Töökindlus

Sisu peab olema piisavalt töökindel, et seda saaksid usaldusväärselt tõlgendada erinevad kasutajaagendid, sealhulgas tugitehnoloogiad.

Puuetega inimesed kasutavad veebisirvijate funktsionaalsust ja muid tehnilisi abivahendeid erinevalt tavakasutajast palju rohkem. Seetõttu peab veebilehte olema võimalik kasutada mitmete tehniliste abivahenditega. Tegemist on tehnoloogiliselt kõige spetsiifilisema WCAG 2.0 põhimõttega.

Suunised

4.1 Ühilduvus

Tagada võimalikult suur ühilduvus praeguste ja tulevaste kasutajaagentidega, sealhulgas tugitehnoloogiatega.

Suunis rõhutab vajadust kasutada kvaliteetselt HTML märgendikeelt, et erinevad tehnilised abivahendid tõlgendaksid sisu ühetaoliselt.

Suunisega seotud taseme A ja AA edukriteeriumid:

4.1.1 Sõelumine/liigendamine »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Automaatselt
Sihtgrupp Pime/vaegnägija Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Väga oluline, kindlasti rakendada
Seotud edukriteeriumid 4.1.2 A
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Kvaliteetne HTML märgendikeel aitab sisu, nii puuetega inimeste abivahenditel kui ka laiemalt kõigil veebilehitsejatel paremini edastada. Leidub HTML märgendikeele vigu, mis ei mõjuta veebilehitsejaid, kuid häirivad puuetega inimeste tehniliste abivahendite tööd. Selleks, et selliseid häireid vältida, tuleb HTML märgendikeele vigade olemasolu kontrollida ja vead parandada.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Kasutada võimalusel HTML märgendikeele versiooni 5, mis arvestab puuetega inimeste vajadusi varasemast versioonist (HTML 4) paremini.

HTML märgendikeele kasutamisel tuleb kontrollida, et:

  • Elementidel oleksid olemas korrektsed alguse ja lõpu süntaksid (vt Näide 1)
  • Elemendid oleksid korrektselt liigendatud (vt Näide 2)
  • Kõik kasutatavad identifikaatorid (ID) oleksid unikaalsed
  • Elementidel ei oleks kasutusel topeltseadistused (vt Näide 3)

HTML märgendikeele kvaliteedi hindamiseks võib kasutada W3C HTML märgendikeele testimise vahendit. Töövahend võimaldab ainult avalikus veebis olevate veebilehtede testimist. Soovitatav on veebiarendajatel oma veebilehtede standardsed põhjad kontrollimiseks avalikku veebi panna või kasutada testimiseks alternatiivseid meetodeid/töövahendeid.

Illustreerivad näited
Näide 1: Alguse ja lõpu süntaks

Õige kasutus. HTML p element on lõpetatud korrektselt.

<p>Tekstilõik</p>
<p>Teine tekstilõik</p>

Vale kasutus. HTML p element jäetakse lõpetamata.

<p>Tekstilõik
<p>Teine tekstilõik

XHTML pakub võimaluse kasutada ka isesulguvaid elemente.

<img src=”pilt.png” alt=”Ilus pilt” />
Näide 2: Liigendamine

HTML süntaks ei luba elementide ülekattumist, seetõttu on oluline elemendid avada ja sulgeda õiges järjekorras.

Õige kasutus. HTML elemendid avatakse ja sulgetakse korrektselt.

<p>See tekst on väga <strong>oluline</strong></p>

Vale kasutus. HTML elemendid on ülekattega.

<p>See tekst on väga <strong>oluline</p></strong>
Näide 3: Korrektsed seadistused

HTML elementide atribuudid peavad järgima standardis ettenähtud süntaksireegleid sh atribuudid kirjeldatakse ühekordselt ja atribuudi väärtused on jutumärkide vahel.

Õige kasutus. Atribuudi väärtused on jutumärkide vahel ja kõik atribuudid ühekordselt.

<img src=”pilt.png” alt=”Ilus pilt” />

Vale kasutus. Atribuudi väärtusel ei ole ümbritsevaid jutumärke.

<img src=pilt.png />

Vale kasutus. Kirjeldatud on topeltatribuudid.

<img alt=”Pilt” src=”pilt.png” alt=”Ilus pilt” />

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

4.1.2 Nimi, roll, väärtus »

WCAG 2.0 tase A Testimise meetod Automaatselt
Sihtgrupp Pime/vaegnägija Täitmise eest vastutav roll Arendaja
Olulisus Eesti kontekstis
 
Vähem oluline
Seotud edukriteeriumid 3.2.4 AA, 4.1.1 A
Miks on oluline edukriteeriumit järgida?


Edukriteerium on mõeldud peamiselt arendajatele, kes ise arendavad või skriptivad kasutajaliidese komponente. Edukriteerium laiendab edukriteeriumit 4.1.1, väljendades, et puuetega inimestele sisu kättesaadavaks muutmiseks tuleb korrektset HTML märgendikeelt kasutada lisaks tavasisule ka arendatud kasutajaliidese komponentide, nt vormielementide, linkide ja skriptide puhul.

Praktilised juhised edukriteeriumi täitmiseks


Antud edukriteerium keskendub eelkõige isetehtud kasutajaliidese komponentidele. Üldise soovitusena tasub isetehtud komponentide tegemisest hoiduda, kuna kaasaegsed HTML-keele versioonide toega sisuhalduskeskkonnad suudavad pakkuda piisavalt standardsetel keelekonstruktsioonidel põhinevaid vahendeid. Standardsete HTML komponentide eesmärgipärase kasutamise ja neile eelnevate edukriteeriumite juures välja toodud atribuutide kirjeldamise puhul ei ole vajalik antud edukriteeriumi saavutamiseks täiendavaid tegevusi läbi viia.

Sulge edukriteeriumi kirjeldus »

 

AAA edukriteeriumid


Töökindluse põhimõtte all ei defineeri WCAG 2.0 ühtegi AAA taseme edukriteeriumit.

 

Viimati uuendatud: 9. Märts 2015