Sa oled siin

Teenused numbrites

Teenuste baasstatistika kanalite ja asutuste lõikes. Osutamiste arv näitab, mitu korda teenust osutati. Aasta rahulolu näitab, kui rahulolevate klientide osakaalu. Aasta halduskulu näitab teenuse osutamise kulu asutusele. Kliendi halduskoormus näitab, kui palju aega kulus klientidel kokku teenuse tarbimiseks konkreetses kanalis.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala

267

Kõik teenused kanalite lõikes

Nimi Osutamiste arv (kordades) Aasta Rahulolu (%) Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele (h) Kogu ajakulu klientidele
E-iseteenindus 154 513
70.94%
48 373.00€ 3.88h -
Eesti.ee 308 253
54.40%
0.00€ 0.16h -
Veebileht / portaal 20 676 667
-7.35%
122 866.00€ 40.00h -
Nutirakendus 12 808 - 0.00€ - -
E-post 72 807
60.54%
0.00€ 152.16h -
Telefon 189 977
55.00%
0.22€ 0.08h -
Post 164
13.64%
0.00€ 6.00h -
Teenindusbüroo 405 286
70.08%
164 869.00€ 64.11h -
Kliendi juures 18 - 0.00€ - -
Haldusala teenuste statistika kokku
21 820 493
61.86%
336 108.22€
266.39h
0.00h
Lennuamet
22
1 098
-
- - -
Lennundusjulgestuse taotluse esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
55
-
-
-
-
E-post 55
-
- - -
Post -
-
- - -
Kõrgehitiste ja rajatiste kooskõlastuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Post -
-
- - -
Funktsionaalsetesse süsteemidesse tehtavatest muudatustest teatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Post -
-
- - -
Teavitus tähelepanekutest lennutegevuses
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
E-post -
-
- - -
Lennuettevõtja sertifikaadi taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5
-
-
-
-
E-post 5
-
- - -
Post -
-
- - -
Teabenõude esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
154
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
E-post 154
-
- - -
Lennuohutust mõjutavast juhtumist teatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
594
-
-
-
-
Veebileht / portaal 594
-
- - -
Tagasiside Lennuametile
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
E-post -
-
- - -
Julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
41
-
-
-
-
E-iseteenindus 41
-
- - -
Lennumeeskonna liikmete lubade taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Post -
-
- - -
Kokkuleppelise esindaja tunnustuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Lennundustehnilise töötaja loa taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
51
-
-
-
-
E-post 51
-
- - -
Tuntud saatja tunnustuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Kontrollpiloodi tunnistuste ja lubade taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Post -
-
- - -
Pardavarude kokkuleppelise tarnija tunnustuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Lennujuhi loa taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
165
-
-
-
-
E-post 165
-
- - -
Post -
-
- - -
Tervisekontrolli taotluste esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Post -
-
- - -
Lennunduskoolituste taotluste esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Post -
-
- - -
Lennundustehnika taotluste esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Post -
-
- - -
Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi taotluse esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3
-
-
-
-
E-iseteenindus 3
-
- - -
E-post -
-
- - -
Post -
-
- - -
Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseermise taotluse esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
21
-
-
-
-
E-post 21
-
- - -
Post -
-
- - -
E-iseteenindus -
-
- - -
Lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi taotluse esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
9
-
-
-
-
E-post 9
-
- - -
Kliendi juures -
-
- - -
E-iseteenindus -
-
- - -
Maanteeamet
38
7 701 553
72.91%
213 242.00€ 208.45h -
Numbrimärgi duplikaadi tellimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
10 344
76.00%
-
1.49h
-
E-iseteenindus 3 670
84.00%
- 0.16h -
Teenindusbüroo 6 674
68.00%
- 1.33h -
Suur- ja raskeveoste erilubade ja liikluskeelu alaste lubade taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
13 250
-
-
-
-
E-post 13 250
-
- - -
Digitaalse sõidumeeriku kaardi taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 000
68.00%
-
1.40h
-
Teenindusbüroo 5 000
68.00%
- 1.40h -
Reguleerija koolitajana tunnustamise taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2
-
-
-
-
E-post 2
-
- - -
Autojuhi ja taksojuhi kutsetunnistuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
7 612
68.00%
-
1.20h
-
Teenindusbüroo 7 612
68.00%
- 1.20h -
Liiklusväliste teabevahendite ja liikluskorraldusvahendite paigaldamisega seotud loa ning nõusoleku taotlemine riigiteele või teekaitsevööndisse
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
550
-
-
-
-
E-post 550
-
- - -
Mootorsõiduki -ja trammijuhi riikliku sõidueksami sooritamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
36 000
58.00%
-
2.00h
-
Teenindusbüroo 36 000
58.00%
- 2.00h -
Euroopa ühenduse ( EÜ) tüübikinnituse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
42
-
-
-
-
E-post 42
-
- - -
Liiniloa taotlemine, kehtetuks tunnistamine või sõiduplaani kinnitamise taotlemine.
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
250
-
-
24.00h
-
E-post 250
-
- 24.00h -
Post -
-
- - -
Õiguse taotlemine sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbiviimiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
52
-
-
-
-
E-post 52
-
- - -
Sõiduki ümberehituse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 200
-
-
120.00h
-
E-post 1 200
-
- 120.00h -
Õiguse taotlemine tehnoülevaatuse läbiviimiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
18
-
-
-
-
E-post 18
-
- - -
ATP(Kiiresti rikneva veose) tunnistuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
227
-
-
52.00h
-
Teenindusbüroo 227
-
- 52.00h -
Taotluse esitamine ohtlikke veoseid vedava autojuhi riikliku eksami sooritamiseks ja autojuhi koolitustunnistuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 296
68.00%
-
-
-
Teenindusbüroo 1 296
68.00%
- - -
Juhtimisõigust tõendava dokumendi taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
65 000
76.00%
-
-
-
E-iseteenindus 4 000
84.00%
- - -
Teenindusbüroo 61 000
68.00%
- - -
Ohtlike veoste (ADR) veo ohutusnõuniku tunnistuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
26
-
-
-
-
E-post 26
-
- - -
Kliendinfopäringute esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
143 902
71.00%
-
-
-
E-post 20 000
70.00%
- - -
Telefon 123 902
72.00%
- - -
Väikelaeva- ja jetijuhi tunnistuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 697
68.00%
-
-
-
Teenindusbüroo 2 697
68.00%
- - -
Taotluse esitamine mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja vedurijuhi riikliku teooriaeksami sooritamiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
39 000
-
-
-
-
E-iseteenindus 9 000
-
- - -
Teenindusbüroo 30 000
-
- - -
Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
12 994
76.00%
213 242.00€
-
-
E-iseteenindus 3 965
84.00%
48 373.00€ - -
Teenindusbüroo 9 029
68.00%
164 869.00€ - -
Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
127
68.00%
-
-
-
Teenindusbüroo 127
68.00%
- - -
Sõiduki registreerimine liiklusregistris
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
68 104
76.00%
-
1.75h
-
E-iseteenindus 26 435
84.00%
- 0.25h -
Teenindusbüroo 41 669
68.00%
- 1.50h -
Sõiduki - ja juhtimisõigusega seotud andmete väljastamise taotlemine (liiklusregister)
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Sõiduki omanikuvahetuse (ost-müük) vormistamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
143 230
76.00%
-
1.63h
-
E-iseteenindus 19 926
84.00%
- 0.33h -
Teenindusbüroo 123 304
68.00%
- 1.30h -
Päring ühistranspordi alase info väljastamiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 980 000
-
-
-
-
Veebileht / portaal 5 980 000
-
- - -
Sõiduki registriandmete muutmine.
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
35 278
76.00%
-
1.68h
-
E-iseteenindus 3 412
84.00%
- 0.30h -
Teenindusbüroo 31 866
68.00%
- 1.38h -
Päring teega seotud andmete väljastamiseks (teeregister)
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
719 692
-
-
-
-
Veebileht / portaal 719 692
-
- - -
Sõiduki ajutine või lõplik registrist kustutamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
79 144
76.00%
-
1.30h
-
E-iseteenindus 46 442
84.00%
- 0.10h -
Teenindusbüroo 32 702
68.00%
- 1.20h -
Veebileht / portaal -
-
- - -
Tee registreerimine ja andmete muutmine teeregistris
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
331 568
-
-
-
-
Veebileht / portaal 331 568
-
- - -
Taotluse esitamine jalgratturi teooria- ja sõidueksami sooritamiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
47
-
-
-
-
Teenindusbüroo 47
-
- - -
Riigiteega seotud keskkonnaalase päringu/teabenõude/selgitustaotluse esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
123
-
-
-
-
E-post 123
-
- - -
Seisukohtade taotlemine riigiteega seotud planeerimisdokumentide ja projektide keskkonnamõju hinnangutele
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
178
-
-
-
-
E-post 178
-
- - -
Õiguste taotlemine tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks riigitee maale
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
700
-
-
-
-
E-post 700
-
- - -
Teedeehituse ja liiklusohutuse kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
0
-
-
-
-
E-post 0
-
- - -
Seisukoha taotlemine planeeringu koostamiseks ja kooskõlastuse taotlemine planeeringule
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
900
-
-
-
-
E-post 900
-
- - -
Nõusoleku taotlemine tegevuseks riigitee kaitsevööndis
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 100
-
-
-
-
E-post 1 100
-
- - -
Õiguse taotlemine tee ühendamiseks olemasoleva riigiteega või riigitee ümberehitamiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
400
-
-
-
-
E-post 400
-
- - -
Nõustamisabi taotlemine teeregistrisse esitatavate ja kantavate andmete esitamiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 500
-
-
-
-
E-post 500
-
- - -
Telefon 1 000
-
- - -
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
34
6 759
0.86%
47 920.00€ 15.75h -
Majandustegevusteade kaubandusliku loterii korraldamiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
26
-
-
2.25h
-
E-iseteenindus 14
-
- 0.25h -
E-post 11
-
- 1.00h -
Post 1
-
- 1.00h -
 Vastavushindamisasutusena tegutsemise loa väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Majandustegevusteade tuleohutuse kontrollimise ja hooldamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
35
-
-
1.25h
-
E-iseteenindus 34
-
- 0.25h -
E-post 1
-
- 1.00h -
Post 0
-
- - -
Ehitisregistris registreeritud vallasvara
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Eesti.ee -
-
- - -
Majandustegevusteade reisiettevõtjana tegutsemisks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
490
-
-
2.25h
-
E-iseteenindus 426
-
- 0.25h -
E-post 41
-
- 1.00h -
Post 23
-
- 1.00h -
Kinnistul paiknevad Ehitisregistris registreeritud ehitised
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Eesti.ee -
-
- - -
Majandustegevusteade renditööjõu vahendamiseks ja tööjõu pakkumiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
77
-
-
0.25h
-
E-iseteenindus 77
-
- 0.25h -
E-post -
-
- - -
Post -
-
- - -
Registreeringute ja lubadega seotud otsingud majandustegevuse registrist
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Eesti.ee -
-
- - -
Teenuste otsing teenuste kataloogist
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Tegevusloa otsing majandustegevuse registrist
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Eesti.ee -
-
- - -
Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Teenuste kirjeldamine teenuste kataloogis
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
322
-37.50%
47 920.00€
-
-
Veebileht / portaal 322
-37.50%
47 920.00€ - -
Ettevõtja otsing majandustegevuse registrist
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Eesti.ee -
-
- - -
Majandustegevusteade alkohoolse joogi jaemüügiks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
609
-
-
0.25h
-
E-iseteenindus 609
-
- 0.25h -
Kliendi juures -
-
- - -
E-post -
-
- - -
Majandustegevusteade alkohoolse joogi hulgimüügiks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
649
-
-
1.25h
-
E-iseteenindus 601
-
- 0.25h -
E-post 48
-
- 1.00h -
Post -
-
- - -
Majandustegevusteade alkohoolse toote ja tubakatoote jaemüügiks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
634
-
-
2.25h
-
E-iseteenindus 612
-
- 0.25h -
E-post 5
-
- 1.00h -
Post 17
-
- 1.00h -
Majandustegevusteade alkohoolse ja tubakatoote hulgimüügiks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
223
-
-
1.25h
-
E-post 10
-
- 0.25h -
Post 8
-
- 1.00h -
E-iseteenindus 205
-
- - -
Majandustegevusteade kahjuritõrjega tegelemiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
20
-
-
0.25h
-
E-iseteenindus 20
-
- 0.25h -
E-post -
-
- - -
Post -
-
- - -
Majandustegevusteade ehitamiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
3 649
13.64%
-
2.25h
-
E-iseteenindus 3 557
13.64%
- 0.25h -
E-post 41
13.64%
- 1.00h -
Post 51
13.64%
- 1.00h -
Majandustegevusteade sideteenuse osutamiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
25
-
-
2.25h
-
E-iseteenindus 21
-
- 0.25h -
E-post 1
-
- 1.00h -
Post 3
-
- 1.00h -
Taotluste ja teatiste esitamine Ehitisregistris
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Ehitise otsing
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Ehitisega seotud avalike dokumentide otsing
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Ehitise soojus- ja jahutusseadmete andmete lisamine Ehitisregistrisse
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Ehitise ehitusdokumentatsiooni lisamine Ehitisregistrisse
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Juhendmaterjalid Ehitisregistri kasutamiseks
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Ehitusgeodeetilise mõõdistuse esitamine Ehitisregistrisse
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Ehitusgeoloogilise uuringu esitamine Ehitisregistrisse
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Teabenõue Ehitisregistri andmete kohta
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Ehitise auditi lisamine Ehitisregistrisse
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Ehitisregistri kasutajatugi
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Telefon -
-
- - -
Asutuse / ettevõtte registreerimine Ehitisregistris
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Toetuse taotlemine programmist "Avalike teenuste koosvõime loomine"
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Koolituse tellimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Telefon -
-
- - -
E-post -
-
- - -
Veebileht / portaal -
-
- - -
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
37
14 018 103
31.64%
74 946.00€ 41.15h -
DVK universaalkliendi (UK) tarkvara allalaadimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
0.00h
-
Veebileht / portaal -
-
- 0.00h -
Teavitusteenus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
200 006
-
-
-
-
Eesti.ee 200 006
-
- - -
DVK dokumendi saatmise katkestamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
0.08h
-
E-post -
-
- 0.08h -
Küberturvaintsidendist teavitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
5 766
-
-
-
-
E-post 3 815
-
- - -
Nutirakendus 76
-
- - -
Telefon 7
-
- - -
E-iseteenindus 1 868
-
- - -
eID kasutajatugi
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
48 590
38.00%
-
0.08h
-
Telefon 41 484
38.00%
- 0.08h -
E-post 7 106
38.00%
- - -
E-iseteenindus -
-
- - -
@eesti.ee e-posti aadressi edasisuunamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
70 828
54.40%
-
-
-
Eesti.ee 70 828
54.40%
- - -
ID-kaardi baastarkvara allalaadimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
13 633 977
-
-
-
-
Veebileht / portaal 13 633 977
-
- - -
Andmekogu RIHAs registreerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
333
2.80%
24 982.00€
-
-
Veebileht / portaal 333
2.80%
24 982.00€ - -
ID-kaardi veahalduskeskkond
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Asutuse liitumine RIHAga
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
424
2.60%
24 982.00€
-
-
Veebileht / portaal 424
2.60%
24 982.00€ - -
Ametliku e-vormi portaalis avaldamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
41
-
-
-
-
Eesti.ee 41
-
- - -
Ametlike dokumentide infrastruktuur
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Autoriseerimisteenusega liitumine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
37 347
-
-
0.16h
-
Eesti.ee 37 347
-
- 0.16h -
Struktuurfondide IKT rahastustaotluse esitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
78
-
-
-
-
Veebileht / portaal 78
-
- - -
RIHAs kooskõlastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
135
2.70%
24 982.00€
40.00h
-
Veebileht / portaal 135
2.70%
24 982.00€ 40.00h -
Kasutajatugi
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
18 387
82.98%
-
-
-
E-post 18 387
82.98%
- - -
DVK-ga liitumine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
604
-
-
0.67h
-
E-post 604
-
- 0.67h -
BI komponentide majutus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1
-
-
-
-
E-post 1
-
- - -
Hostelteenus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2
-
-
-
-
E-post 2
-
- - -
Varuvõimsus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1
-
-
-
-
E-post 1
-
- - -
Digitaalne arhiiv
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Inkubatsioon ehk uue teenuse majutamine juurutamisfaasis
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1
-
-
-
-
E-post 1
-
- - -
x-teega liitumine (test, toodang)
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
456
-
-
-
-
Veebileht / portaal 456
-
- - -
Autentimisteenusega liitumine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
0.08h
-
E-post -
-
- 0.08h -
x-teega liitumine (arenduskeskkond)
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
131
-
-
0.08h
-
E-post 131
-
- 0.08h -
X-tee teenuste avaldamine riigiportaalis eesti.ee
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
31
-
-
-
-
Eesti.ee 31
-
- - -
Kõrgkäideldav andmesideühendus kliendi liitumispunktis
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Andmesidekanal kliendi kahe punkti vahel
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
TESTA võrguühendus kliendi liitumispunktis
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
ISP vahetussõlm
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Järelevalve
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
18
-
-
-
-
Kliendi juures 18
-
- - -
x-tee sertifikaadi taotlemine (test-ja toodangukeskkonnas)
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
x-tee turvaserveri IP muutmine (test-ja toodangukeskkond)
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
70
-
-
-
-
Veebileht / portaal 70
-
- - -
x-tee turvaserveri tarkvara
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
876
-
-
-
-
Veebileht / portaal 876
-
- - -
Ajatempel
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Juurnimeserverite varuvõimsus
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Dokumendivahetuskeskkonna aruandlusmoodul
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Tarbijakaitseamet
5
54 660
36.79%
0.22€ 0.24h -
Küsimus/vihje tarbijakaitseametile
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
24 775
36.79%
-
0.24h
-
E-iseteenindus 24 775
36.79%
- 0.24h -
Tarbijakaitseamet.ee/kiosk
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 500
-
-
-
-
E-iseteenindus 2 500
-
- - -
Avaldus tarbijavaidluste komisjonile
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
2 195
-
-
-
-
E-iseteenindus 975
-
- - -
E-post 1 012
-
- - -
Post 61
-
- - -
Teenindusbüroo 147
-
- - -
Tarbijakaitseameti vastuvõtt
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 611
-
-
-
-
Teenindusbüroo 1 611
-
- - -
Tarbijakaitseameti nõuandetelefon
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
23 579
-
0.22€
-
-
Telefon 23 579
-
0.22€ - -
Tehnilise Järelevalve Amet
78
-
-
- - -
Pürotehnilise toote Eestisse toomisest teatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Registreerimiskohustusega masinate tehniliste kontrollide andmekogu pidamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Veeremi remondiloa väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Liiklusgraafikute kinnitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Kohtutäituri täitemenetluse toimingu kooskõlastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Menetlustaotluste menetlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
E-post -
-
- - -
Tegevuseeskirjade kooskõlastamine ja kinnitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Kaubaveoeeskirjade läbivaatamine ja kinnitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Ohtliku kemikaali käitlemise tegevusloa taotluse läbivaatamine - A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Teenindusbüroo -
-
- - -
Raadiosagedusloa väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Ohutusjuhtimise süsteemi kooskõlastamine ja kinnitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Ohutusnäitajate ja aruannete kontrollimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Ajutiselt Eestis tegutsemisest teatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Ohtliku kemikaali käitlemise tegevusloa taotluse läbivaatamine - B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Teenindusbüroo -
-
- - -
Raadiosagedusloa pikendamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Ohutustunnistuste väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Planeeringute menetlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Lõhkematerjalilao käitamisloa taotluse läbivaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Ohtliku kemikaali käitlemise tegevusloa taotluse läbivaatamine - ohtlik ettevõte
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Teenindusbüroo -
-
- - -
Raadiosagedusloa muutmine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Raudteeveeremi kasutuselevõtuloa väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Projekteerimistingimuste kooskõlastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Teenindusbüroo -
-
- - -
Väljaspool lõhkematerjaliladu lõhkematerjali hoidmise loa taotluse läbivaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Kohustusliku dokumentatsiooni kooskõlatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Raadiosagedusloaga kehtestatud õiguste ja kohustuste üleandmine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Diiselmootorite tüübikinnitustunnistuste väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Mitteavalikul raudteel tegutsemise ohutustunnistuste väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Enamohtliku lõhketöö loa taotluse läbivaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Õnnetusest teavitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Raadiosagedusloa otsuse ärakirja väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Vedurijuhilubade väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Raudteerajatiste ehitus- ja kasutuslubade menetlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Enamohtliku lõhketöö loa pikendamise taotluse läbivaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Mõõtevahendi siseriikliku tüübikinnitustunnistuse väljastamine ja muutmine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Raadiohäire teate lahendamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Raudteeveol töötava ohutusnõuniku eksami läbiviimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Raudteerajatiste kirjaliku nõusoleku väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Lõhkematerjali sisseveo loa taotluse läbivaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Mõõtevahendi taadelduks tunnistamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Teenindusbüroo -
-
- - -
Numbriloa väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Post -
-
- - -
Raudteeveol töötava ohutusnõuniku tunnistuse väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Raudtee-ehituse tegevuslubade väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Lõhkematerjali väljaveo loa taotluse läbivaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Teatise väljastamine RHM määruse 100 (kehtetu) alusel
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Teenindusbüroo -
-
- - -
Numbriloa pikendamine / ennistamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Post -
-
- - -
Vedurijuhtide koolituskavade kooskõlastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Raudteeliiklusregistri toimingud
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Lõhkematerjali veoloa taotluse läbivaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Taatlusmärgiste valmistaja valimine/määramine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Teenindusbüroo -
-
- - -
Numbriloa muutmine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Post -
-
- - -
Raudteeveeremi registreerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Raudtee järelevalve
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Kliendi juures -
-
- - -
Lõhkematerjali veoloa kooskõlastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Väljastatud mõõtevahendite siseriiklike tüübikinnituste loetelu haldamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Teenindusbüroo -
-
- - -
Sertifitseerimisteenuse osutaja registreerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Järelevalvetoimingu protokolli väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Kliendi juures -
-
- - -
Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Pädevustunnistuse taotluse läbivaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Mittevastavast mõõtevahedist teavitamine läbi TJA kodulehe
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Ajatempliteenuse osutaja registreerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Ettekirjutuste väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Raudteekaitsevööndis tegutsemiseks kirjaliku nõusoleku väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Pädevustunnistuse duplikaadi väljastamised
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Informeerimine ja teavitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Kliendi juures -
-
- - -
Meediateenuste loa väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Raudteeveeremi registreerimistunnistuste väljastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Pürotehnilise toote käitlemise tegevusloa taotluse läbivaatamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-iseteenindus -
-
- - -
Personali sertifitseerimisasutuse pädevuseksamil osalemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Kliendi juures -
-
- - -
Tellitava audiovisuaalmeediateenuse osutaja registreerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Raudteevõrgustiku teadaannete heakskiitmine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Veebileht / portaal -
-
- - -
Struktuurivahendite rakendamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Pürotehnilise toote ettevalmistuskohale heakskiidu andmine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Paigaldise või seadmega toimunud õnnetusest teavitamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Telefon -
-
- - -
E-iseteenindus -
-
- - -
Sideteenuse osutamise majandustegevusteate registreerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
Eesti.ee -
-
- - -
Läbilaskevõime jaotamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Tehnilise Järelevalve Ameti klientide küsimustele vastamine, dokumentide vastuvõtmine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
-
-
-
-
-
E-post -
-
- - -
Telefon -
-
- - -
Veeteede Amet
53
38 320
73.18%
- 0.80h -
Sadamakapteni ning sadama ja sadamarajatise turvaülema atesteerimine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
22
-
-
-
-
E-post 22
-
- - -
Päästevahendite ja valvepaadi vanema, kiirvalvepaadi vanema ning päästeparve vanema tunnistuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
920
71.93%
-
-
-
Teenindusbüroo 920
71.93%
- - -
Laevade opereerimisega seotud dokumentide edastamine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1 325
-
-
-
-
E-iseteenindus 1 325
-
- - -
Turvaettevõtja tegevusloa taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
1
-
-
-
-
E-post 1
-
- - -
Laevamotoristi, vanemmotoristi, laevaelektriku ning laeva külmutusseadmete masinisti tunnistuste taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
176
71.93%
-
-
-
Teenindusbüroo 176
71.93%
- - -
Veeteede Ameti Teataja
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
4
-
-
-
-
Veebileht / portaal 4
-
- - -
Sadama sadamaregistrisse kandmine ja sadamaregistri kande muutmine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
98
-
-
-
-
E-post 98
-
- - -
Teenindusbüroo -
-
- - -
Madruse, vahimadruse ja vanemmadruse tunnistuse taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
328
71.93%
-
-
-
Teenindusbüroo 328
71.93%
- - -
Navigeerimisolusid tutvustav teatmik (Lootsiraamat)
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
132
-
-
-
-
Veebileht / portaal 132
-
- - -
Laeva kandmine laevapereta prahitud laevade registrisse koos ajutise liputunnistuse väljastamisega
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
24
-
-
-
-
E-post 24
-
- - -
Post -
-
- - -
Telefon -
-
- - -
Teenindusbüroo -
-
- - -
Lootsi kvalifikatsioonieksami ja lootsitasõidu eksami läbiviimine ning dokumentide taotlemine
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
69
-
-
-
-
Teenindusbüroo 69
-
- - -
Veebikaardikeskkond Nutimeri
Osutamiste arv Aasta rahulolu Aasta halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klienti
12 732
-
-
-
-
Nutirakendus 12 732
-
- - -
Laevaregistri dokumendi ärakirja taotlemine