Sa oled siin

Juhtkond

Kadri Simson

majandus- ja taristuminister

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson juhib riigi majanduspoliitika väljatöötamist, elluviimist ja tulemuste hindamist.

 Telefon: 625 6304
kadri.simson [at] mkm.ee

 

Urve Palo

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo osaleb ettevõtluse arengu toetamisele, ekspordi arengule, välisinvesteeringute kaasamisele, tehnoloogilisele arendustegevusele, innovatsioonile, ehitus- ja elamumajandusele, telekommunikatsiooni ja postsidele suunatud poliitika kujundamisel ja selle elluviimise koordineerimisel. Minister vastutab majandusanalüüside ja majandusprognooside koostamise eest oma koordineeritavates valdkondades.

 Telefon: 625 6304
urve.palo [at] mkm.ee (urve.palo [at] mkm.ee )

 

Merike Saks

kantsler

Kantsler Merike Saks juhib ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi nõunike tööd ning koordineerib ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste tegevust.

 Telefon: 625 6307
merike.saks [at] mkm.ee

 

Ando Leppiman

energeetika ja ehituse asekantsler

Asekantsler Ando Leppiman koordineerib ministeeriumi valitsemisalas energeetikaga ning ehitus- ja elamuvaldkonnaga seotud arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelevalvet. Asekantsler korraldab energeetikavaldkonna ning ehitus-ja elamuvaldkonna õigusaktide ettevalmistamist Eestis ning vastutab riigi seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest nendes valdkondades nii Euroopa Liidus kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides.

 Telefon: 625 6481
ando.leppiman [at] mkm.ee

 

Ahti Kuningas

transpordi asekantsler

Asekantsler Ahti Kuningas koordineerib ministeeriumi valitsemisalas transporti puudutavate arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelevalvet. Asekantsler juhib transpordi arengut toetavate tegevuskavade, meetmete, hädaolukorraks valmisoleku plaanide, sihtprogrammide ja välisabi projektide väljatöötamist ning elluviimist.

 Telefon: 625 6468
ahti.kuningas [at] mkm.ee

 

Taavi Kotka

side ja riigi infosüsteemide asekantsler

Asekantsler Taavi Kotka koordineerib ministeeriumi valitsemisalas telekommunikatsiooni ja postside, riigi infosüsteemide ja infoühiskonna teenuste valdkonda puudutavate arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelevalvet. Asekantsleri korraldada on ka nende valdkondade õigusaktide ettevalmistamine Eestis ning riigi seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest vastutamine nii Euroopa Liidus kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides.

 Telefon: 639 7680
taavi.kotka [at] mkm.ee

 
 

Keit Kasemets

siseturu asekantsler

Asekantsler Keit Kasemets koordineerib ministeeriumi valitsemisalas siseturu toimimist puudutavate arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelvalvet. Asekantsler korraldab siseturu arengu seostamist Eesti majanduse kui terviku arendamisega, korraldab väliskaubanduse kaitsemeetmete alast tegevust, samuti vastutab Eesti seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetluses.

 Telefon: 625 6406
keit.kasemets [at] mkm.ee

 

 

Viljar Lubi

majandusarengu asekantsler

Asekantsler Viljar Lubi koordineerib ministeeriumi valitsemisalas majandusarengut puudutavate arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelvalvet. Asekantsler korraldab koostööd arengukavade väljatöötamisel ministeeriumi üksuste ning ministeeriumiväliste institutsioonidega ja tagab arengukavade kooskõla üleriigiliste arengukavadega.

 Telefon: 625 6310
viljar.lubi [at] mkm.ee