Sa oled siin

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson

Kadri Simson on Eesti Vabariigi majandus- ja taristuminister alates 23. novembrist 2016. Ta kuulub Keskerakonda.

 • Aastatel 2007 - 2016 kuulus Kadri Simson Riigikogu XI, XII ja XIII koosseisu. Aastatel 2009 – 2016 Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees ning 2007 – 2009 riigikaitsekomisjoni aseesimees.
 • Aastal 2013 valiti Kadri Simson Pärnu Linnavolikokku, 2009 valiti Tallinna Linnavolikogu liikmeks.
 • Kadri Simson oli aastatel 2003-2007 Eesti Keskerakonna peasekretär.
 • Aastal 2003 töötas Kadri Simson NATO Parlamentaarse Assamblee uurimisassistendina.
 • Aastatel 2001-2002 oli Kadri Simson Tallinna linnapea nõunik ning aastal 1999 Tallinna Linnavolikogu nõunik.
 • Aastatel 1998-1999 töötas Kadri Simson Tartu Ülikooli Raamatukogu eurodokumentatsiooni keskuse konsultandina.
 • 22. jaanuaril 1977. aastal Tartus sündinud Kadri Simson on lõpetanud Tartu 10. Keskkooli, lõpetanud Tartu Ülikoolis ajaloo eriala ning omandanud University College Londonist politoloogiamagistri kraadi.
Majandus- ja taristuminister Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister
Kadri Simson
 

Majandus- ja taristu-
minister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

  Vabariigi Valitsuse
seadus ››

 • Majandus- ja taristuminister juhib riigi majanduspoliitika arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja tulemuste hindamist.
 • Majandus- ja taristuminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööd tööstuse, transpordi, liikluskorralduse, metroloogia, standardiseerimise, sertifiteerimise, akrediteerimise, tegevuslubade, registrite, konkurentsijärelvalve, tarbijakaitse, vedelkütuse miinimumvaru haldamise valdkonnas. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru ministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Majandus- ja taristuminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonda kuuluvad: Lennuamet, Maanteeamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Veeteede Amet, SA Eesti Akrediteerimiskeskus, MTÜ Eesti Standardikeskus, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee, AS A.L.A.R.A., AS Eesti Liinirongid, AS Eesti Loots, AS Eesti Raudtee, AS Eesti Teed, AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur, AS Operail, AS Metrosert, AS Nordic Aviation Group, AS Saarte Liinid, AS Tallinna Lennujaam, AS Tallinna Sadam, AS Teede Tehnokeskus, Elering AS, Lennuliiklusteeninduse AS, OÜ Rail Baltic Estonia ja OÜ Transpordi Varahaldus.
 • Majandus- ja taristuminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Majandus- ja taristuminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Ministri vastuvõtt

Majandus- ja taristuministri vastuvõtule registreerimiseks võtke ühendust ministri nõuniku Peeter Kadarikuga e-posti aadressil peeter.kadarik [at] mkm.ee või telefonil 625 6452.

Palume ministri vastuvõtule pöörduda alles siis, kui eelnevalt pole mingil põhjusel õnnestunud ministeeriumi ametniku kaudu muret lahendada.

Registreerudes on vajalik:

 • Selgitada ülevaatlikult küsimust või probleemi, millele soovitakse vastust saada.
 • Jätta oma kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress), et saaksime vajadusel täpsustada kohtumisel arutlusele tulevat teemat, aega või muud kohtumisega seotud asjaolu.

 

Viimati uuendatud: 9. Jaanuar 2019