OECD suunised ja järelevalve

OECD Eesti administratiivne kontaktpunkt (NCP Eesti) tutvustab organisatsiooni suuniseid ülemaailmseks vastutustundlikuks äritegevuseks ning jälgib, et need oleks kooskõlas siseriiklike ja rahvusvaheliste seadustega. 

 

Suunised on osa OECD rahvusvaheliste investeeringute ja hargmaiste ettevõtete deklaratsioonist, mille eesmärgiks on parandada rahvusvahelist investeerimiskliimat ja julgustada hargmaiseid ettevõtteid panustama sotsiaal- ja keskkonnavaldkondadesse.

NCP Eesti pakub abi rahvusvahelistele ettevõtetele Eestis ja Eesti ettevõtetele välismaal, kes tunnevad vajadust edendada sotsiaalselt vastutustundlikku käitumist. 

NCP Eesti kontakt:
E-post: ncp.estonia [at] mkm.ee

NCP Eesti töösse on kaasatud ka Sotsiaalministeerium, Keskkonnaministeerium, Välisministeerium, EAS-i investeeringute agentuur ja ametiühingu ning äriringkondade esindajad. Mittetulundusühingud osalevad kontaktpunkti töös mitteformaalsete kontaktide kaudu ning esitavad ettepanekuid välisinvesteeringute ja suuniste erinevate aspektide kohta.

Üldsusele aitavad OECD suuniste kinnipidamise, riikliku kontaktpunkti ürituste ja rahvusvaheliste investeeringute arengute kohta informatsiooni levitada Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

 

Foto: Maris Tomba. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Foto: Maris Tomba. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

 

 

Vastutustundlik ettevõtlus

 

Vastutustundlik ettevõtlus (CSR ehk Corporate Social Responsibility) on organisatsiooni juhtimise viis, mille puhul organisatsiooni kõik liikmed, sealhulgas omanikud ja töötajad, võtavad vabatahtlikult vastutuse oma otsuste ja tegudega kaasnevate ühiskondlike, keskkonnaalaste ja organisatsiooni majanduslike tagajärgede ning jätkusuutlikkuse eest.

Miks me sellest räägime?

  • Konkurentsivõime tõus
  • Maine paranemine, sh välispartnerite hulgas
  • Ekspordivõimaluste avardumine
  • Suurenenud töötajate rahulolu ja personalivoolavuse vähenemine
  • Rahaline sääst targema planeerimise kaudu

Vabariigi Valitsuse tegevusplaan seadis 2016. aastal üheks eesmärgiks teostada analüüs sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse arendamise võimalustest Eestis.

19. septembril 2016 toimus MKM-is vastutustundliku ettevõtluse alane seminar, kus tutvustati vastvalminud analüüsi ning erinevaid algatusi, millega vastutustundliku teema alamvaldkondades lähiajal edasi liigutakse (seminari ettekanded lisatud kõrval).

 

Viimati uuendatud: 29. Mai 2018