Sa oled siin

Ministeeriumi majandusteave

Eelarve
 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala kogukulude maht 2016. aasta riigieelarve seaduses on 663 747 978 eurot (2016. aasta alguse seis). Tegemist on konsolideerimata riigieelarvega, mis sisaldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt teistele riigiasutustele antud siirdeid 26 169 985 eurot (toetused ühistranspordi korraldamiseks).

Eelarve dokumendid
 

Nimetus / Kirjeldus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2016. a sihtotstarbeliste toetuste, muude tegevuskulude ja finantseerimistehingute eelarve kinnitamine
Lisa 1. Antud toetused, muud tegevuskulud ja finantseerimistehingud
 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala kogukulude maht 2016. aasta konsolideeritud riigieelarves on 637 571 602 eurot (2016. aasta alguse seis), moodustades kogu riigi eelarvest 7,8 protsenti. Konsolideeritud eelarves on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt teistele riigiasutustele antud siirded maha arvatud.

Teave riigieelarve koostamise ning selle liigenduse kohta on avaldatud Rahandusministeeriumi veebilehel. Riigieelarve kassalise täitmise aruannet saab vaadata e-riigikassa koduleheküljelt.Riigieelarve graafik

 

Majandusaasta aruanded


Asutuse auditeeritud majandusaasta aruanne avalikustatakse vastavalt riigieelarve seadusele. Riigikontrolli kontrolliaruannetega saab tutvuda Riigikontrolli kodulehel.

Alates 2015. aasta majandusaastast ei koosta ministeeriumid enam aastaaruandeid vaid Rahandusministeerium teeb ühe aruande riigi kohta.

Raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest ning erinevate riigiasutuste kohta saate vaadata saldoandmike infosüsteemist, mis asub aadressil https://saldo.fin.ee/. Aruannete vaatamiseks tuleb sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID-ga, sisestada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nimetus ning valida aruandeperiood, mida soovite vaadata.

Nimetus / Kirjeldus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusaasta andmed 2015
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusaasta aruanne 2014
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusaasta aruanne 2013
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusaasta aruanne 2012
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusaasta aruanne 2011
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusaasta aruanne 2010
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusaasta aruanne 2009
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusaasta aruanne 2008
Siseauditi eest vastutava isiku hinnang Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2008. majandusaasta aruande kohta