Sa oled siin

Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismid 2009-2014

 

Lisaks Euroopa Liidule eraldab Eestile abi ka Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanism. Selle eesmärk on aidata kaasa sotsiaalsete ja majanduslike erinevuste vähendamisele laienenud Euroopa Majanduspiirkonnas ja tugevdada riikidevahelist koostööd.

Euroopa Majanduspiirkonna laienemiskokkuleppe kohaselt toetavad kolm Euroopa Liitu mittekuuluvat riiki Norra, Island ja Liechtenstein (doonorid) Norra finantsmehhanismi ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi kaudu 13 Euroopa Liidu liikmesriiki.

Finantsmehhanismide rakendusperiood Eestis on 2009–2014. Eestile eraldatakse selleks perioodiks kaheteistkümnes programmi valdkonnas 44,6 miljonit eurot.

Finantsmehhanismide rakendamist ministeeriumi haldusalas koordineerib välisvahendite osakonna väliskoostööprojektide talitus.

 

Innovatsiooniprogramm
 

Ministeerium on programmi “Keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia abil” keskne koordineerija.
 

Programmi viib ellu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, doonor-partner on Innovation Norway. 

  • Programmi eesmärk on suurendada keskkonna- ja ressursisäästu edendavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste arendusprojektide abil Eesti ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsi- ja koostöövõimet.  
  • Projekti sihtgrupid on äriühingud, MTÜd ja sihtasutused. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus korraldab kahepoolsete suhete arendamise eesmärgil õppereise ja kontaktseminare Norra ettevõtetega.
  • Toetuste maht on 6 248 566 eurot, millest rahastatakse väike- ja põhitoetustega Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu keskkonnasõbralike teenuste või toodete IT-arendust neljas fookusvaldkonnas:
  • Transport ja logistika
  • Tööstus ja kaubandus
  • Energeetika
  • E-tervis

 

Viimati uuendatud: 11. Juuni 2019