A A A

Neljapäev, 17. aprill 2014 03:48

EST ENG

Prindi

Majandustegevuse register

Majandustegevuse register (MTR) on asutatud erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate, seadusega nimetatud asutuste, sihtasutuste ja mittetulundusühingute (edaspidi ettevõtja) üle avalikkusele kättesaadaval viisil arvestuse pidamise ja järelevalve teostamise eesmärgil.

Erinõudega tegevusala on majandustegevuse valdkond, millel tegutsemiseks on seadusega sätestatud majandustegevuse registri registreeringu või tegevusloa olemasolu nõue. MTRs registreeritavad tegevusalad ja taotluse esitamine

http://mtr.mkm.ee