Sa oled siin

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo

Urve Palo on Eesti Vabariigi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister alates 23. novembrist 2016. Ta kuulub Sotsiaaldemokraatlikku erakonda.

 • Aastal 2015-2016 kuulus Urve Palo Riigikogu XIII koosseisu.
 • Aastal 2015 oli Urve Palo ettevõtlusminister.
 • Aastatel 2014-2015 oli Urve Palo majandus- ja taristuminister.
 • Aastatel 2011–2014 kuulus Urve Palo Riigikogu XII koosseisu ja oli Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees.
 • Aastatel 2009–2011 oli Urve Palo Viimsi vallavalitsuse abivallavanem.
 • Palo töötas aastatel 2007–2009 Eesti Vabariigi rahvastikuministrina.
 • Aastatel 1997–2007 oli Palo Saint-Gobain Isover AS juhataja. Enne seda töötas ta samas ettevõttes raamatupidaja, ekspordijuhi ja reklaamijuhi ametikohtadel.
 • 10. juulil 1972 Haapsalus sündinud Palo on lõpetanud Värska Keskkooli ja tal on Tartu Ülikooli magistrikraad (MBA) majanduse erialal.
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


 
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo
 

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia-minister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri
  vastutusvaldkonnas on ettevõtluse arengu toetamise, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamise, investeeringute kaasamise, tehnoloogilise arendustegevuse, innovatsiooni, ehituse, elamumajanduse, turismi, informaatika, telekommunikatsiooni, postside, meediateenuste osutamise riikliku korraldamise ja riikliku järelevalve teostamise ja riigi infosüsteemide arendamise koordineerimise valdkond.

 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja välisministeeriumi oma vastutusvaldkondades ning otsustab valitsemisaladesse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru oma vastutusvaldkonna tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumite valitsemisalasid puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda kuuluvad:
  Riigi Infosüsteemi Amet, Eesti Arengufond (likvideerimisel), Eesti Interneti Sihtasutus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, SA KredEx, SA Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions, AS Eesti Post ja AS KredEx Krediidikindlustus.

 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister esitab valitsusele ettepanekuid vastutsvaldkonna eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Ministri vastuvõtt

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastuvõtule registreerimiseks võtke ühendust ministri nõuniku Heidi Ojamaaga e-posti aadressil heidi.ojamaa [at] mkm.ee või telefonil 625 6335.

Palume ministri vastuvõtule pöörduda alles siis, kui eelnevalt pole mingil põhjusel õnnestunud ministeeriumi ametniku kaudu muret lahendada.

Registreerudes on vajalik:

 • Selgitada ülevaatlikult küsimust või probleemi, millele soovitakse vastust saada.
 • Jätta oma kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress), et saaksime vajadusel täpsustada kohtumisel arutlusele tulevat teemat, aega või muud kohtumisega seotud asjaolu.