A A A

Neljapäev, 17. aprill 2014 16:46

EST ENG

Prindi

Ühtne kontaktpunkt

 Teenuse osutajate abistamiseks luuakse ühtne kontaktpunkt, mille kaudu teenuseosutajatel on võimalus teha kõiki antud valdkonnale juurdepääsuks ja selles valdkonnas tegutsemiseks vajalikke menetlusi ja toiminguid.

 Eestis luuakse selleks portaalis eesti.ee ettevõtjatele suunatud vaade, mille kaudu  ettevõtjal on võimalik esitada seaduse reguleerimisalasse kuuluvate teenuse osutamiseks vajalikke dokumente ja taotlusi ning saada informatsiooni. Muuhulgas on nii teenuseosutajatel kui ka kasutajatel võimalus saada teavet selle kohta, kuidas teenuseosutamisele esitatud nõudeid üldiselt tõlgendatakse  ning vajadusel saada l nõuandeid ja lihtsaid juhiseid, kuidas teenuse osutamisele esitatud nõudeid täita.
 
 Ühtse kontaktpunkti kaudu on võimalik esitada päringuid ka teistes EL liikmesriikides kehtivate nõuete kohta. Nendele päringutele vastamiseks võetakse halduskoostöö raames ühendust teise EL liikmesriigi pädeva asutusega.
 
Teenuse osutamiseks vajalikke teateid, taotlusi ja teisi dokumente on ühtse kontaktpunkti kaudu võimalik esitada nii Eesti kui ka teise EL liikmesriigi teenuseosutajatel. Dokumendid ja taotlused esitatakse ühtse kontaktpunkti kaudu elektrooniliselt, kuid  endiselt säilib ka õigus esitada vajalikud dokumendid paberkandjal otse pädevale asutusele ilma ühtse kontaktpunkti abi kasutamata.