Sa oled siin

Teenused numbrites

Teenuste baasstatistika kanalite ja asutuste lõikes. Osutamiste arv näitab, mitu korda teenust osutati. Aasta rahulolu näitab, kui rahulolevate klientide osakaalu. Aasta halduskulu näitab teenuse osutamise kulu asutusele. Kliendi halduskoormus näitab, kui palju aega kulus klientidel kokku teenuse tarbimiseks konkreetses kanalis.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala

30

Kõik teenused kanalite lõikes

Nimi Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
E-iseteenindus 975 - 0.00€ - -
Veebileht / portaal 1 129
84.33%
0.00€ - -
E-post 6 202 - 0.00€ - -
Telefon 24 579 - 0.22€ - -
Post 61 - 0.00€ - -
Teenindusbüroo 1 758 - 0.00€ - -
Kliendi juures -
-30.00%
0.00€ - -
Haldusala teenuste statistika kokku
34 704
55.75%
0.22€
0.00h
0.00h
Maanteeamet
7
7 310
84.33%
- - -
Seisukoha taotlemine planeeringu koostamiseks ja kooskõlastuse taotlemine planeeringule
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 756
-
-
-
-
E-post 1 756
-
- - -
Nõusoleku taotlemine tegevuseks riigitee kaitsevööndis
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 057
-
-
-
-
E-post 2 057
-
- - -
Õiguse taotlemine tee ühendamiseks olemasoleva riigiteega või riigitee ümberehitamiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
868
-
-
-
-
E-post 868
-
- - -
Nõustamisabi taotlemine teeregistrisse esitatavate ja kantavate andmete esitamiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 500
-
-
-
-
E-post 500
-
- - -
Telefon 1 000
-
- - -
Loa taotlemine tee kasutamiseks liiklusväliseks tegevuseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
490
77.00%
-
-
-
Veebileht / portaal 490
77.00%
- - -
Liikluskorraldusvahendite katselise kasutuse lubade väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5
100.00%
-
-
-
Veebileht / portaal 5
100.00%
- - -
Liikluspiirangutega seotud info edastamine avalikkusele
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
634
76.00%
-
-
-
Veebileht / portaal 634
76.00%
- - -
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
14
-
-30.00%
- - -
Taotluste ja teatiste esitamine Ehitisregistris
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Ehitise otsing
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Ehitisega seotud avalike dokumentide otsing
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Ehitise soojus- ja jahutusseadmete andmete lisamine Ehitisregistrisse
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Ehitise ehitusdokumentatsiooni lisamine Ehitisregistrisse
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Juhendmaterjalid Ehitisregistri kasutamiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Ehitusgeodeetilise mõõdistuse esitamine Ehitisregistrisse
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Ehitusgeoloogilise uuringu esitamine Ehitisregistrisse
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Teabenõue Ehitisregistri andmete kohta
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Ehitise auditi lisamine Ehitisregistrisse
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Ehitisregistri kasutajatugi
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Telefon -
-
- - -
Asutuse / ettevõtte registreerimine Ehitisregistris
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Toetuse taotlemine programmist "Avalike teenuste koosvõime loomine"
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Koolituse tellimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-30.00%
-
-
-
Telefon -
-
- - -
E-post -
-
- - -
Veebileht / portaal -
-
- - -
Kliendi juures -
-30.00%
- - -
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
4
-
-
- - -
Dokumendivahetuskeskkonna aruandlusmoodul
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Andmejälgija
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
DHX testimisteenus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
ID baastarkvara
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Tarbijakaitseamet
3
27 385
-
0.22€ - -
Avaldus tarbijavaidluste komisjonile
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 195
-
-
-
-
E-iseteenindus 975
-
- - -
E-post 1 012
-
- - -
Post 61
-
- - -
Teenindusbüroo 147
-
- - -
Tarbijakaitseameti vastuvõtt
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 611
-
-
-
-
Teenindusbüroo 1 611
-
- - -
Tarbijakaitseameti nõuandetelefon
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
23 579
-
0.22€
-
-
Telefon 23 579
-
0.22€ - -
Veeteede Amet
2
9
-
- - -
Navigatsioonimärgistuse projektide kooskõlastustaotluse esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Taotluse esitamine sadama akvatooriumi kooskõlastamiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
9
-
-
-
-
E-post 9
-
- - -