Ehitisregister

 

Aadressil www.ehr.ee asub riiklik ehitisregister, kus saab esitada taotlusi ja dokumente elektrooniliselt läbi registri.
 

Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega.

Andmeid esitavad registrisse peamiselt kohalikud omavalitsused ja seda haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

 
 
Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja projekteerimistingimuste taotluste vormid

 

Ehitusteatis
Ehitusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
Ehitusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Ehitusloa taotlus
Ehitusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
Ehitusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Ehitamise alustamise teatis
Kasutusteatis
Kasutusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
Kasutusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Kasutusloa taotlus
Kasutusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
Kasutusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
Ehitise täieliku lammutamise teatis
Projekteerimistingimused
Projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul
Projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel
Andmete esitamise teatis
Andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumide andmed
Andmete esitamise teatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed

 

Viimati uuendatud: 19. Veebruar 2020