Sa oled siin

Masinloetavuse juhend

Sissejuhatus

Siin on ja täiendatakse infot riigiteenuste kaardistamise, mõõtmise jms. kohta. Riigiteenuste kaardistamise eesmärgiks on luua ühtne loetelu teenustest, mida avalik sektor osutab lõpptarbijatele (sh. teistele avaliku sektori asutustele). Teenuse all peame silmas konkreetseid tegevusi/tegevuste kogumikke, mida klient saab teha/peab tegema/temaga tehakse oma õiguste realiseerimiseks või kohustuste täitmiseks. Oluline on kontakt kliendiga (näiteks mingi loa taotlemine). Üldistatult peaks riigiteenuste kataloog olema "menüü", mida riik pakub elanikele (ja ka välismaal elavatele isikutele).

Teenuste kaardistamise eesmärgiks on luua ühtne ülevaade Eesti avalikus sektoris osutatavatest otsestest avalikest teenustest. Kaardistmaisest saadud info põhjal on võimalik hakata neid teenuseid juhtima ühtselt ning muuta teenused kliendisõbralikumaks.

Teemad, mille kohta infot leiad:

Viimati uuendatud: 12. Jaanuar 2018