Geoloogiateenistus

Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu valitsusliidu aluspõhimõtete hulka kuulub punkt, mille kohaselt luuakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse Eesti Geoloogiateenistus, mis uurib ja kaardistab Eesti maavarad.

Selle alusel on koostatud valitsuse tegevusprogramm 2016-2019 ning valitsuse kinnitatud (08.12.2016) 100 päeva plaan, kus MKM-i vastutada on Eesti Geoloogiateenistuse moodustamine.

Geoloogiateenistus moodustatakse Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas oleva OÜ Eesti Geoloogiakeskus baasil aastaks 2018.

Valdkonna tasakaalustatud arenguks ja Eesti parima oskusteabe kaasamiseks on majandus-ja taristuminister 23.12.2016 käskkirjaga nr 16-0351 kutsunud ellu Riikliku Geoloogiateenistuse moodustamise töörühma ja määranud selle tööülesanded.

 

Kontakt:
 

Alvar Soesoo
Geoloogiateenistuse projektijuht

 Telefon: 6256602
alvar.soesoo [at] mkm.ee (alvar.soesoo [at] mkm.ee )

Foto: Keskkonnaministeerium