Reaalajamajandus

Mis on reaalajamajandus?

 

Eesti ettevõtjate ja riigi poolt viljeletava reaalajamajanduse (ingl.k. real-time economy ehk RTE) eesmärk on näidata, et tänapäeva ettevõtja, riik ja kodanik saavad säästa aega ning raha paberipõhiste majandustehingute ja haldustoimingute asendamisega automaatse andmevahetusega, kui need toimuvad järgmistel põhimõtetel:

 •     turvaliselt
 •     standardiseeritult
 •     digitaalselt
 •     automaatselt
 •     masinloetavalt
 •     reaalajas või minimaalse viitega

RTE sisuliseks eesmärgiks on viia ettevõtluskeskkonnas ja suhtluses riigiga ellu struktuurne muudatus, et ettevõtete haldamise ja majandamise tegevused muutuks taustal toimivateks tegevusteks, vähendades märkimisväärselt ettevõtjate halduskoormust.

Foto: Toolbox Estonia

Eesmärgi rakendamisel tuleb arvestada teema valdkondade ülese ja laiapõhjalise kontseptsiooniga, millega võib tähistada mitmesuguseid automatiseeritud ja reaalajas toimivaid tegevusi, sh

 • ettevõtete vahelised tehingud
 • avaliku sektori ja erasektori suhtlus
 • organisatsioonisisene plaanimine ja otsustamine
 • teenuste osutamine klientidele

 


 

Kuidas jõuda reaalajamajanduseni?

 

Riigil on võimalus olla eeskujuks reaalajamajandusele üleminekul. Vaid nii on võimalik muuta siinsete ettevõtjate ja kodanike mõttemaailma ning soodustada uute RTE lahenduste ja teenuste tekkimist.

 

Reaalajamajandus on valdkondade ja piiriülene. Tehnoloogia areng võimaldab täna liikuda konkurentsivõime tõstmise ja tootlikkuse suunas. Eesti riik peaks võtma prioriteediks luua ettevõtjatele ja kodanikele vajalikud eeldused standardiseeritud ja ühtseks andmevahetuseks selgitada välja selleks vajalikud võimaldajad.

Eesti riigil on suurepärane võimalus olla järgmiste aastakümnete e-innovatsiooni lipulaevaks nii Euroopas kui kogu maailmas.

Selleks on Eestil vaja tulevikku vaatavat reaalajamajanduse visiooni, ambitsioonikat avaliku ja erasektori koostöös elluviidavat tööplaani ning olla proaktiivne partner Euroopa Liidu ühtse turu reaalajastamisel ja andmete vaba liikumise saavutamisel.

Foto: Toolbox EstoniaFoto: Toolbox Estonia

 

 

 

Reaalajamajanduse eeldused ja lahendused

RTE efektiivseks toimimiseks peab mõistma selle eelduseid ja ehituskive ehk lahendusi, mille kasutusele võtmisel saame hinnata RTE-le ülemineku edukust.

Tehnoloogiline tuumiktaristu ehk RTE baaslahendused:

 • Ühised andmevahetusstandardid
 • Organisatsioonide ja süsteemide lõimumist võimaldavad platvormid
 • Aruandluseks vajalik ühtne taksonoomia

Võimalikud e-teenused ehk RTE lahendused:

 • Automaatne majandusarvestus, kvaliteedi tagamine ja auditeerimine
 • Pidev aruandlus, riskijälgimine ja -hindamine
 • Andmepõhised masinloetavad rakendused, nt e-arved ja e-kviitungid
 • E-aadress, e-ID, e-allkiri, e-maksed, e-hanked ja reaalajas prognoosid
 • Reaalajas tulu deklareerimine, maksustamine ja vara deklareerimine

Organisatsioonide andmepõhised äriprotsessid ja juhtimisotsused:

 • Automaatsed äriprotsessid
 • Äriprotsesside ümberkujundamine
 • Inimeste otsustusraamistikud
 • Osapoolte vaheline usaldus

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 26. Juuni 2020