Nutikas spetsialiseerumine

Nutikas spetsialiseerumine (NS) on Euroopa Liidu innovatsioonipoliitika üks alustaladest.
 

NS lähenemine eeldab ühiste prioriteetide seadmist ettevõtlus-, teadus- ja hariduspoliitikates, et konkreetsetele kasvualadele fokusseeritult edendada teadmistepõhist majandusarengut.

Foto: Aron Urb/Toolbox EstoniaFoto: Aron Urb/Toolbox Estonia

 

Kasvualad


Eesti kasvualade valimise protsessi vedas eest Eesti Arengufond.

Kasvualad valiti välja tuginedes Eesti majanduse ja teaduse spetsialiseerumisele ning globaalsetele trendidele. Lisaks koguti ettevõtjate ja teadusasutuste esindajate hinnanguid, millistel ettevõtluse valdkondadel on investeeringute kaudu teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni kõige tõenäolisem saavutada rahvusvaheline konkurentsieelis.

Nutika spetsialiseerumise kasvualad:


Foto: Renee Altrov/Toolbox EstoniaFoto: Renee Altrov/Toolbox Estonia

 

Analüüsid ja ülevaated

 
 

Juhtkomitee
 

Nutika spetsialiseerumise juhtorganiks on nutika spetsialiseerumise juhtkomitee, mille liikmed esindavad ettevõtjate, ülikoolide ja riigiasutuste huve järgnevas koosseisus:

  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Viljar Lubi
  • Haridus- ja Teadusministeerium - Indrek Reimand
  • Rahandusministeerium - Jaanus Karv
  • Riigikantselei - Anne Jürgenson
  • Rektorite Nõukogu - Maarja Kruusmaa
  • Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda - Mait Palts
  • Eesti Teenusmajanduse Koda - Riin Ehin

Juhtkomitee on moodustatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri käskkirjaga, mis paneb paika juhtkomitee ülesanded, juhtimise ja töökorra.

 

Nutikas spetsialiseerumine teistes riikides


Euroopa Komisjoni nutika spetsialiseerumise platvorm (S3 Platform) koondab ja jagab infot EL liikmesriikide, nende piirkondade ja ka EL-väliste regioonide nutika spetsialiseerumise strateegiate, kasvualade ja nendega seotud protsesside kohta. Samuti on nutika spetsialiseerumise platvormile koondatud nutikat spetsialiseerumist puudutavad uuringud, juhtumianalüüsid, juhendid ning EL liikmesriikide innovatsiooniinvesteeringuid ja -võrgustikke puudutavad andmekogud.

 

Lisainfo ja kontakt:

Mikk Vahtrus

Majandusarengu osakonna nõunik

 Telefon: 625 6389
mikk.vahtrus [at] mkm.ee

 

Viimati uuendatud: 20. Oktoober 2020