Sa oled siin

Esita küsimus või ettepanek

Siin leheküljel olevat vormi kasutades saate esitada ministeeriumile küsimusi, ettepanekuid ja teavet.

Neid võite esitada:

  • kohapeal suuliselt või kirjalikult
  • postiaadressile: Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
  • e-posti aadressile: info [at] mkm.ee
  • faksile: 631 3660
  • telefonile: 625 6342
  • või täites alltoodud vormi.

lsikuandmeid väljastades peab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium veenduma taotleja isikusamasuses. Selleks palume teil saata taotlus digitaalselt allkirjastatuna või tulla omakäeliselt allkirjastatud taotlusega kohapeale, kus teie isikusamasus tuvastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.

Informatsiooni isikuandmete töötlemisest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis täpsemalt leiate siit.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötleb isikuandmeid järgmistes andmekogudes:

Eelpool mainitud andmekogudest tehakse päringuid mitmetesse teistesse riiklikesse andmekogudesse (nt Rahvastikuregister) e-teenuste kasutamisel.

 

Teabenõue

Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on ministeeriumil juba olemas.

Vastuse saate viie tööpäeva jooksul.

 

 

Selgitustaotlus

Kui soovite ministeeriumilt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega. Saate küsida selgitusi õigusaktide ja eelnõude, ministeeriumi tegevust reguleerivate õigusaktide ning valitsemisala ja tegevuse kohta.

Vastuse saate 30 päeva jooksul. 

 

 

Märgukiri

Märgukirjaga võite teha ministeeriumile ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks ja valdkonna arengu kujundamiseks ning edastada teavet.

Vastuse saate 30 päeva jooksul.