Nutikas spetsialiseerumine

Nutikas spetsialiseerumine (NS) on Euroopa Liidu innovatsioonipoliitika üks alustaladest.
 

NS lähenemine eeldab ühiste prioriteetide seadmist ettevõtlus-, teadus- ja hariduspoliitikates, et konkreetsetele kasvualadele fokusseeritult edendada teadmistepõhist majandusarengut.

Foto: Aron Urb/Toolbox EstoniaFoto: Aron Urb/Toolbox Estonia

 

Kasvualad


Eesti kasvualade valimise protsessi vedas eest Eesti Arengufond.

Kasvualad valiti välja tuginedes Eesti majanduse ja teaduse spetsialiseerumisele ning globaalsetele trendidele. Lisaks koguti ettevõtjate ja teadusasutuste esindajate hinnanguid, millistel ettevõtluse valdkondadel on investeeringute kaudu teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni kõige tõenäolisem saavutada rahvusvaheline konkurentsieelis.

Nutika spetsialiseerumise kasvualad:

  • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) horisontaalselt läbi teiste sektorite
  • Tervisetehnoloogiad ja -teenused
  • Ressursside väärindamine

Foto: Renee Altrov/Toolbox EstoniaFoto: Renee Altrov/Toolbox Estonia

Kasvualade valdkondlikud raportid (Arengufond, 2014):

 

Analüüsid ja ülevaated

 
 

Juhtkomitee
 

Nutika spetsialiseerumise juhtorganiks on nutika spetsialiseerumise juhtkomitee, mille liikmed esindavad ettevõtjate, ülikoolide ja riigiasutuste huve järgnevas koosseisus:

  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Viljar Lubi
  • Haridus- ja Teadusministeerium - Indrek Reimand
  • Rahandusministeerium - Jaanus Karv
  • Riigikantselei - Anne Jürgenson
  • Rektorite Nõukogu - Renno Veinthal
  • Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda - Mait Palts
  • Eesti Teenusmajanduse Koda - Riin Ehin

Juhtkomitee on moodustatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri käskkirjaga, mis paneb paika juhtkomitee ülesanded, juhtimise ja töökorra.

 

Nutikas spetsialiseerumine teistes riikides


Euroopa Komisjoni nutika spetsialiseerumise platvorm (S3 Platform) koondab ja jagab infot EL liikmesriikide, nende piirkondade ja ka EL-väliste regioonide nutika spetsialiseerumise strateegiate, kasvualade ja nendega seotud protsesside kohta. Samuti on nutika spetsialiseerumise platvormile koondatud nutikat spetsialiseerumist puudutavad uuringud, juhtumianalüüsid, juhendid ning EL liikmesriikide innovatsiooniinvesteeringuid ja -võrgustikke puudutavad andmekogud.

 

Lisainfo ja kontakt:
 

Laura Arengu

Majandusrengu osakonna ekspert

 Telefon: 6256338
laura.arengu [at] mkm.ee

 

Viimati uuendatud: 15. November 2018