
1
-
-
- - -
Kodulehekülg
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester
1
-
-
- - -
Kontserdid
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
SA Endla Teater
1
-
-
- - -
Piletite müük
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
E-iseteenindus -
-
- - -
Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum
1
-
-
- - -
Veebileht
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
SA Teater Vanemuine
1
-
-
- - -
Etendustegevus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
SA Hiiumaa Muuseumid
1
-
-
- - -
E-pood
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
SA Pärnu Muuseum
10
-
-
- - -
Pärnu Muuseumi kogude kasutamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Ekskursioonide tellimine ja giiditeenus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Haridusprogrammide tellimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Näituste eksponeerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Piletite müük
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Raamatute ja suveniiride müük
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Ürituste korraldamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Toitlustus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Arhivaalide kauglaenutus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Arheoloogiline järelevalve
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Muinsuskaitseamet
9
-
-
- - -
Toetuse taotlus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Toetuse kasutamise aruanne
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Eritingimuste taotlused
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Pühakodade programm (PÜP) toetus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Pühakodade programm (PÜP) toetuse kasutamise aruanne
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Otsinguvahendite loa taotlus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Otsingu aruanne
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Sukeldumisteade
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Sukeldumise aruanne
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
2
-
-
- - -
Nõustamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Rändealane nõustamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Eesti Lastekirjanduse Keskus
3
-
-
- - -
Raamatukogu lugeja isiklik kasutajakonto (Minu RIKSWEB)
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Raamatukogu lugejaks registreerimisel nõusolekulehe vormistamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Uudiskiri Lastekirjanduse Uudistaja tellimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Eesti Spordimuuseum
2
-
-
- - -
Spordiajalooliste näituste koostamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Telefon -
-
- - -
E-post -
-
- - -
Näituseinventari laenutamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Telefon -
-
- - -
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
1
-
-
- - -
Tellimisvorm museaalidest digikoopiate valmistamiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
SA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon
1
-
-
- - -
Infopäringutele ja teabenõuetele vastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Telefon -
-
- - -
Post -
-
- - -
SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
1
-
-
- - -
Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid infoteenused
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
SA Vene Teater
5
-
50.00%
- - -
Kultuuri- ja meelelahutusteenus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
50.00%
-
-
-
Veebileht / portaal -
50.00%
- - -
Teatrietendus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
E-post -
-
- - -
Teenindusbüroo -
-
- - -
Kliendi juures -
-
- - -
E-iseteenindus -
-
- - -
Ekskursioon
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Teenindusbüroo -
-
- - -
Telefon -
-
- - -
Saali rent
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Telefon -
-
- - -
Veebileht / portaal -
-
- - -
Noortestuudio
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Kultuuriministeerium
9
189 267
88.00%
41 870.00€ - -
Loomeliitude andmekogu
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
21 470.00€
-
-
Veebileht / portaal -
-
21 470.00€ - -
Päringud muuseumide andmekogust
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
144 785
-
-
-
-
Veebileht / portaal 144 785
-
- - -
Rahvaraamatukogude infosüsteem
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
11 520.00€
-
-
Veebileht / portaal -
-
11 520.00€ - -
Veebivärav lugeja.ee
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
86.00%
1 440.00€
-
-
Veebileht / portaal -
86.00%
1 440.00€ - -
Spordiorganisatsiooni andmete esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
4 718
-
-
-
-
Veebileht / portaal 4 718
-
- - -
Spordiobjekti andmete esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 937
-
-
-
-
Veebileht / portaal 2 937
-
- - -
Noortetreenerite tööjõukulude toetuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
393
-
-
-
-
E-iseteenindus 393
-
- - -
Kodulooportaal
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
1 440.00€
-
-
Veebileht / portaal -
-
1 440.00€ - -
E-kultuuripärand
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
36 434
90.00%
6 000.00€
-
-
Veebileht / portaal 36 434
90.00%
6 000.00€ - -
Eesti Rahvusraamatukogu
14
-
-
- - -
Lugejaks registreerumine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Telli konsultandilt
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Pikenda laenutähtaegu
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
E-iseteenindus -
-
- - -
E-post -
-
- - -
Telli koopia
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Telli digitaalkoopia raamatust
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Telli teisest raamatukogust (RVL)
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Telli mikrofilm
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Telli ISBN raamatule (trükisele)
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Telli ISBN elektroonilisele teavikule
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Telli ISSN perioodikale
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Telli ISMN noodile
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Arvutitöökohtade broneerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Ruumide broneerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Digitaalsete säilituseksemplaride kogumine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Eesti Rahvusringhääling
14
-
-
- - -
ETV
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Digitelevisioon -
-
- - -
ETV2
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Digitelevisioon -
-
- - -
ETV+
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Digitelevisioon -
-
- - -
Vikerraadio
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Klassikaraadio
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Raadio 2
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Raadio 4
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Raadioteater
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Portaal ERR.ee
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Raadio Tallinn
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
ERRi saate/salvestise koopia tellimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
ERR pood
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Kostüümilaenutus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Telestuudiote ja -tehnika rent
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Kliendi juures -
-
- - -
Rahvakultuuri Keskus
8
-
-
- - -
Täiskasvanute täienduskoolitus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Õppematerjalid
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Projektitoetus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Tegevustoetus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Muinasjuturaamat
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Rahvakultuuri valdkondlik andmekogu
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Jutukool
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Eesti Kunstimuuseum
3
737 279
-
4 042.00€ - -
Eesti Kunstimuuseumi digitaalkogu ja fotoarhiivi vaatamine, kõrglahutusfailide tellimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
33 602
-
-
-
-
Veebileht / portaal 33 602
-
- - -
Eesti Kunstimuuseumi (Kumu, Kadrioru, Niguliste, Mikkeli ja Adamson-Ericu muuseumi) infoteenused