Sa oled siin

Ehitisregister

 

Aadressil www.ehr.ee asub riiklik ehitisregister. Alates 4. aprillist 2016 lisandub ka täiendav võimalus esitada taotlusi ja dokumente mugavalt ja elektrooniliselt läbi registri.

 

Ehitusseadustiku kohaselt võtab riik ehitisregistris kasutusele elektroonilise menetluskeskkonna, kus saab edastada taotlusi ning anda välja ehitus- ja kasutuslube, projekteerimistingimusi.

Tegemist on täiesti uue funktsionaalsusega ja uue riikliku e-teenusega, mis võimaldab nüüd elektroonselt menetleda ehitistega seotud taotlusi, lube ja teatisi, mis registri käivitumisel ja osapoolete harjumisel uue protsessiga viib menetlused kiiremaks ja on kasutajatel mugavam.

Uus ehitisregistri rakendus hakkab tööle 4. aprillist.

Ehitisregistri abil peetakse arvestust ehitiste üle. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega.

Andmeid esitavad registrisse peamiselt kohalikud omavalitsused ja seda haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Seoses ehitusseadustiku jõustumisega 01.07.2015 kehtestati uued vorminõuded  teatistele, ehitus- ja kasutuslubadele ja nende taotlustele.
 
Kuni 2016. aasta 1. aprillini esitati ehitus- ja kasutusteatis, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutusloa taotlus ning seonduvad dokumendid pädevale asutusele. Pädev asutus kannab esitatud ehitus- ja kasutusloa taotluste, ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade andmed ehitisregistrisse.
 
Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja projekteerimistingimuste taotluste vormid

 

Ehitusteatis
Ehitusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
Ehitusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Ehitusloa taotlus
Ehitusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
Ehitusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Ehitamise alustamise teatis
Kasutusteatis
Kasutusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
Kasutusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Kasutusloa taotlus
Kasutusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
Kasutusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Ehitise täieliku lammutamise teatis
Andmete esitamise teatis
Andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumide andmed
Andmete esitamise teatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Projekteerimistingimused
Projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul
Projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel