A A A

Reede, 18. aprill 2014 08:30

EST ENG

Prindi

Ettevõtete tehnoloogiline uuenemine, arendusvõimekuse ja tootlikkuse kasv

Teadus- ja arendustegevuse (T&A) toetus 
T&A toetuse programm on mõeldud ettevõtete konkurentsivõime tugevdamiseks läbi tootearendusprojektide elluviimise toetamise. Programm toetab eeluuringuid, rakendusuuringuid ning tootearendusprojekte.

Loe lisaks: EASi kodulehelt | Määrus
Kontakt: Kaie Nurmik, T&I talituse peaspetsialist, kaie dot nurmik at mkm dot ee  

Innovatsiooniosakud
Innovatsiooniosak on sisuliselt kinkekaart, mida ettevõte saab tulevikus taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) ning tasuda sellega ülikoolile lepingulise teadus- või arendustöö eest. Hiljem maksab EAS teadusasutusele osaku väärtuse välja. Ettevõte ei saa osakut kinkida või rahaks vahetada.

Loe lisaks: EASi kodulehelt | Määrus
Kontakt: Kaie Nurmik, T&I talituse peaspetsialist, kaie dot nurmik at mkm dot ee

Riiklikud teadus- ja arendus programmid
Riiklikud T&A programmid on mõeldud koordineerimaks mitmeid erinevaid riiklike toetus- ja poliitikameetmeid, et efektiivsemalt ära kasutada kõiki ressursse konkreetsetes valdkondades läbimurde saavutamiseks. Riiklike TA programmidena on käivitatud energiatehnoloogia programm ning ettevalmistamisel on biotehnoloogia programm.

Loe lisaks Eesti Energiatehnoloogia Programmist

Kontakt: Kaie Nurmik, T&I talituse peaspetsialist, kaie dot nurmik at mkm dot ee  

Klastriprogramm
Programmi on ellu kutsutud eesmärgiga aidata ettevõtetele muutuda rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks läbi ühiste koostööprojektide elluviimise. Programmi alt on võimalik toetust saada ühiste ideede testmiseks ja elluviimise kõlblikkuse uurimiseks kui ka juba ühiste kandvate läbitöötatud ideede elluviimiseks. Toetatavad projektid võivad olla seotud nii ühisturunduse koordineerimise, tootmisvõimsuste jagamise, inimressursi arendamise kui ka teiste arendusprojektide algatamise ja koordineerimisega. Programmi oodatavaks tulemuseks on ka tugeva pinnase loomine pikaajaliseks koostööks ettevõtete ning ettevõtete ja haridus- ja teadusasutuste vahel.


Kontakt: Mihkel Susi, ettevõtluse talituse peaspetsialist, mihkel dot susi at mkm dot ee   

Mobiilsusprogramm
Mobiilsusprogramm kujutab endast täiesti uut toetusmeedet, mille eesmärgiks on kaasa aidata ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamisele läbi arendustöötaja kaasamise toetamise. Ettevõtetele toetuse andmisega innovatsiooniga tegelevate inimeste värbamiseks tahetakse ärgitada ettevõtteid tegelema rohkem uute toodete, teenuste, tehnoloogiate ja protsesside arendamisega või nende olulise täiendamisega. Samuti soovitakse uue programmi läbi tõsta ettevõtete rahvusvahelist turundusvõimekust ning tihendada koostööd ettevõtete ja ülikoolide vahel.

Kontakt:
Kaie Nurmik, T&I talituse peaspetsialist, kaie dot nurmik at mkm dot ee