Sa oled siin

Dokumendihaldusnõukogu koosolekud

Koosolek 5. detsembril 2018

 

5. detsembril 2018. a oli dokumendihaldusnõukogu selle aasta seitsmes koosolek.

Nõukogu esimees Liivi Karpištšenko tegi kokkuvõtte nõukogu 2018. aasta tegevusest. Kokku lepiti 2019. aastal arutamist vajavad teemad.

Pärast koosolekut tutvus nõukogu Politsei- ja Piirivalveameti arhiiviga.

Koosoleku lühikokkuvõte, kokkulepped ja järgmise koosoleku teemad on fikseeritud koosoleku protokollis.

Järgmine kord tuleb nõukogu kokku 22. jaanuaril 2018. a.
 

Dokumendid

Koosolek 31. oktoobril 2018

 

31. oktoobril 2018. a oli dokumendihaldusnõukogu selle aasta kuues koosolek.

Nõukogu esimees Liivi Karpištšenko tutvustas lühijuhiseid, kuidas saata teavet kodaniku või ettevõtja ametlikule e-posti aadressile. Nõukogu liikmed jagasid infot dokumendihaldussüsteemide valmisoleku kohta. Räägiti isiku ametliku e-postkastiga seotud tulevikuplaanidest.

Liivi Karpištšenko rääkis, miks on vaja, et dokumendihaldussüsteemide metaandmed oleks ühetaolised. Riigi Infosüsteemi Ameti andmevahetuse osakonna tootejuht, nõukogu liige Sander Randorg rääkis metaandmete kasutamisest X-tee dokumendivahetuses. Toimus arutelu DHXile ülemineku teemal.

Politsei- ja Piirivalveameti dokumendihaldustalituse juhataja Ingrid Põder tutvustas oma asutuse kogemusi dokumendihalduse konsolideerimisel. Liivi Karpištšenko rääkis üle teemad, mida on dokumendihalduse tuleviku üle arutledes erinevalt tõlgendatud. Nõukogu liikmed ja koosoleku külalised rääkisid oma mõtetest. Arutelu otsustati edaspidi jätkata.

Riigi Tugiteenuste Keskuse majandustarkvara arenduse osakonna juhataja Marek Ilves rääkis muudatustest personalitöös seoses riigitöötaja iseteenindusportaali uute arendustega. Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Maarika Tork rääkis dokumentide haldamisest riigihangete registris. Toimus elav arutelu, tehti ettepanekuid.

Arutelude lühikokkuvõte, kokkulepped ja järgmise koosoleku teemad on fikseeritud koosoleku protokollis.

 

Koosolek 19. septembril 2018

 

19. septembril 2018. a oli dokumendihaldusnõukogu selle aasta viies koosolek.

Riigi Infosüsteemi Ameti elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Margus Arm andis infot uue ID-kaardi ja eID-ga seotud teenuste (välismaalaste e-autentimine, ajatemplid ja allkirjastamine) kohta.

Anti informatsiooni ja arutleti dokumendihalduse tegevuste, rolli ja tuleviku üle. Selle käigus käsitleti järgmisi teemasid: dokumentide Rahvusarhiivi andmine, juurdepääsupiirangute märkimine ja pikendamine, DVK/DHX dokumendivahetus ning dokumendihalduse konsolideerimise kogemused ja tulevikumõtted. Arutelu jätkub järgmisel koosolekul.

Arutelude lühikokkuvõte, kokkulepped ja järgmise koosoleku teemad on fikseeritud koosoleku protokollis.

 

Koosolek 23. mail 2018

 

23. mail 2018. a oli dokumendihaldusnõukogu selle aasta neljas koosolek. Koosolekule eelnenud seminaril vaatas nõukogu üle ja täiendas töödokumente ning toimus arutelu.

Koosolekut alustati kokkuvõttega seminari tulemuste kohta. Võeti kokku, millised dokumendid jäävad dokumendihaldussüsteemidesse ja millised on välja liikumas teistesse infosüsteemidesse.

Järgnes arutelu selle üle, kuidas korraldada dokumentide õigeaegset üleandmist Rahvusarhiivi ja hävitamist. Nõukogu esimees Liivi Karpištšenko ja Rahvusarhiivi nõunik Pille Noodapera tegid sissejuhatuse, ministeeriumide esindajad andsid ülevaate olukorrast asutustes.

Liivi Karpištšenko rääkis lühidalt, millised on arhiivieeskirjas nõutud liigitusskeemi loomise põhietapid. Pille Noodapera tutvustas Rahvusarhiivi loodavat töövahendit liigitusskeemide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning arhiivi hindamisotsuste tegemiseks.

Arutelude lühikokkuvõte, kokkulepped ja järgmise koosoleku teemad on fikseeritud koosoleku protokollis.

 

Koosolek 11. aprillil 2018

 

11. aprillil 2018. a oli dokumendihaldusnõukogu selle aasta kolmas koosolek.

Nõukogu liige, Riigi Infosüsteemi Ameti andmehalduse osakonna juhataja Hannes Kiivet andis ülevaate dokumendivahetuse viimisest DHX protokollile. Nõukogu rääkis ka üleminekuga seotud probleemidest.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakonna nõunik Katrin Hänni rääkis sündmusteenustest ja nende kavandamise seisust.

Nõukogu liikmed andsid informatsiooni selle kohta, mis dokumendid liiguvad dokumendihaldussüsteemidest (DHS) menetlussüsteemidesse ja mis jäävad DHSidesse. Info koondamist jätkatakse, arutelu jätkub järgmisel koosolekul.

Arutelude lühikokkuvõte, kokkulepped ja järgmise koosoleku teemad on fikseeritud koosoleku protokollis.

 

Koosolek 13. märtsil 2018

 

13. märtsil 2018. a oli avalike teenuste nõukogu ja dokumendihaldusnõukogu ühine koosolek.

Toomas Saarsen Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudist tegi ettekande protsessianalüüsi tarkvarade kohta. Arutleti nende rakendamise üle.

Sotsiaalministeeriumi strateegia ja eelarve osakonna nõunik Maris Mälzer jagas kogemusi ministeeriumi valitsemisala teenuste kaardistamise kohta. Toimus arutelu.

Dokumendihaldusnõukogu esimees Liivi Karpištšenko tegi ettekande dokumendihaldussüsteemide kohta ning tutvustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekuid. Ettepanekute peamine eesmärk on luua selgus, milline teave jääb dokumendihaldussüsteemidesse pikemas perspektiivis. Toimus arutelu.

Arutelude lühikokkuvõte ja kokkulepped on fikseeritud koosoleku protokollis.

 

Koosolek 14. veebruaril 2018

 

14. veebruaril 2018. a oli dokumendihaldusnõukogu selle aasta esimene koosolek.

Riigikantselei IT-arendusnõunik Janar Viidermets tutvustas eelnõude infosüsteemi EIS arendusplaane. Järgnes arutelu.

Nõukogu liige, Riigikantselei asjaajamisjuht Kadri Kilp algatas arutelu avalike dokumendiregistrite teemal, nõukogu liikmed jagasid oma kogemusi. Arutelus osales Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson.

Nõukogu kinnitas juhise „Dokumendihaldussüsteemide metaandmed“ uue versiooni kavandi.

Nõukogu liikmed andsid informatsiooni määruse „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ rakendamise kohta ministeeriumides.

Nõukogu esimees Liivi Karpištšenko andis ülevaate Kutsekoja tegevustest administratiivtöö kutsete valdkonnas ja rääkis dokumendihalduri 6. taseme kutsestandardi uuendamisest. Toimus arutelu.

Arutelude lühikokkuvõte, kokkulepped ja järgmise koosoleku teemad on fikseeritud koosoleku protokollis.
 

Dokumendid

 

Dokumendid varasematest koosolekutest

 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
18.12.2014PDF icon dhn_2014_12_10_protokoll.pdf264.71 KBpdf
18.12.2014PDF icon dhn_2014_12_10_dvk.pdf190.17 KBpdf
18.12.2014PDF icon dhn_2014_12_10_aastakokkuvote_ja_2015.pdf343.95 KBpdf
31.10.2014PDF icon dhn_2014_10_15_koosoleku_protokoll.pdf252.37 KBpdf
02.10.2014PDF icon dhn_2014_09_17_koosoleku_protokoll.pdf252.47 KBpdf
02.10.2014PDF icon dhn_2014_09_17_kokkuvote_adrid.pdf185.37 KBpdf
02.10.2014PDF icon dhn_2014_09_17_dokumendivahetusviiside_mudel.pdf157.26 KBpdf
18.06.2014PDF icon dhn_2014_06_06_protokoll.pdf191.95 KBpdf
18.06.2014PDF icon dhn_2014_06_06_elektroonilise_dokumendivahetuse_osakaal.pdf.pdf464.31 KBpdf
18.06.2014PDF icon dhn_2014_06_06_infohalduse_analyys_kokkuvote_pwc.pdf.pdf679.59 KBpdf
19.05.2014PDF icon infouhiskonna_edendamine.pdf765.12 KBpdf
19.05.2014PDF icon kesksed_infosusteemid_ja_asjaajamine.pdf83.55 KBpdf
19.05.2014PDF icon kesksetest_susteemidest.pdf143.41 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_protokoll24042014.pdf263.79 KBpdf
19.05.2014PDF icon oiguslikke_probleeme_asjaajamises.pdf161.79 KBpdf
19.05.2014PDF icon e-hms_ulevaade.pdf921.57 KBpdf
19.05.2014PDF icon valitsusasutuste_uhine_visuaalne_identiteet.pdf1.34 MBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_130314_protokoll_koopia.pdf336.04 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_220114_protokoll_koopia.pdf251.76 KBpdf
19.05.2014PDF icon dokumendihaldusnoukogu_toost_2013_aastal.pdf86.2 KBpdf
19.05.2014PDF icon dokumendihaldusnoukogu_ulesanded.pdf328.73 KBpdf
19.05.2014PDF icon kokkuvote_dokumendihaldusnoukogu_liikmete_saadetud_kusimustikust.pdf1.2 MBpdf
19.05.2014PDF icon kokkuvote_koordineerimise_kusimustikust.pdf274.3 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_111213_protokoll.pdf239.36 KBpdf
19.05.2014PDF icon dh_haridus_aruteludokument.pdf376.51 KBpdf
19.05.2014PDF icon dokumendivahetusteenuste_dvk_ja_adit_ekspluatatsiooninouded.pdf357.45 KBpdf
19.05.2014PDF icon elektroonilise_dokumendivahetuse_kaardistamine.pdf263.58 KBpdf
19.05.2014PDF icon e-riigi_tehnoloogiad_ja_teenused_tallinna_tehnikaulikoolis.pdf397.73 KBpdf
19.05.2014PDF icon infohalduse_taiendatud_konseptsioon.pdf428.04 KBpdf
19.05.2014PDF icon infokorralduse_oppekavast_tartu_ulikoolis.pdf3.72 MBpdf
19.05.2014PDF icon sekretaritoo_kutseoppest_tallinna_majanduskoolis_ja_teistes_kutseoppeasutustes.pdf315.81 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_131113_protokoll.pdf255.47 KBpdf
19.05.2014PDF icon dokumendihalduselt_infohaldusele.pdf182.35 KBpdf
19.05.2014PDF icon dvk_ja_adit_kui_teenus.pdf324.59 KBpdf
19.05.2014PDF icon oigusaktide_ajakohastamise_vajadusi.pdf336.42 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_110913_protokoll_koopia.pdf252.78 KBpdf
19.05.2014PDF icon elektroonilise_dokumendivahetuse_eelduste_taitmisest_avalikus_sektoris_tervikuna.pdf202.81 KBpdf
19.05.2014PDF icon tervikliku_infohalduse_lahtekontseptsioon_ja_uldsuunad.pdf427.49 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_140613_protokoll_koopia.pdf242.24 KBpdf
19.05.2014PDF icon ulevaade_andmekirjelduse_toogrupi_toost.pdf368.34 KBpdf
19.05.2014PDF icon dvk_adit_projekt.pdf135.61 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_150513_protokoll_koopia.pdf260.09 KBpdf
19.05.2014PDF icon dokumendiregistrid_dokumendihaldussusteemid_ja_riha.pdf207.96 KBpdf
19.05.2014PDF icon oigusaktide_ajakohastamine.pdf173.87 KBpdf
19.05.2014PDF icon standard_evs-iso_16175-3.pdf264.61 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_140313_protokoll_koopia.pdf259.42 KBpdf
19.05.2014PDF icon 2013_aasta_koosolekute_ajakava_ja_pohiteemad.pdf182.09 KBpdf
19.05.2014PDF icon dokumentide_arhiveerimine_kaitseministeeriumis.pdf407.15 KBpdf
19.05.2014PDF icon gopro_ja_infore_liidestus_kaitseministeerium.pdf1.75 MBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_230113_protokoll_koopia.pdf192.83 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_200312_protokoll_koopia.pdf177.48 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_170412_protokoll_koopia.pdf259.29 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_130612_protokoll_koopia.pdf190.84 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_140812_protokoll_koopia.pdf40.08 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_091012_protokoll_koopia.pdf276.88 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_131112_protokoll_koopia.pdf266.87 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_111212_protokoll_koopia.pdf269.18 KBpdf
02.03.2015PDF icon dhn_2015_02_18_adri_kasutamine_ajakirjanikud.pdf170.42 KBpdf
02.03.2015PDF icon dhn_2015_02_18_projektide_hetkeseis.pdf153.68 KBpdf
02.03.2015PDF icon dhn_2015_02_18_protokoll.pdf310.82 KBpdf
21.04.2015PDF icon dhn_2015_04_08_digitaalse_teabe_sailimine.pdf230.65 KBpdf
21.04.2015PDF icon dhn_2015_04_08_protokoll.pdf305.58 KBpdf
21.04.2015PDF icon dhn_2015_04_08_uam_eark_sailitusteenus.pdf322.35 KBpdf
15.06.2015PDF icon dhn_2015_06_04_dokumendivahetusviisid.pdf320.57 KBpdf
15.06.2015PDF icon dhn_2015_06_05_dhn_otsused_2012_2015.pdf332.32 KBpdf
15.06.2015PDF icon dhn_2015_06_05_dokumendivahetusviisid.pdf402.26 KBpdf
15.06.2015PDF icon dhn_2015_06_05_protokoll.pdf234.81 KBpdf
07.09.2015PDF icon dhn_2015_08_26_protokoll.pdf213.15 KBpdf
07.09.2015PDF icon dhn_2015_08_26_uus_aya_arvamuskysitlus.pdf196.12 KBpdf
06.01.2016PDF icon dhn_2015_12_09_dhsid_dvk.pdf150.08 KBpdf
06.01.2016PDF icon dhn_2015_12_09_eestiee_teavitusteenus.pdf103.9 KBpdf
06.01.2016PDF icon dhn_2015_12_09_itao_dhn_2015_2016.pdf254.71 KBpdf
06.01.2016PDF icon dhn_2015_12_09_protokoll.pdf279.64 KBpdf
01.03.2016PDF icon dhn_2016_02_17_eidas.pdf1.04 MBpdf
01.03.2016PDF icon dhn_2016_02_17_eidas_tegevused.pdf523.63 KBpdf
01.03.2016PDF icon dhn_2016_02_17_tkta.pdf465.13 KBpdf
01.03.2016PDF icon dhn_2016_02_17_protokoll.pdf202.02 KBpdf
21.04.2016PDF icon dhn_2016_04_13_ligipaasetavus.pdf1.22 MBpdf
21.04.2016PDF icon dhn_2016_04_13_ra_juhised.pdf107.38 KBpdf
21.04.2016PDF icon dhn_2016_04_13_protokoll.pdf191.42 KBpdf
06.06.2016PDF icon dhn_2016_06_01_protokoll.pdf220.03 KBpdf
07.10.2016PDF icon dhn_2016_09_30_kompetentsid.pdf195.26 KBpdf
07.10.2016PDF icon dhn_2016_09_30_seminari_kokkuvote.pdf547.24 KBpdf
07.10.2016PDF icon dhn_2016_09_30_protokoll.pdf208.83 KBpdf
04.11.2016PDF icon dhn_2016_11_02_dvklt_dhxile.pdf301.27 KBpdf
04.11.2016PDF icon dhn_2016_11_02_eark.pdf1.85 MBpdf
04.11.2016PDF icon dhn_2016_11_02_digiarhiveerimise_analyys_pwc.pdf182.22 KBpdf
04.11.2016PDF icon dhn_2016_11_02_ra_uued_pohimotted.pdf357.06 KBpdf
04.11.2016PDF icon dhn_2016_11_02_digiarhiveerimine_kogemused_plaanid.pdf353.9 KBpdf
24.01.2017PDF icon itao5_2017_01_17_janek_rozov.pdf734.91 KBpdf
24.01.2017PDF icon itao5_2017_01_17_liivi_karpistsenko.pdf1.03 MBpdf
24.01.2017PDF icon itao5_2017_01_17_alar_teras.pdf985.43 KBpdf
24.01.2017PDF icon itao5_2017_01_17_helena_lepp.pdf222.84 KBpdf
24.01.2017PDF icon itao5_2017_01_17_terje_maesalu.pdf367.94 KBpdf
24.01.2017PDF icon itao5_2017_01_17_gerli_aavik.pdf738.75 KBpdf
24.01.2017PDF icon itao5_2017_01_17_feelingstream.pdf4.95 MBpdf
11.04.2017PDF icon dhn_2017_03_29_protokoll.pdf254.37 KBpdf
11.04.2017PDF icon dhn_2017_03_29_eu2017.pdf1.92 MBpdf
11.04.2017PDF icon dhn_2017_03_29_sisebyrokraatia.pdf4.77 MBpdf
11.04.2017PDF icon dhn_2017_03_29_dh_juhised.pdf292.72 KBpdf
30.05.2017PDF icon dhn_2017_05_17_protokoll.pdf365.75 KBpdf
30.05.2017PDF icon dhn_2017_05_17_nullbyrokraatia.pdf406.34 KBpdf
06.10.2017PDF icon dhn_2017_09_20_eidas_allkirjad_templid.pdf786.65 KBpdf
06.10.2017PDF icon dhn_2017_09_20_protokoll.pdf382.3 KBpdf
30.11.2017PDF icon dhn_2017_11_22_protokoll.pdf318.75 KBpdf
30.11.2017PDF icon dhn_2017_11_22_teabenoue_selgitustaotlus_margukiri.pdf398.08 KBpdf
30.11.2017PDF icon dhn_2017_11_22_mta_selge_suhtlus.pdf1.19 MBpdf
30.11.2017PDF icon dhn_2017_11_22_selge_sonumi_juhiste_kavand.pdf356.43 KBpdf
30.11.2017PDF icon dhn_2017_11_22_ads_liidestumine.pdf371.41 KBpdf
30.11.2017PDF icon dhn_2017_11_22_ev100_visuaalne_kommunikatsioon.pdf1.31 MBpdf
20.12.2017PDF icon dhn_2017_12_12.pdf317.77 KBpdf
27.02.2018PDF icon dhn_2018_02_14_protokoll.pdf298.5 KBpdf
30.05.2018PDF icon dhn_2018_05_23_protokoll.pdf386.08 KBpdf
30.05.2018PDF icon dhn_2018_05_23_liigitusskeemi_koostamine.pdf385.54 KBpdf
09.10.2018PDF icon dhn_2018_09_19_dh.pdf433.47 KBpdf
09.10.2018PDF icon dhn_2018_09_19_eid.pdf1.08 MBpdf
09.10.2018PDF icon dhn_2018_09_19_koosoleku_protokoll.pdf434.91 KBpdf
24.10.2018PDF icon dhn_2018_09_19_kem.pdf945.97 KBpdf
18.12.2018PDF icon dhn_2018_12_05_protokoll.pdf525.41 KBpdf
Viimati uuendatud: 18. Detsember 2018