Sa oled siin

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist

Rene Tammist on Eesti Vabariigi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister alates 22. augustist 2018. Ta kuulub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda.

 • Aastatel 2012-2018 oli Tammist Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti juhatuse liige.
 • Aastatel 2011-2018 oli Tammist Eesti Taastuvenergia Koja juhataja.
 • Aastatel 2007-2009 oli ta Eesti Energia nõukogu liige.
 • Aastatel 2005-2011 töötas ta Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide ja Demokraatide fraktsiooni tööstus-, teadus- ja energeetikakomitee nõunikuna.
 • 5. juulil 1978. aastal Tartus sündinud Tammist lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli avaliku halduse erialal ning tal on 2004. aastast magistrikraad poliitika ja avaliku halduse erialal Manchesteri Ülikoolist.
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                 
 
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist
 

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia-minister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri
  vastutusvaldkonnas on ettevõtluse arengu toetamise, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamise, investeeringute kaasamise, tehnoloogilise arendustegevuse, innovatsiooni, ehituse, elamumajanduse, turismi, informaatika, telekommunikatsiooni, postside, meediateenuste osutamise riikliku korraldamise ja riikliku järelevalve teostamise ja riigi infosüsteemide arendamise koordineerimise valdkond.

 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja välisministeeriumi oma vastutusvaldkondades ning otsustab valitsemisaladesse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru oma vastutusvaldkonna tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumite valitsemisalasid puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda kuuluvad:
  Riigi Infosüsteemi Amet, Eesti Arengufond (likvideerimisel), Eesti Interneti Sihtasutus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, SA KredEx, SA Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions, AS Eesti Post ja AS KredEx Krediidikindlustus.

 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister esitab valitsusele ettepanekuid vastutsvaldkonna eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Ministri vastuvõtt

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastuvõtule registreerimiseks võtke ühendust ministri nõuniku Kätlin Orgiga e-posti aadressil katlin.org [at] mkm.ee või telefonil 6397686.

Palume ministri vastuvõtule pöörduda alles siis, kui eelnevalt pole mingil põhjusel õnnestunud ministeeriumi ametniku kaudu muret lahendada.

Registreerudes on vajalik:

 • Selgitada ülevaatlikult küsimust või probleemi, millele soovitakse vastust saada.
 • Jätta oma kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress), et saaksime vajadusel täpsustada kohtumisel arutlusele tulevat teemat, aega või muud kohtumisega seotud asjaolu.

 

Viimati uuendatud: 11. Oktoober 2018