A A A

Laupäev, 19. aprill 2014 02:35

EST ENG

Prindi

Mis on energeetikaprogramm Intelligent Energy-Europe (IEE)?

EL energeetikaprogramm IEE on EL eelarvest rahastatav programm, mille raames finantseeritakse energiasäästu ja taastuvenergia laiemat kasutamist propageerivaid tegevusi ning projekte. Neid projekte võivad algatada kõik ettevõtted, mittetulundusühingud, sihtasutused, omavalitsused, teadusasutused ja teised juriidilised isikud. Programmist ei rahastata investeeringuid.

Programmi rakendamist korraldab Euroopa Komisjoni Konkurentsivõime ja Innovatsiooni Agentuur. Igal aastal viiakse läbi taotlusvoor, millega määratakse programmist rahastatavad projektid. Igas projektis peab osalema minimaalselt kolme riigi partnerid, kuid tüüpiliselt on rahastatavates projektides partnereid minimaalselt viiest riigist.

IEE programmi kohta on võimalik saada täiendavat teavet Euroopa Komisjoni transpordi ja energeetika peadirektoraadi kodulehelt.

 
Prindi

30.01.2013 toimunud infopäeva slaidid

Infopäeva slaidid leiab siit (6.47 MB).

Lisaküsimuste korral palume pöörduda IEE programmi kontaktisikute poole. Programmi kontaktisikud Eestis on ministeeriumi energeetikaosakonna töötajad Madis Laaniste (6 256 497, madis dot laaniste at mkm dot ee) ja Siim Meeliste (6 256 321, siim dot meeliste at mkm dot ee).

 
Prindi

Eesti partnerite osalusega IEE projektid 2008-2012

Alljärgnevasse tabelisse on koondatud ülevaade IEE programmi projektidest, milles vähemalt üks projekti ellu viiva konsortsiumi osaline oli Eestist.

IEE 2008

 

 

 

 

Programm

Projekt

Lühinimi

Eesti partner

Info

STEER

Encouraging active travel for short trips to improve health and the local economy

ACTIVE ACCESS

Tartu Linnavalitsus

http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=6& page_id=4582

HORIZ

Promoting the development of an energy efficiency service (EES) market - Good practice examples of changes in energy service business, strategies, and supportive policies and measures in the course of

ChangeBest

Energiasäästubüroo OÜ

http://www.energiaaudit.ee/new2/ sisu.php?artID=101&lang=est

HORIZ

EPOMM - Partners Learning Urban Sustainability

EPOMM PLUS

Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus

http://www.seit.ee/index.php?m=9&program=1& project=68&l=1

STEER

Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels, Biogas and Natural Gas in Europe

GasHighWay

OÜ Mõnus Minek

http://www.monusminek.ee/ GaasiKiirTee.php

SAVE

Promotion of the Passive House Concept to the North European Building Market

NorthPass

Tartu Ülikool

http://northpass.ivl.se/

SAVE

Regional clusters in energy planning

RegCEP

OÜ B.I.A - Balti Innovatsiooniagentuur

http://www.regcep.eu/Partners/

AGENCIES

Tartu Regional Energy Agency

TREA

Tartu Linnavalitsus

http://www.trea.ee/?ca=tutvustus

IEE 2009

    

ALTENER

Implementation plan for BioEnergy Farm

BioEnergy Farm

EESTI MAAÜLIKOOL

http://www.bioenergyfarm.eu/ ee/platvorm/home

   

Eestimaa Talupidajate Keskliit

 

SAVE

EmPower - EmPowerment of SME to Network for Intelligent Energy Solutions and New Markets

EmPower

SA Tartu Teaduspark (TARTU SCIENCE PARK FOUNDATION TSP), Tartu Linnavalitsus, Tallinna Tehnikaülikool

http://www.teaduspark.ee/ et/Projektid/empower

STEER

Mobility Management for Business and Industrial Zones

MoMa.BIZ

Tartu Linnavalitsus

http://www.moma.biz/tartu

HORIZ

Monitoring of EU and national energy efficiency targets: ODYSSEE-MURE 2010

ODYSSEE MURE 2010

SA KredEx

http://www.odyssee-indicators.org/

ALTENER

Public Administration Training and coaching on Renewable Energy Systems

PATRES

SA Tallinna Teaduspark Tehnopol

http://www.patres.net/ee/about-us/partners.aspx

HORIZ

Collbaborative Actions for Triggering Investments in Sustainable Energy Actions using Regional and Structural Funds

SF-Energy Invest

Sihtasutus ARCHIMEDES

http://sf-energyinvest.eu/index.php?id=42&L=6

IEE 2010

    

STEER

More biking in small and medium sized towns of Central and Eastern Europe by 2020

mobile2020

Balti Keskkonnafoorum (BEF Estonia)

http://www.bef.ee/

HORIZ

Capacity building of local governments to advance Local Climate and Energy Action – from planning to action to monitoring

Covenant capaCITY

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus (ERKAS)

http://www.erkas.ee/

IEE 2011

    

HORIZ

Measure and share data with utilities for the covenant of Mayors

Meshartility

Tartu Regionaalne Energiaagentuur

http://www.meshartility.eu/et/

HORIZ

POWER HOUSE NEARLY ZERO CHALLENGE!

POWER HOUSE NZC

Eesti Korteriühistute Liit

http://www.powerhouseeurope.eu/

HORIZ

Zero Energy Buildings rise allover - A project to encourage the diffusion of nearly zero energy buildings in Europe by development of guidance and tools, supported by a communication campaign

ZEBra

Tartu Ülikool

http://www.ut.ee/

IEE 2012

    
 HORIZEnhancing efficient implementation of sustainable energy action plans in European islands through reinforcement of smart multilevel governance SMILEGOVSaare maavalitsus, Kärdla linnavalitsus

http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2630

STEEREU-wide establishment of enduring national and European support networks for sustainable urban mobilityENDURANCE http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2637

 

 
Prindi

MKM osalemine IEE programmi projektides

MKM osaleb järgmistes IEE programmi projektides:

  • CA RES (taastuvenergiaallikate direktiivi 2009/28/EÜ rakendamine)
  • CA ESD 2 (energia lõpptarbimise tõhustamise direktiivi 2006/32/EÜ rakendamine)
  • BUILD-UP SKILLS EE (ehitusvaldkonna tööjõu- ja koolitusvajaduse analüüs ning ehitusvalkonna töötajate koolitamise riikliku tegevuskava koostamine) 

Lisaks IEE programmi projektis CA EPBD3 (hoonete energiatõhususe direktiivi 2002/91/EÜ rakendamine) osaleb SA KredEx.

 IEE programmi projektid, kus MKM on osalenud on järgnevad: 

  • SUPPORT_ERS (taastuvenergia kasutuselevõttu piiravate takistuste analüüs)
  • CA ESD (energia lõpptarbimise tõhustamise direktiivi 2006/32/EÜ rakendamine)
  • CA EPBD2 (hoonete energiatõhususe direktiivi 2002/91/EÜ rakendamine)