Sa oled siin

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem

 

Väliskaubandus- ja infotehnoloogia-minister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

  Vabariigi Valitsuse
seadus ››

  • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.
  • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on tööstuse, ettevõtluse arengu toetamise, ekspordiarengu korraldamise, investeeringute kaasamise, tehnoloogilise arendustegevuse, innovatsiooni, turismi, informaatika, telekommunikatsiooni, postside ja riigi infosüsteemide ja küberturvalisuse arendamise koordineerimine, samuti majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine eelnimetatud valdkondades.
  • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on väliskaubanduse valdkond ja Välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse suunamine.
  • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Infosüsteemi Amet, Eesti Interneti Sihtasutus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Sihtasutus KredEx, Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, Mittetulundusühing Nordic Institute for Interoperability Solutions, Aktsiaselts Eesti Post ja Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus.
  • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister esindab Eestit Euroopa Liidu välisasjade nõukogus väliskaubanduse küsimustes ja konkurentsivõime nõukogus kosmose küsimustes ning transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogus infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni küsimustes.

Ministri vastuvõtt

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastuvõtule registreerimiseks võtke ühendust ministri referendi Kristel Tänoveriga e-posti aadressil kristel.tanover [at] mkm.ee.

Palume ministri vastuvõtule pöörduda alles siis, kui eelnevalt pole mingil põhjusel õnnestunud ministeeriumi ametniku kaudu muret lahendada.

Registreerudes on vajalik:

  • Selgitada ülevaatlikult küsimust või probleemi, millele soovitakse vastust saada.
  • Jätta oma kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress), et saaksime vajadusel täpsustada kohtumisel arutlusele tulevat teemat, aega või muud kohtumisega seotud asjaolu.

 

Viimati uuendatud: 21. Aprill 2020