A A A

Neljapäev, 24. aprill 2014 02:06

EST ENG

Prindi

Energiamajanduse arengukava aastani 2030

Vabariigi Valitsuse 8.08.2014 korraldusega nr 371 otsustati algatada uue "Energiamajanduse arengukava aastani 2030" väljatöötamine. Arengukava väljatöötamise ettepanekuga saab tutvuda Riigikantselei kodulehel. Kõik arengukava väljatöötamisega seotud materjalid on avaldatud ja avaldatakse veebilehel www.energiatalgud.ee/enmak.

Majandusministri käskkirjaga 18.09.2013 nr 304 algatati "Energiamajanduse arengukava aastani 2030" keskkonnamõju strateegiline hindamine. Kõik arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud materjalid on avaldatud ja avaldatakse veebilehel http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=ENMAK:Dokumentatsioon. Samuti on kõik arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud materjalid kättesaadavad lisatud ZIP-failina (perioodiliselt uuendatav).

 
Prindi

Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020

Eesti energiasektori missiooniks on tagada Eestis pidev, tõhus, keskkonda säästev ja põhjendatud hinnaga energiavarustus ning säästlik energiakasutus.

15. juunil 2009 kiitis Riigikogu heaks energiamajanduse arengukava aastani 2020.

Energiamajanduse arengukava eesmärgiks  on anda energiapoliitika üldsuunad kuni aastani 2020, sidudes omavahel elektrimajanduse arengukava, põlevkivi kasutamise riikliku arengukava, energiasäästu sihtprogrammi ja teised energeetika arengut suunavad dokumendid ning andes suunad soojamajanduse arengukava ning taastuvenergia tegevuskava loomiseks.

     Energiamajanduse riikliku arengukavaga aastani 2020 on võimalik tutvuda siin.
     Arengukava rakendusplaaniga on võimalik tutvuda siin.
 
26. veebruaril 2009 kiitis Keskkonnaamet heaks "Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020" kekkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruande. Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaameti otsuse ja KSH aruandega.
 

 

 
Prindi

Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018

26. veebruari 2009 korraldusega nr 74 kiitis Vabariigi Valitsus heaks “Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018”.

Arengukava põhieesmärgiks järgnevatel aastatel on tagada Eesti elanikele pidev, säästlik ja taskukohase hinnaga elektrivarustus.
 
Elektrimajanduse arengukava näeb olulisema osana ette Eesti elektritootmise ümberehitamist lähema 10-15 aasta jooksul, laiendades elektri- ja soojuse koostootmist 300 MW-ni, renoveerides täiendavalt kaks plokki Narva elektrijaamades koguvõimsusega 600 MW ja suurendades tuulikute võimsust kuni 900 MW-ni koos vajalike reservvõimsustega. Arengukava annab suuna rajada 2023. aastaks Eestisse ka tuumajaam ning teha selleks vajalikud seadusandlikud muudatused 2012. aastaks.
 
Elektrimajanduse arengukava raames kavandatakse rahastada tegevusi eeldatavalt kogusummas 17,5 miljardit krooni aastani 2018. 

Siin on võimalik tutuda Eesti elektrimajanduse arengukavaga aastani 2018

Elektrimajanduse arengukava rakendusplaaniga

23. veebruaril 2009 kiitis Keskkonnaamet heaks "Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018" keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruande.Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaameti hinnang keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande  ja KSH aruandega.