A A A

Reede, 25. aprill 2014 00:23

EST ENG

Prindi

Riiklik ehitisregister

Ehitisregistri pidamise eesmärk põhimääruse järgi on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.

Riiklik ehitisregister (edaspidi ehitisregister) asutati ja põhimäärus kinnitati Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2002. a määrusega nr 405 “Riikliku ehitisregistri asutamine ja pidamise põhimäärus”.

Ehitisregistri vastutavaks ja volitatud töötlejaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Ehitisregister on internetis kõigile vabalt kasutatav ning kohalikele omavalitsustele töökeskkonnaks ehitusega seotud dokumentide menetlemisel.

Kinnitatud dokumentidena väljastavad kohalikud omavalitsused ehitisregistri kinnitatud väljavõtteid.